РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ В ЖІНОК, ЩО НАРОДИЛИ ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

  • Yе. B. Shargorodska ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», Львів
  • O. S. Shkolnyk ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», Львів
Ключові слова: вагітність, вроджена патологія системи кровообігу, новонароджені діти, ретроспективний аналіз.

Анотація

Мета дослідження – вивчити особливості перебігу вагітності в жінок, що народили дітей із вродженими вадами серця (ВВС).

Матеріали та методи. Проведено порівняльний ретроспективний аналіз первинної медичної документації: 170 карт вагітної і породіллі, що народили дітей із ВВС за 5 років (2011–2015), і 170 історій вагітної та породіллі, що народили живих здорових дітей.

Результати дослідження та їх обговорення. Вивчення паритету вагітності не показало суттєвої різниці в кількості жінок із першою, другою, та третьою за порядком вагітністю в обох групах спостереження. Проте серед жінок, що народили дітей із ВВС, значно більше було тих, що народжували в четвертий раз та більше. Завершення вагітності у переважної кількості жінок основної групи було фізіологічним (65,9 %), а у 34,1 % випадках – шляхом кесарського розтину. В той час як всі 100 % жінок контрольної групи роди відбулися через природні родові шляхи. Аналіз перебігу вагітності в жінок обох груп показав значно більший відсоток ускладнень у вагітних основної групи. Достовірно частіше в основній групі реєструвалися прееклампсія, пієлонефрит, багатоводдя та маловоддя (p<0,05).

Висновки. Результати проведених досліджень показали, що вагітні жінки з ВВС плода складають групу ризику щодо перинатальних ускладнень. Серед спектра ускладнень вагітності переважають прееклампсія, пієлонефрит, багатоводдя та маловоддя, а під час родів – дистрес плода. Отримані результати дадуть можливість сформувати фактори ризику вро­джених вад розвитку серця у плода.

Посилання

Znamenska, T.K., Boichuk, T.M., & Hodovanets, Yu.D. (2013). Orhanizatsiia ta perspektyvy rozvytku perynatalnoi dopomohy v Ukraini [Organization and prospects of development of perinatal care in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna – Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine, III, 1 (7), 13-18 [in Ukrainian].

Horbatiuk, O.M., & Liaturynska, O.V. (2014). Orhanizatsiia ta perspektyvy rozvytku perynatalnoi dopomohy v Ukraini [Organization and prospects of development of perinatal care in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna – Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine, IV, 4 (14), 5-10 [in Ukrainian].

Zaporozhan, V.M., Mishchenko, V.P., & Rudenko, I.V. (2012). Suchasni aspekty profilaktyky hestatsiinykh uskladnen [Modern aspects of prevention of gestational complications]. Zhurnal NAMN Ukrainy – Journal of the National Academy of Sciences of Ukraine, 18, (3), 372-378 [in Ukrainian].

Kosilova, S.Ye. (2016). Akusherski ta perynatalni uskladnennia, yak faktory ryzyku zatrymky. Obstetric and perinatal complications as risk factors for fetal growth retardation]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovyna Medical Bulletin, 20, 2 (78), 48-50 [in Ukrainian].

Pasiieshvili, N.M. (2016). Analiz perynatalnoi zakhvoriuvanosti ta smertnosti v umovakh perynatalnoho tsentru ta shliakhy ii znyzhennia [Analysis of perinatal morbidity and mortality in the conditions of the perinatal center and ways of its reduction]. Science Rise, 1, 3 (18), 37-43 [in Ukrainian].

Rossberg, N., Stangl, K., & Stangl, V. (2016). Pregnancy and cardiovascular risk: A review focused on women with heart disease undergoing fertility treatment. Eur. J. Prev. Cardiol., 17, 567-623.

Till, S.R., Everetts, D., & Haas, D.M. (2015). Incentives for increasing prenatal care use by women in order to improve maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst. Rev., (12), 2228-2231.

Avramenko, T.V., Savchenko, S.Ye., Kolomiichenko, T.V., & Karpenko, O.P. (2012). Vedennia vahitnosti ta polohiv u zhinok z vrodzhenymy vadamy ploda. [Conducting maternity and births in women with congenital fetal malformations]. Tavrіcheskiy medіko-bіologicheskіу vestnіk – Taurian Medical and Biological Herald, 2 (1), 11-14 [in Ukrainian].

Demidova, N.S., & Rybalka, A.N. (2012). Povyshenie effektivnosti prenatalnoy diagnostiki vrozhdennykh porokov razvitiya i nasledstvennykh zabolevaniy ploda [Increase the efficiency of prenatal diagnosis of congenital malformations and hereditary diseases of the fetus]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnіk – Taurian Medical and Biological Herald, 2 (1), 93-97 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-11-16
Як цитувати
Shargorodska, Y. B., & Shkolnyk, O. S. (2018). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ В ЖІНОК, ЩО НАРОДИЛИ ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 100-104. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.2.9206
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія