ХАРАКТЕР РАННІХ ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ ІЗ ХРОНІЧНИМИ ГАСТРИТАМИ

  • N. М. Zherebak Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • O. P. Gnatko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
  • N. G. Skuriatina Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
Ключові слова: вагітність, ранні гестаційні ускладнення, хронічні гастрити

Анотація

Мета дослідження – визначити за даними ретроспективного аналізу характер і частоту ранніх гестаційних ускладнень вагітності в жінок із хронічними гастритами.

Матеріали та методи. Клініко-статистичний аналіз був здійснений за результатами оцінки медичної документації 200 вагітних, з яких 100 жінок (1 група) мали вказівки на наявність хронічного гастриту і 100 пацієнток (2 група) були без нього. В рамках аналізу оцінювали соціальний, гінекологічний, репродуктивний анамнез, наслідки попередніх вагітностей, перенесені захворювання, перебіг даної вагітності і результати її завершення. Статистичний аналіз результатів проводився в пакеті MedStat (2004–2017). Для кількісних ознак розраховувалося середнє значення і стандартне відхилення показника, для порівняння між групами використаний критерій Стьюдента. Для якісних ознак розраховувалася їх частота (%), порівняння частот проводилося за критерієм хі-квадрат. Для кількісної оцінки клінічного ефекту розраховувався показник відносного ризику (ВР) і його 95 % довірчий інтервал (95 % ДІ). Критичний рівень значущості прийнятий за 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Вік вагітних коливався від 19 до 45 років. Середній вік вагітних із хронічними гастритами склав (29,8±5,6) року, у 2 групі – (30,5±5,9) року, тобто статистично значущої різниці не було (р>0,005). В 1 групі було 30,0 % першовагітних і 70,0 % повторновагітних жінок, у 2 групі, відповідно, 44,0 % і 56,0 %. При проведенні порівняння даних гінекологічного та репродуктивного анамнезу статистично значущої різниці між групами не виявлено (p>0,05). Частота і характер екстрагенітальної патології в двох групах були порівнянні (p<0,05 за всіма патологіями). При проведенні аналізу характеру і частоти ранніх гестаційних ускладнень у вагітних двох груп виявлено статистично значимо (p=0,006) велику частоту для пацієнток 1 групи проявів раннього гестозу (блювання вагітних). Частота загрози переривання вагітності для пацієнток із хронічними гастритами була вищою (p=0,04), ВР=2,0 (95 % ДІ 1,1–3,8) порівняно з пацієнтками без них. Для вагітних 1 групи також була вищою (p<0,001) частота самовільного викидня, ВР=8,5 (95 % ДІ 3,1–23) порівняно з пацієнтками 2 групи. Статистично значимої різниці частоти завмирання вагітності не виявлено (p>0,05).

Висновок. У вагітних із хронічними гастритами достовірно вища частота ранніх гестаційних ускладнень, особливо таких форм, як блювання вагітних, загроза переривання вагітності й самовільний викидень, порівняно з вагітними, які не мають гастритів.

Посилання

Dudina, O.O., Parkhomenko, H.Ya., & Horobets, Yu.Yu. (2011). Deiaki kharakterystyky reproduktyvnoho zdorovia zhinok Ukrainy [Some characteristics of reproductive health of women of Ukraine]. Zdorovye zhenshchiny – Health of Women, 7 (68), 146-151 [in Russian].

Zhuk, S.I. (2013). Efektyvne poperedzhennia peredchasnykh polohiv: vid nauky do praktyky [Effective prevention of preterm labor: from science to practice]. Zhinochyi likar – Woman’s Doctor, 1 (45) [in Ukrainian].

Reznichenko, H.I. (2013). Profilaktyka nevynoshuvannia vahitnosti i peredchasnykh polohiv [Prevention of miscarriage of pregnancy and preterm labor]. Zhinochyi likar – Woman’s Doctor, 3, 10-14 [in Ukrainian].

Khashan, A.S., Quigley, E.M., & McNamee, R. (2012). Increased risk of miscarriage and ectopic pregnancy among women with irritable bowel syndrome. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 10, 8, 902-909. [PMID: 22373726].

Shin, G.H., Toto, E.L., & Schey, R. (2015). Pregnancy and postpartum bowel changes: Constipation and fecal incontinence. The American Journal of Gastroenterology, 110, 521-529. [PMID: 25803402].

Gvasaliya, A.G. (2004). Klinicheskoye znacheniye zaporov pri beremennosti [The clinical significance of constipation during pregnancy]. Candidate’s thesis, Moskow [in Russian].

Podzolkova, N.M., & Nazarova, S.V. (2010). Klinicheskoye znachenye zaporov v razvіtii oslozhneniy beremennosti i poslerodovogo perioda [The clinical significance of constipation in the development of complications of pregnancy and the postpartum period]. Consilium Medicum, 6, 50-54 [in Russian].

(2011). American college of gastroenterology pregnancy in gastrointestinal disorders. (2nd edition). Retrieved from: http://gi.org/wp_content/up_loads/2011/07/institute_PregnancyMonograph.pdf.

Batrak, N.V., Malyshkina, A.I., & Kroshkina, N.V. (2014). Immunologicheskiye aspekty privychnogo nevynashyvaniya beremennosti [Immunological aspects of recurrent miscarriage]. Akusherstvo i ginekologiya – Obstetrics and Gynecology, 12, 10-14 [in Russian].

Zaporozhan, V.M. (Ed.) (2013). Akusherstvo ta hinekolohiia: nats. pidruchnyk; u 4 t. [Obstetrics and gynecology: National. textbook (in 4 vol.)]. Kyiv: VSV “Medytsyna” [in Ukrainian].

Sydelnikova, V.M. (2010). Podgotovka i vedenye beremennosti u zhenshchin s pryvychnym nevynashyvaniyem: metodicheskiye posobiya i klinicheskiye protokoly [Preparation and management of pregnancy in women with habitual miscarriage: methodological guidelines and clinical protocols]. Moscow: MED press-inform [in Russian].

Guleria, M., & Sayegh, H. (2007). Maternal acceptance of the fetus: true human tolerance. The Journal of Immunology, 178, 3345-3351.

Опубліковано
2018-11-16
Як цитувати
ZherebakN. М., Gnatko, O. P., & Skuriatina, N. G. (2018). ХАРАКТЕР РАННІХ ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ ІЗ ХРОНІЧНИМИ ГАСТРИТАМИ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 37-41. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.2.9606
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія