Prospects for investigation of hereditary predisposition to the appearance and development of generalized periodontitis

M. I. Khomyk, H. M. Melnychuk, L. Ye. Kovalchuk

Abstract


Literature review from 2004 to 2016 years was performed. It was described methods of investigation that had been used in the study of genetic predisposition to generalized periodontitis (GP) in particular: clinic-genealogical, „twins” – method, dermatology, cytogenetic. It was analyzed the prospect of using a novel research methods of genetic markers burden on the preclinical stage development of the GP in particular: the complex investigation of the family trees, epigenetics, morphodensitometric and immunogenetic diagnostic criteria GP development.


Keywords


generalized periodontitis; functional state of genotype; metaphasic chromosomal analysis; morphodensitometric; micronuclear indices.

References


Yudina N. O. Zastosuvannya molekulyarno-henetychnoho metodu v diahnostytsi khvorob parodonta u naselennya Bilorusiyi / N. O. Yudina, A. V. Lyuhovsʹka, S. A. Kostyuk //

Visnyk stomatolohiyi. – 2008. – № 5–6. – S. 49–55.

Pochtarenko V. A. Yzuchenye vlyyanyya henetycheskoho polymorfyzma cheloveka na osobennosty techenyya vospalytelʹnykh zabolevanyy parodonta : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk : spets. 14.00.21 «Stomatolohiya» / A. V. Pochtarenko. – M., 2005. – 23 s.

Manushchak N. V. Vzayemozvʺyazok patolohiyi parodonta ta patolohiyi shlunkovo-kyshkovoho traktu / N. V. Manushchak, N. V. Chorniy, V. V. Shmanʹko // Klinichna stomatolohiya. – 2011. – № 1–2. – S. 23–27.

Terapevtychna stomatolohiya. Zakhvoryuvannya parodonta / N. V. Danylevskyy, A. V. Borysenko [ta in.]. –

K., 2008. – T. 3. – 595 s.

Melʹnychuk H.M. Rehulyatsiya pokaznykiv funktsionalʹnoho stanu henomu u viddaleni terminy pislya kompleksnoho likuvannya heneralizovanoho parodontytu / H. M. Melʹnychuk // Halytsʹkyy likarsʹkyy visnyk. – 2011. − T. 18, № 5 – C. 69–72.

Melʹnychuk H. M. Heneralizovanyy parodontyt i parodontoz: markery spadkovoyi skhylʹnosti, patohenetychni mekhanizmy metabolichnykh porushenʹ ta yikh kompleksno korektsiya : dys. … d-ra med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiya» / H. M. Melʹnychuk. – Odesa, 2008. – 452 s.

Melʹnychuk H. M. Tsytolohichni pokaznyky interfaznykh yader somatychnykh klityn pry zakhvoryuvannyakh tkanyn parodontu / H. M. Melʹnychuk, L. YE. Kovalʹchuk, S. S. Melʹnychuk // Halytsʹkyy likarsʹkyy visnyk. – 2001. − T. 8, № 1 – C. 61–64.

Sokolova I. I. Osoblyvosti patohenezu, kliniky, diahnostyky ta likuvannya heneralizovanoho parodontytu v osib zi spadkovoyu skhylʹnistyu do yoho rozvytku : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiya» / I. I. Sokolova. – K. 2008. – 35 s.

Zoryna O. A. Henetycheskye faktory predraspolozhennosty k razvytyyu ahressyvnoho parodontyta: belky matryksa, matrykmyny y ykh rehulyatory /

O. A. Zoryna, O. A. Boryskyna, O. A. Leonovych // Stomatolohyya. – 2013. – № 1. – S. 76–83.

Chernyuk N. V. Kliniko-henealohichnyy metod v diahnostytsi khronichnoho obstruktyvnoho bronkhitu /

N. V.Chernyuk // Arkhiv klinichnoyi medytsyny. – 2005. –

№ 1(7). – S. 69–71.

Dzvonkovsʹka V. V. Kompleksna diahnostyka i likuvannya khvorykh na vyrazkovu khvorobu dvanadtsyatypaloyi kyshky poyednanu z khronichnym pankreatytom :

dys. … d-ra med. nauk : spets. 14.01.02 «Vnutrishni khvoroby» / V. V. Dzvonkovsʹka. – Ivano-Frankivsʹk,

– 326 s.

Paliychuk I. V. Obgruntuvannya kompleksnykh metodiv prohnozuvannya, diahnostyky, profilaktyky ta likuvannya proteznykh stomatytiv : dys. … d-ra med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiya» / I. V. Paliychuk. – Ivano-Frankivsʹk, 2013. – 586 s.

Neyko YE. M. Epihenetychni mekhanizmy rehulyatsiyi aktyvnosti heniv i mulʹtyfaktorni khvoroby /

YE. M. Neyko, L. YE. Kovalʹchuk, N. V. Chernyuk // Haly¬tsʹkyy likarsʹkyy visnyk. – 2007. – № 1. – S. 11–14.

Epihenetychna rehulyatsiya aktyvnosti heniv epitelialʹnykh klityn slyzovoyi obolonky nosovoyi ta rotovoyi porozhnyny / V. I. Popovych, L. YE. Kovalʹchuk,

N. V. Chernyuk [ta in.] // Rynolohiya. – 2007. – № 1. – S. 14–19.

Kukurudz N. I. Kliniko-patohenetychne obgruntuvannya zastosuvannya amizonu v kompleksnomu likuvanni heneralizovanoho parodontytu : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiya» / N. I. Kukurudz. – Ivano-Frankivsʹk, 2008. – 20 s.

Kukurudz N. I. Vyvchennya porushenʹ funktsionalʹnoho stanu henomu neytrofilʹnykh hranulotsytiv peryferiynoyi krovi u khvorykh na heneralizovanyy parodontyt ta yikh korektsiya amizonom / N. I. Kukurudz,

L. YE. Kovalʹchuk, V. I. Herelyuk // Halytsʹkyy likarsʹkyy visnyk. – 2006. – T. 13, № 4. – S. 43–45.

Kovalʹchuk L. YE. Analiz funktsionalʹnoho stanu khromatynu limfotsytiv u khvorykh na hlomerulonefryt pry riznykh stadiyakh khronichnoyi khvoroby nyrok iz suputnʹoyu sertsevoyu nedostatnistyu ta bez neyi /

L. YE. Kovalʹchuk, V. YA. Yastrebova // Eksperymentalʹna ta klinichna medytsyna. – 2012. – № 2(55). – S. 32–36.

Chernyuk N. V. Dynamika morfodensytometrychnykh pokaznykiv i funktsionuvannya khromatynu v somatychnykh klitynakh pry khronichnomu obstruktyvnomu zakhvoryuvanni lehenʹ / N. V. Chernyuk, S. B. Herashchenko, L. YE. Kovalʹchuk // Halytsʹkyy likarsʹkyy visnyk. – 2008. – № 4. – S. 69–71.

Chernyuk N. V. Tsytohenetychni markery tyazhkos¬ti perebihu khronichnoho obstruktyvnoho bronkhitu /

N. V. Chernyuk // Halytsʹkyy likarsʹkyy visnyk. – 2004. –

№ 3. – S. 96–99.

Paliychuk I. V. Vyznachennya spadkovoyi skhylʹnosti do proteznykh stomatytiv za pokaznykamy metafaznoho analizu / I. V. Paliychuk, L. YE. Kovalʹchuk // Halytsʹkyy likarsʹkyy visnyk. – 2007. – T.14, № 4. –

S. 73–75.

Kovalʹchuk L. YE. Tsytohenetychne doslidzhennya somatychnykh klityn bronkhoalʹveolyarnoyi lavazhnoyi ridyny ta slyzovoyi obolonky rotovoyi porozhnyny u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehenʹ / L. YE. Kovalʹchuk, N. V. Chernyuk // Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. – 2006. – Vyp. 2. – S. 50–53.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2311-9624.2016.4.7232

Refbacks

  • There are currently no refbacks.