ALGORITHMIC MODELING OF THE MASSAGE PROCESSING

D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko, O. V. Kutakova, O. R. Barladin, S. Z. Khrabra

Abstract


Structuring the knowledge and activities of a massage specialist will enable the further inclusion of the information in the web, mobile-oriented information system, which will improve the quality of training of future rehabilitation specialists.

Keywords


information system; training of massage specialists.

References


Vakulenko, D. V., & Martsenyuk, V. P. (01.04.2015). Certificate of authorship No. 59105 Ukraine. Komp'yuterna programa «Informatsiina sistema medichnoi (fizichnoi) reabilitatsii» [Computer program «Information system of medical (physical) rehabilitation»] [in Ukrainian].

Avramenko, V. I. & Kachmar, V. O. (2011). Formuvannya osnovnikh napryamkiv rozvitku informatsiinikh tekhnologii v okhoroni zdorov'ya Ukraini na osnovi svitovikh tendentsii [Formation of the basic directions of development of information technologies in public health services of Ukraine on the basis of world tendencies]. Ukrains'kii zhurnal telemeditsini ta medichnoi telematiki (Ukrainian journal of telemedicine and medical telematics), 9(2), 124-133 [in Ukrainian].

Afanas'ev, V. N., Kolmanovskii, V. B., & Nosov, V. R. (2003). Matematicheskaya teoriya konstruirovaniya sistem upravleniya [Mathematical theory of control system design]: textbook for high schools. Moscow: Vysshaya shkola (High School) [in Russian].

Vakulenko, D. V. (2015). Modelyuvannya vplivu kompleksu protsedur masazhu na patsienta ta masazhista [Modeling the influence of a set of massage procedures on a patient and a massage therapist]. Klinichna informatika i telemeditsina (Clinical informatics and telemedicine), 11(12), 24-27 [in Ukrainian].

Vakulenko, L. O. Priluts'ka, G. V., Vakulenko, D. V.,

& Priluts'kii, Z. P. (2006). Likuval'nii masazh [Massotherapy]. Ternopil: TSMU [in Ukrainian].

Marzeniuk, V. P., & Nakonechny, A. G. (2003). System analysis methods of medical and biological processes. Ternopil: Ukrmedknyha.
DOI: https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2017.4.8450

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 1996-1960
Open Archives Initiative