АКУШЕРСЬКІ Й ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ У ВАГІТНИХ ІЗ РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ТЯЖКОСТІ ТА СТРОКАМИ МАНІФЕСТАЦІЇ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

  • M. B. Amor Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
  • O. P. Gnatko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
  • N. G. Skuriatina Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
Ключові слова: вагітність, прееклампсія, акушерські наслідки, перинатальні наслідки

Анотація

Мета дослідження – провести ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів для визначення характеру акушерських і перинатальних ускладнень при прееклампсії.

Матеріали та методи. Аналіз проведено за результатами оцінки медичної документації (індивідуальних карт спостереження вагітної і породіллі, історій пологів, історій розвитку новонародженого) 224 вагітних із прееклампсією і 80 вагітних без прееклампсії. Крім результатів клініко-лабораторного обстеження, аналіз включав оцінку ступеня тяжкості прееклампсії та терміни її клінічних проявів. Статистичну обробку результатів дослідження проводили методами математичного аналізу з визначенням середніх величин (М±m), коефіцієнта Стьюдента і показника достовірності (статистично достовірною вважали різницю р<0,05).

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами аналізу встановлено, що легкий ступінь прееклампсії зустрічався в 32,6 % випадків, середній ступінь – в 37,5 %, тяжкий – у 29,9 % випадків. Ранній початок ПЕ (до 34 тижнів) відзначено у 35,7 % вагітних, пізній – (після 34 тижнів) – 64,7 %. Аналіз частоти випадків ранньої та пізньої ПЕ при різному її ступені тяжкості показав, що при ранній ПЕ тяжкий ступінь зустрічався в 2,9 раза, а середній – в 2,7 раза частіше, ніж легкий ступінь. При пізній ПЕ легкий ступінь ПЕ відзначено в 1,9 раза частіше, ніж тяжкий ступінь, і в 1,2 раза частіше, ніж середній ступінь ПЕ. Крім ПЕ, інші ускладнення вагітності мали 31,7 % жінок. Найбільш часто відзначено наявність безсимптомної бактеріурії – 16,9 %, аномального розташування плаценти – 14,1 %, плацентарної дисфункції – 32,4 %, затримки росту плода – 21,1 %. Термінові пологи відбулися в 81,6 % випадків, передчасні – в 18,3 %. Серед ускладнень пологів були передчасне вилиття навколоплідних вод, аномалії пологової діяльності, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, післяпологові кровотечі. Серед перинатальних ускладнень відзначені затримка росту плода, гемодинамічні порушення, дистрес плода, асфіксія новонародженого. Несприятливий результат для дитини при тяжкому ступені і ПЕ був в 3 рази вищий, ніж при легкому ступені.

Висновок. Проведений аналіз показав, що акушерські й перинатальні наслідки при прееклампсії пов’язані з термінами розвитку даного ускладнення вагітності та ступенем його тяжкості.

Біографія автора

M. B. Amor, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, аспірант кафедри акушерства і гінекології №2, м. Київ, Україна

Посилання

Davydova, Yu.V. (2014). Perinatalnoye upravleniye v preeklampsii s tochki zreniya upravleniya riskami [Perinatal management in pre-eclampsia from the standpoint of risk ma­nagement]. Reproduktivnaya endokrinologiya – Reproductive Endocrinology, 4 (18), 72-73 [in Russian].

Hutcheon, J.A. (2011). Epidemiology of preeclampsia and the other hypertensive disorders of pregnancy. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol., 25, 4, 391-403.

Gathiram, P., & Moodley, J. (2016). Pre-eclampsia: its pathogenesis and pathophysiology. Cardiovascular Journal of Africa, 27, 2, 71-78.

Nagornaya, V.F. (2013). Gestozy [Gestozis]. “Zdorovia Ukrainy” (Hinekolohiia. Akusherstvo. Reproduktolohiia) – “Health of Ukraine” (Gynecology, Obstetrics, Reproduction), 1, 35-37 [in Ukrainian].

Veropotvelyan, P.N., Veropotvelyan, N.P., & Smorod-

skaya, E.P. (2011). Sovremennyye podkhody k diagnostike preeklampsii [Modern approaches to the diagnosis of preeclampsia]. Zdorovye zhenshchiny – Women's Health, 6 (46), 43-52 [in Russian].

Loskutova, T.O. (2015). Upravleniye beremennymi zhenshchinami s riskom preeklampsii [Management of pregnant women at risk of preeclampsia]. Meditsinskiye perspektivy – Medical Perspectives, XX, 1, 62-69 [in Russian].

(2004). Nakaz № 676 vid 31.12.2004 “Pro zatverdzhennia klinichnykh protokoliv z akusherskoi ta hinekolohichnoi dopomohy” [Order No. 676 dated December 31, 2004 "On Approval of Clinical Protocols on Obstetric and Gynecological Aid"]. Zhinochyi likar – Woman’s Doctor. Retrieved from: https://z-l.com.ua/ru/new319/ [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-11-08
Як цитувати
Amor, M. B., Gnatko, O. P., & Skuriatina, N. G. (2018). АКУШЕРСЬКІ Й ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ У ВАГІТНИХ ІЗ РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ТЯЖКОСТІ ТА СТРОКАМИ МАНІФЕСТАЦІЇ ПРЕЕКЛАМПСІЇ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 110-113. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.2.9572
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія