СТАН СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕАКТИВНИЙ АРТРИТ ТА ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АР- ТРИТ.

Автор(и)

  • H. S. Senatorova
  • K. A. Puhachova

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6846

Ключові слова:

дисплазія сполучної тканини, реактивний артрит, ювенільний ревматоїдний артрит.

Анотація

У статті наведено клінічні та лабораторні показники стану сполучної тканини в дітей, хворих на реактивний артрит та суглобову форму ювенільного ревматоїдного артриту. Отримані дані дають можливість стверджувати, що в дітей, хворих на вказані запальні захворювання суглобів, частіше виявляється дисплазія сполучної тканини порівняно зі здоровим дітьми, що має також лабораторне відображення у вигляді зниження рівнів глікозаміногліканів в обох обстежених групах.

Посилання

Do pytannya pro poshyrenistʹ dysplaziy spoluchnoyi tkanyny u ditey / L. I. Omelʹchenko, O. A. Oshlyansʹka, H. V. Skyban, V. B. Nikolayenko // Perynatolohyya y pedyatryya. – 2007. – № 3. – S. 80–83.

Sorokman T. V. Epidemiolohiya ta struktura dysplaziy spoluchnoyi tkanyny v ditey / T. V. Sorokman, I. V. Lastivka // Zdorovʹe rebenka. – 2009. – № 1 (16). – S. 57–61.

Lukʺyanenko N. S. Mistse nedyferentsiyovanoyi dysplaziyi spoluchnoyi tkanyny v patolohiyi dytyachoho viku / N. S. Lukʺyanenko, N. A. Petritsa // Zdorovʹe rebenka. – 2015. – № 2 (61). – S. 80–85.

Marushko YU. V. Osoblyvosti diahnostyky ta klinichne znachennya syndromu hipermobilʹnosti suhlobiv u ditey / YU. V. Marushko, T. V. Marushko // Zdorovʺya Ukrayiny XXI st. – 2008. – № 18 (1). – S. 40–41.

Arsentʹev V. H. Dysplazyya soedynytelʹnoy tkany kak konstytutsyonalʹnaya osnova polyorhannykh narushenyy u de- tey : avtoref. dyss. na soyskanye uchen. stepeny kand. med. nauk / V. H. Arsentʹev ; Voen.-med. akad. ym. S. M. Kyrova. – SPb., 2012. – 46 s.

Stan metabolizmu komponentiv spoluchnoyi tkanyny u khvorykh na reaktyvnyy artryt / O. V. Zalyavsʹka, O. S. Khukhlina, O. V. Kaushansʹka, V. S. Haydychuk // Zdobutky klinichnoyi ta eksperymentalʹnoyi medytsyny. – 2014. – № 1. –S. 44–47.

Kalacheva A. H. Narushenyya formyrovanyya soedyny- telʹnoy tkany u detey kak sledstvye defytsyta mahnyya / A. H. Kalacheva, O. A. Hromova, N. V. Kerymkulova // Lechashchyy vrach. – 2012. – № 3. – S. 59–64.

Lysenko I. V. Diahnostychna tsinnistʹ oksyprolinu y arakhi- donovoyi kysloty yak biolohichnykh markeriv dehradatsiyi khryashchovoyi tkanyny / I. V. Lysenko // Ukr. revmatol. zhurn. – 2006. –№ 24 (2). – S. 40–44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-02

Як цитувати

Senatorova, H. S., & Puhachova, K. A. (2016). СТАН СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕАКТИВНИЙ АРТРИТ ТА ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АР- ТРИТ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6846

Номер

Розділ

Педіатрія