ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ ОПЕРАТИВНИМ І КОНСЕРВАТИВНИМ МЕТОДАМИ.

Автор(и)

  • A. V. Boychuk
  • Yu. B. Yakymchuk

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6857

Ключові слова:

позаматкова вагітність, тубектомія, консервативне видалення плідного яйця, метотрексат.

Анотація

У статті представлено аналіз віддалених результатів лікування пацієнтів з позаматковою вагітністю, що перебували на лікуванні у Тернопільській комунальній міській лікарні № 2 протягом 2005–2015 років. Джерелом інформації для клініко-анамнестичного аналізу слугували медичні карти стаціонарного хворого (ф. 003/о). Метросальпінгографію проводили за 2–4 місяці після виписки зі стаціонару. Прохідність маткових труб у жінок з позаматковою вагітністю в анамнезі оцінювали за результатами цифрової і аналогової метросальпінгографії.

Посилання

Aylamazyan É. K. Neotlozhnaya pomoshchʹ pry ékstremalʹ nykh sostoyanyyakh v hynekolohyy / É. K. Aylamazyan. SPb. :Hyppokrat, 1998. – S. 198–203.

Amrazov ZH. YU. Analiz anamnestychnykh faktoriv ryzyku vynyknennya prohresuyuchoyi trubnoyi vahitnosti / ZH. YU. Amrazov // Visnyk naukovykh doslidzhenʹ. – 2000. – № 1. – S. 64–65.

Burduly H. M. Reproduktyvnye potery / H. M. Burduly, O. L. Frolova. – M., 1997. – S. 78–87.

Buyanova S. N. Osnovnye pryntsypy sovremennoy dyah nostyky y lechenyya vnematochnoy beremennosty / S. N. Buyanova, V. S. Smyrnova // Vestnyk Rossyyskoy assotsyatsyy akusherov y hynekolohov. – 1996. – № 4. – S. 38–44.

Kryteriyi vidboru khvorykh dlya orhanozberihayuchykh laparoskopichnykh operatsiy pry trubniy vahitnosti / O. M. Vavrynchuk, O. M. Yuzʹko, T. A. Yuzʹko, O. YA. Petranyuk // Shpytalʹna khirurhiya. – 2004. – № 2. – S. 158–160.

Znachymistʹ ulʹtrazvukovykh kryteriyiv dlya rannʹoyi dia hnostyky pozamatkovoyi vahitnosti / V. YA. Holota, V. O. Benyuk, V. L. Kolesnyk, O. A. Shcherba // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Asotsiatsiyi akusheriv-hinekolohiv Ukrayiny. – K. : Intermed, 2002. – S. 153–157.

Holota V. YA. Vyznachennya faktoriv ryzyku, yaki spryyayutʹ nastannyu ektopichnoyi vahitnosti / V. YA. Holota, V. O. Benyuk, L. I. Martynova // Pediatriya, akusherstvo ta hinekolohiya. –2002. – № 4. – S. 79–82.

Holota V. YA. Chastota pozamatkovoyi vahitnosti v m. Kyyevi / V. YA. Holota, S. M. Melʹnykov // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Asotsiatsiyi akusheriv-hinekolohiv Ukrayiny. – K. : Feniks, 2001.– S. 161–163.

Cracia C. Diagnosing ectopic pregnancy: decision analysis comparing six strategies / C. Cracia, K. Barnhart // Obstet. Gynecol. – 2001. – Vol. 97, № 3. – P. 464–470.

Cruz A. Factors determining fertility after conservative or radicalsurgical treatment for ectopic pregnancy / A. Cruz, D. C. Cumming // Fértil. Steril. – 1997. – Vol. 68, № 5. – P. 871–874.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-02

Як цитувати

Boychuk, A. V., & Yakymchuk, Y. B. (2016). ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ ОПЕРАТИВНИМ І КОНСЕРВАТИВНИМ МЕТОДАМИ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6857

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія