Особливості мікробіоценозу ротової порожнини у щурів із пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреоз

  • V.V. Shcherba Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
  • M. M. Korda Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Ключові слова: пародонтит, тиреоїдна дисфункція, мікробіоценоз

Анотація

Резюме. Порожнина рота є екологічною системою, яку заселяють більше 700 видів мікроорганізмів, організовані у біоплівку. Явища дисбіозу відіграють важливу роль у патогенезі пародонтиту.

Мета дослідження – здійснити порівняльний аналіз частоти колонізації мікроорганізмами порожнини рота у щурів контрольної групи та у тварин із пародонтитом без супутньої патології і на тлі гіпер- та гіпотиреозу.

Матеріали і методи. Досліди проведено на 48 безпородних статевозрілих білих щурах-самцях масою 180–200 г. Забір матеріалу для мікробіологічних досліджень (з поверхні зубів на межі твердої тканини та ясен у міжзубних проміжках) проводили за допомогою стандартного стерильного тампона транспортної системи «Sarstedit» (Німеччина). Ідентифікацію виділених чистих культур проводили за морфологічними, тинкторіальними, культуральними, біохімічними властивостями та ознаками патогенності.

Результати досліджень та їх обговорення. Зіставляючи видовий склад і відсоток виділення окремих видів мікроорганізмів у щурів контрольної групи та тварин із змодельованим пародонтитом, встановлено зміни якісного складу мікрофлори, що проявилися появою штамів Staph. аureus, E. coli, P. аeruginosa і дріжджоподібних грибів роду Candida albicans. Порівнюючи між собою видовий склад і відсоток виділення окремих видів мікроорганізмів у щурів із змодельованим пародонтитом без супутньої патології і на тлі тиреоїдної дисфункції встановлено відсутність змін у видовому складі, проте вірогідно вищу частоту колонізації для штамів Staph. аureus і дріжджоподібних грибів роду Candida albicans. При цьому вірогідних змін між групами з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу не виявлено.

Висновки. Дистрофічно-запальний процес у пародонті щурів на тлі тиреоїдної дисфункції супроводжується збільшенням видової кількості мікроорганізмів, що, ймовірно, є чинником посилення запальних процесів у пародонті, зміни його функціональних і антигенних властивостей, а також чинником модуляції місцевих і системних імунних реакцій.

Посилання

Pavlenkova, E., Pavlenko, S., Tkachenko, I., & Sidorova A. (2018). Kliniko-laboratornoye obosnovaniye ispolzovaniya preparata na osnove antiseptika Troklosene dlya lecheniya patsiyentov s khronicheskim generalizovannym parodontitom II i II stepeni tyazhesti [Clinical and laboratory study of the use of the drug based on the antiseptic Troklosene for the treatment of patients with chronic generalized periodontitis II and III severity]. Wiad Lek, 71(4), 855-860 [in Russian].

Tomilina, T.V. (2014). Razvitiye disbioza v parodonte krys posle splenektomii [Development of dysbiosis in periodontal rats after splenectomy]. Journal of Health Sciences, 04 (01), 125-134 [in Russian].

Toncheva, K.D., Korol, D.M., Kindiy, D.D., Kindiy, V.D., Yarkovoy, V.V., & Korobeynikov, L.S. (2015).

Bioplonki v stomatologii [Biofilms in dentistry]. Stomatologicheskaya nauka i praktika. – Dental science and practice, 5 (10), 36-44 [in Russian].

Fik, V.B. (2015). Mikrobiotsenoz porozhnyny rota piddoslidnykh tvaryn pry tryvalomu vplyvi opioyidnoho analhetyka [Microbiocenosis of the oral cavity of experimental animals with prolonged exposure to opioid analgesics]. Novyny stomatolohiyi. – Dental news, 1 (82), 54-58 [in Ukrainian].

Yelisyeyeva, O.V., & Sokolova, I.I. (2014). Mikroflora rotovoi porozhnyny khvorykh na khronichnyi heneralizovanyi parodontyt na tli chervonoho ploskoho lyshaia [Microflora of the oral cavity of patients with chronic generalized periodontitis on the background of red flat lice]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny – Bulletin of Biology and Medicine, 1 (107), 146-149 [in Ukrainian].

Kramar, V.S., Dmitriyenko, S.V., & Klimova, T.N. (2010). Mikroekologiya polosti rta i yeyo rol v razvitii stomatologicheskikh zabolevaniy: monografiya [Microecology of the oral cavity and its role in the development of dental diseases: monograph]. MZ i SR VolgGMU, 251 [in Russian].

Savelyeva, N.N. (2016). Osobennosti mikrobiotsenoza polosti rta u bolnykh khronicheskim generalizovannym parodontitom I–II stepeni tyazhesti na fone lyamblioza i gelmintozov [Peculiarities of oral microbiocenosis in patients with chronic generalized periodontitis of grades I – II against giardiasis and helminthiasis]. Eksperymentalna i klinichna medytsyna. – Experimental and Clinical Medicine, 3 (72), 127-134 [in Russian].

Shcherbakova, D.S. (2012). Deystviye antiseptikov na bakterialnyye bioplenki u patsiyentov s vospalitel’nymi zabolevaniyami parodonta [The effect of antiseptics on bacterial biofilms in patients with inflammatory periodontal diseases]. Parodontologiya. – Periodontics, 4 (61), 65-69 [in Russian].

Moyseeva, E.H. (2008). Metabolycheskyi homeostaz y imunnaia reaktyvnost orhanyzma v dynamyke vospalenyia v tkaniakh parodonta [Metabolic homeostasis and immune reactivity of the organism in the dynamics of inflammation in periodontal tissues]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Sumy: SumSU [in Russian].

Ratushnenko, V.O. (2010). Funktsionalna rol tioldysulfidnoi systemy pry eksperymentalnomu hipo- i hipertyreozi [Functional role of thiol-disulphide system in experimental hypo- and hyperthyroidism]. Odeskyi medychnyi zhurnal – Odessa Medical Journal, 2 (118), 1720 [in Ukrainian].

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. (1986). Council of Europe. Strasbourg, 123, 52.

De Vos, P., Garrity, G.M., Jones, D., Krieg, N.R., Ludwig, W., Rainey, F. A., ..., Whitman, W. B. (2009). Bergeys Manual of Systematic Bacteriology Second Edition Volume Three The Firmicutes. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 1422 p.

Опубліковано
2019-09-06
Як цитувати
Shcherba, V., & Korda, M. M. (2019). Особливості мікробіоценозу ротової порожнини у щурів із пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреоз. Клінічна стоматологія, (2), 65-71. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2019.2.10400
Номер
Розділ
Експериментальні дослідження