Перспективи вивчення генетичних і епігенетичних чинників у виникненні та розвитку карієсу зубів

Автор(и)

  • O. V. Litynska Ivano-Frankivsk National Medical University
  • H. M. Melnychuk
  • L. Ye. Kovalchuk

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2016.3.6838

Ключові слова:

карієс зубів, генетична схильність, мультифакторні хвороби.

Анотація

Описано різні генетичні методи дослідження, які використовували для встановлення впливу спадкового чинника на розвиток карієсу зубів та інших мультифакторних захворювань людини, а саме: клініко-генеалогічний, близнюковий, дерматогліфічний, асоціацій груп крові систем АВ0, резус і HLA з ризиком виникнення даної патології. Аналізувалася перспектива використання морфоденситометричного методу вивчення функціонального стану геному соматичних клітин. Дослідження генетичних і епігенетичного механізму ступеня хроматизації у виникненні та розвитку карієсу дозволить отримати нові наукові дані, які дадуть змогу доповнити і розширити наявні знання  у цій галузі, що може стати підґрунтям для розробки етіологічно і патогенетично обґрунтованих способів лікування та профілактики карієсу зубів.

Посилання

Aktualnыe problemы henetyky v stomatolohyy / O. M. Zakharova, L. V. Akulenko, S. D. Nurbaev [y dr.] // Medytsynskaia henetyka. – 2003. – T. 2, № 10. – S. 416.

Baranov V. S. Henetycheskye osnovы predraspolozhennosty k nekotorыm chastыm multy­faktoryalnыm zabolevanyiam / V. S. Baranov // Medytsynskaia henetyka. – 2003. – T. 3, № 3. – S. 102–111.

Blazhiievska H. Y. Dermatohlifichni parametry yak chynnyky fenotypu u prohnozuvanni pidvyshchenoho rivnia lipidiv krovi u praktychno zdorovykh miskykh yunakiv podilskoho rehionu / H. Y. Blazhiievska // Bukovynskyi medychnyi visnyk. – 2010. – T. 14, № 3. – S. 7–9.

Bulыzhenkov V. Prohramma VOZ po henetyke cheloveka / V. Bulыzhenkov // Medytsynskaia henetyka. – 2003. – T. 2, № 9. – S. 402–409.

Hyliazeva V. V. Ymmunolohycheskye aspektы karyesa zubov. Obzor / V. V. Hyliazeva // Klynycheskaia stomatolohyia. – 2010. – № 4. – S. 76–79.

Horzov I. P. Ekolohichni aspekty kariiesu zubiv ta khvorob parodontu / I. P. Horzov, A. M. Potapchuk. – Uzhhorod : VAT «Patent», 1998. – 226 s.

Dienha A. E. Obgruntuvannia kompleksnoho likuvannia pochatkovoho kariiesu zubiv u ditei iz zubo-shchelepnymy anomaliiamy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. med. nauk : spets. 14.01.22 «stomatolohiia» / A. E. Dienha. – Odesa, 2014. – 20 s.

Denha O. V. Adaptohennыe profylaktyka y lechenye osnovnыkh stomatolohycheskykh zabolevanyi u detei : avtoref. dyss. Na soyskanye uch. stepeny d-ra med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohyia» / O. V. Denha. – K., 2001. – 33 s.

Epihenetychna rehuliatsiia aktyvnosti heniv epitelialnykh klityn slyzovoi obolonky nosovoi ta rotovoi porozhnyny / V. I. Popovych, L. Ye. Kovalchuk, N. V. Cherniuk [ta in.] // Rynolohiia. – 2007. – № 1. – S. 14–19.

Zaporozhan V. M. Henetychni peredumovy zdorovia natsii / V. M. Zaporozhan // Zhurnal AMN Ukrainy. – 2007. – T. 13, № 3. – S. 455–463.

Ivanchyshyn V. V. Morfolohichna kartyna rotovoi ridyny pry pochatkovomu kariiesi postiinykh zubiv u ditei / V. V. Ivanchyshyn // Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. – 2010. – T. 1, № 2. – S. 62–65.

Kaminskyi V. Ya. Asotsiatsii antyheniv hrup krovi system AV0 i rezus iz rozvytkom khronichnoi khvoroby nyrok: hlomerulonefrytu / V. Ya. Kaminskyi, L. Ye. Kovalchuk // Ukrainskyi zhurnal nefrolohii ta dializu. – 2014. – № 3 (43). – S. 35–41.

Kovalchuk L. Ye. Analiz funktsionalnoho stanu khromatynu limfotsytiv u khvorykh na hlomerulonefryt pry riznykh stadiiakh khronichnoi khvoroby nyrok iz suputnoiu sertsevoiu nedostatnistiu ta bez nei / L. Ye. Kovalchuk, V. Ya. Kaminskyi, O. S. Yastrebova // Eksperymentalna i klinichna medytsyna. – 2012. – № 2. – S. 32–36.

Kovalchuk L. Ye. Tsytokhimichni aspekty funktsionalnoho stanu henomu ta rozvytku multyfaktornykh khvorob / L. Ye. Kovalchuk // Halytskyi likarskyi visnyk. – 2002. – T. 9, № 4. – S. 33–35.

Kocherha Z. R. Otsinka henetychnoi struktury riznykh populiatsii dytiachoho naselennia Prykarpattia za rozpodilom antyheniv hrup krovi system AV0 i rezus / Z. R. Kocherha, L. Ye. Kovalchuk, R. I. Bahrynovskyi // Halytskyi likarskyi visnyk. – 2013. – T. 20, № 2. – S. 64–66.

Kukurudz N. I. Kliniko-patohenetychne obgruntuvannia zastosuvannia amizonu v kompleksnomu likuvanni heneralizovanoho parodontytu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiia» / N. I. Kukurudz. – Ivano-Frankivsk, 2008. – 20 s.

Kukurudz N. I. Medykamentozna korektsiia porushen funktsionalnoho stanu henomu u khvorykh na heneralizovanyi parodontyt / N. I. Kukurudz, L. Ye. Kovalchuk, V. I. Hereliuk // Visnyk stomatolohii. – 2006. – № 2. – S. 31–37.

Luchak I. V. Kliniko-eksperymentalne obgruntuvannia profilaktyky kariiesu zubiv u ditei zi znyzhenoiu funktsionalnoiu aktyvnistiu slynnykh zaloz : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiia» / I. V. Luchak. – Odesa, 2012. – 20 s.

Medytsynskaia y klynycheskaia henetyka dlia stomatolohov : uchebnyk dlia vuzov / pod red. O. O. Yanushevycha. – M. : HЭOTAR-Medya, 2009. – 400 s.

Melnychuk H. M. Heneralizovani parodontyt i parodontoz: markery spadkovoi skhylnosti, patohenetychni mekhanizmy metabolichnykh porushen ta yikh kompleksna korektsiia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiia» / H. M. Melnychuk. – Odesa, 2008. – 33 s.

Novykov P. V. Prohress henetyky v reshenyy novykh problem pedyatryy / P. V. Novykov // Rossyiskyi vestnyk perynatolohyy y pedyatryy. – 2007. – № 6. – S. 4–12.

Ostapko E. Y. Assotsyatyvnыe sviazy henetycheskykh markerov krovy s karyesom zubov u detei, stradaiushchykh khronycheskym zabolevanyem orhanov pyshchevarenyia / E. Y. Ostapko // Henetycheskye markerы v antropohenetyke y medytsyne : tez. 4-ho Vsesoiuznoho sympozyuma. – Khmelnytskyi, 1988. – S. 208–209.

Padalka A. I. Ekzohenna korektsiia rezystentnosti emali postiinykh zubiv do kariiesu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiia» / A. I. Padalka. – Kharkiv, 2013. – 18 s.

Paliichuk I. V. Obgruntuvannia kompleksnykh metodiv prohnozuvannia, diahnostyky, profilaktyky ta likuvannia proteznykh stomatytiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiia» / I. V. Paliichuk. – Ivano-Frankivsk, 2013. – 38 s.

Leus Petr. Profylaktyka karyesa zubov u vzroslыkh na yndyvydualnom urovne / Petr Leus // DentArt. – 2009. – № 2. – S. 9–17.

Savychuk O. V. Klinichna efektyvnist kompleksnoi profilaktyky kariiesu i hinhivitu u dytiachoho naselennia ekolohichno nespryiatlyvykh rehioniv / O. V. Savychuk, Yu. P. Nemyrovych, I. M. Holubieva // Novyny stomatolohii. – 2010. – № 3. – S. 82–84.

Savranskyi F. Z. K voprosu ob yspolzovanyy dermatohlyfyky pry yzuchenyy henetycheskykh aspektov karyesa zubov / F. Z. Savranskyi, N. N. Bereza, S. Y. Zaionts // Stomatolohyia. – 1986. – № 5. – S. 66–67.

Safonova Yu. S. Metody klinichnoi ta doklinichnoi diahnostyky urazhen tverdykh tkanyn zubiv / Yu. S. Safonova // Novyny stomatolohii. – 2009. – № 2. – S. 59–61.

Skrypnikov P. M. Rozpovsiudzhenist osnovnykh stomatolohichnykh zakhvoriuvan u zalezhnosti vid hrupy krovi ta rehionu prozhyvannia sered zhyteliv Poltavskoi oblasti / P. M. Skrypnikov, H. F. Prosandie­ieva, A. L. Shut // Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2005. − № 1. – S. 110–113.

Smoliar N. I. Urazhenist kariiesom postiinykh zubiv u ditei, shcho prozhyvaiut u dytiachykh budynkakh ta shkolakh-internatakh / N. I. Smoliar N. L. Chukhrai // Novyny stomatolohii. – 2013. – № 1. – S. 80–82.

Sokolova I. I. Osoblyvosti patohenezu, kliniky, diahnostyky i likuvannia heneralizovanoho parodontytu v osib zi spadkovoiu skhylnistiu do yoho rozvytku : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiia» / I. I. Sokolova. – K., 2008. – 35 s.

Cherniuk N. V. Dynamika morfodensytometrychnykh pokaznykiv i funktsionuvannia khromatynu v somatychnykh klitynakh pry khronichnomu obstruktyvnomu zakhvoriuvanni lehen / N. V. Cherniuk, S. B. Herashchenko, L. Ye. Kovalchuk // Halytskyi likarskyi visnyk. – 2008. – T. 15, № 4. – S. 69–71.

Cherniuk N. V. Zminy tsytodensytometrychnykh pokaznykiv ta epihenetychnykh modyfikatsii henomu pid vplyvom dyferentsiiovanoi terapii khronichnoho obstruktyvnoho zakhvoriuvannia lehen, poiednanoho z arterialnoiu hipertenziieiu / N. V. Cherniuk, S. B. Herashchenko, L. Ye. Kovalchuk // Halytskyi likarskyi visnyk. – 2011. – T. 18, № 2. – S. 126–128.

Cherniuk N. V. Znachennia henotypichnykh i fenotypichnykh markeriv dlia vyznachennia spadkovoi skhylnosti do rozvytku khronichnoho obstruktyvnoho zakhvoriuvannia lehen / N. V. Cherniuk // Bukovynskyi medychnyi visnyk. – 2008. – T. 12, № 3. – S. 51–55. 35. Cherniuk N. V. Kliniko-henealohichnyi metod v diahnostytsi khronichnoho obstruktyvnoho bronkhitu / N. V. Cherniuk // Arkhiv klinichnoi medytsyny. – 2005. – № 1 (7). – S. 69–71.

Shvets N. I. Kliniko-henealohichnyi metod u praktytsi simeinoho likaria / N. I. Shvets, I. I. Melnyk, T. M. Bentsa // Zhurnal praktychnoho likaria. – 2006. – № 2. – S. 33–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-28

Як цитувати

Litynska, O. V., Melnychuk, H. M., & Kovalchuk, L. Y. (2016). Перспективи вивчення генетичних і епігенетичних чинників у виникненні та розвитку карієсу зубів. Клінічна Стоматологія, (3). https://doi.org/10.11603/2311-9624.2016.3.6838

Номер

Розділ

Терапевтична стоматологія