ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ ПРОЛІФЕРАЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ ПЕРЕДРАКОВИХ СТАНІВ ШИЙКИ МАТКИ

Автор(и)

  • Е. P. Gnatko Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
  • N. G. Skuriatina Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
  • T. A. Berezhna ККЛ ЗТ № 2 Філія «ЦОЗ» ПАТ «Укрзалізниця», м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.1.8736

Ключові слова:

шийка матки, маркери проліферації, кольпоскопія, цитологічне дослідження.

Анотація

Мета дослідження – оцінити діагностичне значення маркерів проліферації Р16/Кi-67 у виявленні онкогенної трансформації при різних ступенях важкості дисплазії шийки матки.

Матеріали та методи. Обстежено 82 жінки віком 24–47 років із дисплазією шийки матки. Крім загальноклінічного обстеження, проводили кольпоскопічне, цитологічне, мікробіологічне та гістологічне дослідження. Специфічні маркери проліферації Р16/Кi-67 визначали імуноцитохімічним методом.

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами цитологічного дослідження, CIN I діагностовано у 59 (72,0 %), CIN II – у 16 (19,5 %), CIN III – у 7 (8,5 %) жінок. У всіх пацієнток виявлено атипову кольпоскопічну картину. За результатами ВПЛ-тестування, найбільш часто зустрічався ВПЛ 16 типу (від 25,4 до 100 %), відмічено високу поширеність ВПЛ 18, 31 і 33 типів при CIN різного ступеня важкості. Позитивні маркери Р16/Кi-67 були виявлені у 10 (16,9 %) жінок із CIN I, у 9 (56,3 %) – з CIN IІ і у 6 (85,7 %) – з CIN IІІ. Зіставлення результатів цитологічного та гістологічного досліджень у пацієнток із позитивними маркерами Р16/Кi-67 показало, що з 10 жінок із CIN І у 4 (40,0 %) діагностовано CIN ІІ і у 5 (50,0 %) – CIN ІІІ; із 9 пацієнток із CIN ІІ – у 6 (66,7 %) виявлено CIN ІІІ; у 3 (50,0 %) жінок із CIN ІІІ підтверджено діагноз, у 1 (16,7 %) – діагностовано Са in situ, у 2 (33,3 %) – інвазивний рак. Отже, цитологічний метод дослідження в поєднанні з ВПЛ-тестуванням не дозволив в 17,1 % випадків діагностувати важкі інтраепітеліальні ураження шийки матки.

Висновки. Комплексне обстеження з включенням цитологічного дослідження і ВПЛ-тестування доцільно доповнювати визначенням специфічних маркерів проліферації. Це дозволяє встановити інтегративну стадію змін вірусу, яка має онкогенний потенціал, верифікувати ступінь важкості диспластичних змін в епітелії шийки матки, що є важливим для ранньої діагностики раку шийки матки.

Посилання

Baryaeva, O.E. (Ed.). (2012). Fonovye i predrakovye zabolevaniya sheyki matki: uchebnoye posobie [Background and precancerous cervical diseases]. Irkutsk: IGMU [in Russian].

Kondratiuk, V.K., Horban, N.Ye., & Narolska, A.I (2014). Dysplasiia epiteliia shyiky matky: etiolohiia, diahnostyka, likuvannia [Cervical epithelial dysplasia: etiology, diagnostics, treatment]. Reproduktyvna endokrynolohiia – Reproductive Endocrinology, 3(17), 105-109 [in Ukrainian].

Kovanda, A., Juvan, U., & Sterbenc, A. (2009). Pre-vaccination distribution of human papillomavirus (HPV) geno-types in women with cervical intraepithelial neoplasia grade 3 (CIN 3) lesions in Slovenia. Acta Dermatovenerol. Alp. Panonica Adriat., 18 (2), 47-52.

Korolenkova, L.I. (2010). Molekuliarno-biologicheskie markery proliferatsii i apoptoza kak faktory proliferatsii tservikalnykh intraepitelialnykh neoplazii sheyki matki [Molecular-biological markers of proliferation and apoptosis as factors of proliferation of intraepithelial cervical neoplasia]. Rossiyskiy bioterapevticheskiy zhurnal – Russian Bio-therapeutic Journal, 9 (4), 11-16 [in Russian].

Prilepskaya, V.N., Bayramova, G.R., Kogan, Е.А., & Chernova, V.F. (2015). Novye vozmozhnosti ranney diagnostiki i profilaktiki VPCh-assotsiirovannykh porazheniy sheyki matki [New opportunities for early diagnosis and prevention of HPV-associated cervical lesions]. Meditsinskiy sovet. Ginekologiya – Medical Council. Gynecology, 72-76 [in Russian].

Zhylka, N.Ya., & Zaikova, T.V. (2012) Epidemiolohiia raku shyiky matky v Ukraini [Epidemiology of cervical cancer in Ukraine]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. Nation Health, 4 (24), 40-47 [in Ukrainian].

Giannella, L., Fodero, С., Boselli, F. (2015). Age-related changes in the diagnostic assessment of women with severe cervical lesions. Climacteric, 18, 4, 617-623.

Grigore, M., Teleman, S., & Ungureanu, D. (2013). Molecular markers in cervical screening – a promise for the future [Utilitatea markerilor moleculari în screening-ul cancerului de col uterin]. Romanian Review of Laboratory Medicine, 21, 2/4, 231-239.

Bergeron, С., Ordi, J., Schmidt, D., & Bergeron, C. (2010). Conjunctive p16 (INK4a) testing significantly increases accuracy in diagnosing high-grade cervical intraepithelial neoplasia. Am. J. Clin. Pathol, 133 (3), 395-406.

Karpishchenko, А.I. (Ed.). (2001). Meditsinskaya laboratornaya diagnostika (programmy i algoritmy [Medical laboratory diagnostics (programs and algorithms)]. Saint-Petersburg: Intermedika [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-03

Як цитувати

Gnatko Е. P., Skuriatina, N. G., & Berezhna, T. A. (2018). ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ ПРОЛІФЕРАЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ ПЕРЕДРАКОВИХ СТАНІВ ШИЙКИ МАТКИ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (1). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.1.8736

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія