Systematization of efficacy results during the use of transcranial electrical stimulation method in dental practice

M. Yu. Domyshche, V. M. Horytskyi, Ye. Ya. Kostenko

Abstract


The ability to influence the process of wound healing by transcranial electrical stimulation procedures helps to stabilize the parameters of specific and nonspecific protection, thus creating the possibility for immune status correction during the preparation for iatrogenic intervention and in the postoperative period, reducing needed time period for rehabilitation, and in some cases eliminating the need for additional drug therapy without the risk of possible toxic and allergic reactions appearance. During systematic analysis of capabilities for transcranial electrostimulation use, it was defined that this method has significant potential not only to enhance the reparative processes of the human body, but also is perspective for application during appropriate neuro-muscular dysfunctions, during the monitoring of neuro-functional activity, for treatment of chronic pathologies, and as the additive method in the structure of complex dental patient rehabilitation.


Keywords


transcranial electrostimulation; wound healing; dental treatment.

References


Broughton G. The basic science of wound healing / G. Broughton, J. E. Janis, C. E. Attinger // Plastic and reconstructive surgery. – 2006. – Vol. 117. – № 7 Suppl. – P. 12–34S.

Frisardi G. The use of transcranial stimulation in the fabrication of an occlusal splint / G. Frisardi // The Journal of prosthetic dentistry. – 1992. – Vol. 68. – № 2. – P. 355–360.

Guo S. Factors affecting wound healing / S. Guo, L. A. DiPietro // Journal of dental research. – 2010. – Vol. 89. – №. 3. – P. 219–229.

Intraoperative facial motor evoked potentials monitoring with transcranial electrical stimulation for preservation of facial nerve function in patients with large acoustic neuroma / B. Y. Liu, Y. J. Tian, S. L. Liu [et al.] // Chinese Medical Journal – Beijing English Edition. – 2007. – № 120 (4). – P. 323.

Kirsch D. L. The use of cranial electrotherapy stimulation in the management of chronic pain: a review / D. L. Kirsch, R. B. Smith // Neuro Rehabilitation. – 2000. – Vol. 14. – № 2. – P. 85–94.

Tamkus A. The incidence of bite injuries associated with transcranial motor-evoked potential monitoring / A. Tamkus, K. Rice //Anesthesia & Analgesia. – 2012. – Vol. 115. – № 3. – P. 663–667.

Barkova S. V. Dynamyka reparatyvnykh protsessov slyzystoy obolochky polosty rta u bolʹnykh krasnym ploskym lyshaem na fone kompleksnoho lechenyya s prymenenyem transkranyalʹnoy élektrostymulyatsyy / S. V. Barkova // Trudy VolHMU. – 2005. – T. 61. – S. 301–303.

Barkova S. V. Éffektyvnostʹ prymenenyya trans¬kranyalʹnoy élektrostymulyatsyy s tselʹyu korrektsyy psykhofyzyolohycheskoho statusa bolʹnykh krasnym ploskym lyshaem slyzystoy obolochky polosty rta / S. V. Barkova // Vestnyk Volhohradskoho hosudarstvennoho medytsynskoho unyversyteta. – 2007. – № 1 (21). – S. 35–37.

Vasenev E. E. Transkranyalʹnaya élektro¬stymu¬lyatsyya v kompleksnom lechenyy stomal¬hyy : avtoref. dyss. na soyskanye uch. stepeny kand. med. nauk : spets. 14.00.21 / E. E. Vasenev. – Volhohrad, 1997. – 24 s.

Dosvid zastosuvannya transkranialʹnoyi stymulyatsiyi u shchelepno-lytseviy khirurhiyi / M. R. Nazarevych, R. Z. Ohonovsʹkyy, V. M. Horytsʹkyy [ta in.] // Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. – Seriya : Medytsyna, 2015. – № 1. – S. 210–212.

Ymmunokorrehyyushchyy éffekt transkranyalʹnoy élektrostymulyatsyy u bolʹnykh s vyalotekushchey flehmonoy chelyustno-lytsevoy oblasty / E. V. Fomychev, A. T. Yakovlev, E. V. Efymova, T. V. Morozova // Volho¬hradskyy nauchno-medytsynskyy zhurnal. – 2000. – № 4. – S. 52–54.

Kondratʹeva A. A. Dynamyka aktyvnosty peroksydazy rotovoy zhydkosty u patsyentov pos¬le operatyvnykh vmeshatelʹstv na tkanyakh parodonta pry tradytsyonnom lechenyy y yspolʹzovanyy transkranyalʹnoy élektrostymulyatsyy / A. A. Kondratʹeva, B. T. Moroz, YU. A. Bezruchko // Vestnyk Novhorodskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. Yaroslava Mudroho. – 2012. – №. 66. – S. 97–99.

Mintser O. P. Obroblennya klinichnykh i eksperymentalʹnykh danykh u medytsyni : navch. posib. / O. P. Mintser, YU. V. Voronenko, V. V. Vlasov. – K. : Vyshcha shkola, 2003. – 350 s.

Mokryk O. YA. Suchasni dosyahnennya fizioterapevtychnoho likuvannya bolʹovoho syndromu u khvorykh iz patolohichnymy protsesamy v shchelepno-lytseviy dilyantsi / O. YA. Mokryk, M. R. Nazarevych // Medychna hidro-lohiya ta reabilitatsiya. – 2012. – T. 10, № 1. – S. 19–23.

Nazarevych M. R. Vplyv transkranialʹnoyi elektrostymulyatsiyi na hostru zapalʹnu reaktsiyu u khvorykh iz perelomamy vylychnykh kistok ta duh / M. R. Nazarevych, I. I. Stadovych // Klinichna stomatolohiya. – 2014. – № 1. – S. 51–53.

Optymyzatsyya lechenyya vyalotekushchykh flehmon chelyustno-lytsevoy oblasty: rolʹ nemedykamentoznoy ymmunokorrektsyy / E. V. Fomychev, A. T. Yakovlev, E. V. Efymova, T. V. Morozova // Vestnyk Volhohradskoho hosudarstvennoho medytsynskoho unyversyteta. – 2014. – № 4 (52). – S. 78–82.

Sydorenko A. N. Dyahnostyka y sovershenstvovanye kompleksnoho lechenyya bolʹnykh s neyromuskulyarnym dysfunktsyonalʹnym syndromom vysochno-nyzhnechelyustnykh sustavov / A. N. Sydorenko // Kazanskyy medytsynskyy zhurnal. – 2012. – T. 93, № 4. – S. 627–631.

Sydorenko A. N. Klynycheskye pryznaky, dyahnostyka y kompleksnoe lechenye bolʹnykh s deformyruyushchym artrozom vysochnonyzhnechelyustnoho sustava / A. N. Sydorenko // Kazanskyy medytsynskyy zhurnal. – 2012. – T. 93, № 5. – S. 753–757.

Sydorenko A. N. Sravnytelʹnyy analyz funktsyonalʹnoho sostoyanyya zhevatelʹnykh myshts u bolʹnykh s neyromyshechnoy dysfunktsyey vysochno-nyzhnechelyustnykh sustavov pry tradytsyonnom metode lechenyya y prymenenyy transkranyalʹnoy élektrostymulyatsyy / A. N. Sydorenko, A. A. Kulakov, A. KH. Kade // Fundamentalʹnye yssledovanyya. – 2013. – № 9–1. – S. 132–136.

Sravnytelʹnyy analyz funktsyonalʹnoho sostoyanyya zhevatelʹnykh myshts u bolʹnykh s dysfunk¬tsyey vysochno-nyzhnechelyustnykh sustavov s sahyt¬talʹnymy y transverzalʹnymy sdvyhamy nyzhney chelyusty pry tradytsyonnom metode lechenyya y prymenenyy transkranyalʹnoy élektrostymulyatsyy / A. N. Sydorenko, A. KH. Kade, V. Onopryev [y dr.] // Kubanskyy nauchnyy medytsynskyy vestnyk. – 2000. – № 1 (150). – S. 102–106.

Fomychev E. V. Vlyyanye transkranyalʹnoy élektro¬stymulyatsyy na klynyko-ymmunolohycheskye pokazately u bolʹnykh s perelomamy nyzhney chelyusty / E. V. Fomychev, A. T. Yakovlev, V. V. Podolʹskyy // Vestnyk Volhohradskoho hosudarstvennoho medytsynskoho unyversyteta. – 2008. – № 3 (27). – S. 29–33.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2311-9624.2016.4.7237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.