Підготовка щелепно-лицевих хірургів в Україні: проект моделі

Автор(и)

  • В. О. Маланчук Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  • Я. А. Кульбашна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  • Я. П. Нагірний Тернопільський національний медичний університет імені I. Я. Горбачевського МОЗ України
  • С. М. Шувалов Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2021.1.12034

Ключові слова:

щелепно-лицева хірургія, спеціалізація, модель підготовки

Анотація

Резюме. У статті розкрито актуальність підготовки фахівців із щелепно-лицевої хірургії в Україні та упровадження фаху «Щелепно-лицева хірургія». Обговорюються існуючі у світі моделі підготовки на базі як загальномедичної, так і стоматологічної освіти, яка в Україні забезпечує високий рівень компетентності з базових і загальномедичних дисциплін.

Мета дослідження –  розробити проект моделі підготовки фахівців із фаху «Щелепно-лицева хірургія».

Результати досліджень та їх обговорення. Підготовка щелепно-лицевих хірургів – це тривалий і відповідальний процес, який залежить як від особистісних якостей і компетентності лікаря, так і умов та спроможностей держави. На основі аналізу нормативних документів визначено спеціальності, поглиблені знання з яких необхідні для підготовки щелепно-лицевих хірургів, а також терміни  з їх вивчення у рамках спеціалізації. Представлено проект моделі підготовки щелепно-лицевого хірурга на базі вищої медичної стоматологічної освіти кваліфікаційного рівня «лікар-стоматолог» і освітнього рівня «магістр стоматології» (термін навчання 6 років і захист науково-дослідницької роботи), один рік інтернатури і двох років резидентури.

Посилання

(2014). Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"]. Uriadovyi kurier – Government Сourier, 146, 7–18 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pro zatverdzhennia Pereliku nazv tsykliv spetsializatsii ta vdoskonalennia likariv i provizoriv u vyshchykh medychnykh (farmatsevtychnomu) zakladakh (fakultetakh) pisliadyplomnoi osvity [Order of the Ministry of Health of Ukraine "On approval of the List of names of cycles of specialization and improvement of doctors and pharmacists in higher medical (pharmaceutical) institutions (faculties) of postgraduate education]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0346282-98#n12 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Nomenklatura likarskykh spetsialnostei» [Order of the Ministry of Health of Ukraine "Nomenclature of medicinal specialties"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0294-19 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Як цитувати

Маланчук, В. О., Кульбашна, Я. А., Нагірний, Я. П., & Шувалов, С. М. (2021). Підготовка щелепно-лицевих хірургів в Україні: проект моделі. Клінічна Стоматологія, (1), 15–19. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2021.1.12034

Номер

Розділ

Хірургічна стоматологія