ОЦІНКА ПРИЧИН АНОМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ПЛАЦЕНТИ ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА ВАГІТНОЇ

Автор(и)

  • Yu. M. Duka Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6878

Ключові слова:

фенотип, вагітність, невиношування, тромбофілія, аномальне розташування плаценти.

Анотація

Оцінка причин аномального розташування плаценти залежно від маси тіла вагітної. У статті розглядаються питання залежності формування аномального розташування плаценти з урахуванням виявлених ендокринно-метаболічних порушень, генетичного поліморфізму в генах тромбофілії та фолатного циклу, а також із урахуванням показників гемостазу з додатковою оцінкою впливу значення індексу маси тіла вагітної на формування вищезгаданої патології. Доказана важливість оцінки фенотипу вагітної жінки. Дано наукове та практичне обґрунтування застосування кожного напрямку в терапії в жінок із загрозою невиношування вагітності, їх важливості у профілактиці акушерських ускладнень.

Посилання

Zainulyna M. S. Puty snyzhenyia materynskoi y perynatalnoi smertnosty pry narushenyy systemы hemostaza / M. S. Zainulyna // Medytsynskyi akademycheskyi zhurnal. – 2013. – T. 13, № 1. – S. 73–82.

Ailamazian Э. K. Nasledstvennaia trombofylyia: dyfferentsyalnыi podkhod k otsenke ryska akusherskykh oslozhnenyi / Э. K. Ailamazian, M. S. Zainulyna // Akusherstvo y hynekolohyia. – 2010. – № 3. – S. 3–9.

Beloborodova E. V. Klynycheskoe znachenye vыiavlenyia henetycheskoi y pryobretennoi form hyperhomotsysteynemyy pry vedenyy beremennosty vыsokoho ryska : avtoref. dyss. na soyskanye uchen. stepeny kand. med. nauk: spets. 14.01.01 «Akusherstvo y hynekolohyia» / E. V. Beloborodova. – M., 2005. – 25 s.

Bondar T. P. Henetycheskye faktorы razvytyia trombofylyy u beremennыkh / T. P. Bondar, A. Yu. Muratova //Vestnyk RUDN. Seryia «Medytsyna». – 2012. – T. 1, № 1. – S. 119–120.

Hazyeva Y. A. Polymorfyzmы henov folatnoho obmena y pokazately funktsyonalnoho sostoianyia эndotelyia v rannye sroky beremennosty: faktorы ryska razvytyia hestatsyonnыkh oslozhnenyi / Y. A. Hazyeva, H. N. Chystiakova, V. V. Kovalev // Akusherstvo y hynekolohyia. – 2013. – № 1. – S. 57–62.

Rebrova O. Yu. Statystycheskyi analyz medytsynskykh dannыkh. Prymenenye paketa prykladnыkh prohramm STATISTICA / O. Yu. Rebrova. – M. : Medya Sfera, 2002. – 312 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-02

Як цитувати

Duka, Y. M. (2016). ОЦІНКА ПРИЧИН АНОМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ПЛАЦЕНТИ ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА ВАГІТНОЇ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6878

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія