ДІАГНОСТИЧНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ ПОКАЗНИКА рН ПІХВОВОГО ВМІСТУ У ХВОРИХ НА ВАГІНАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ.

Автор(и)

  • V. F. Nahornа
  • T. Ya. Moskalenko
  • A. A. Hrytsenko

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.1.6012

Ключові слова:

вагінальні інфекції, рН піхвового вмісту, естрадіол, лактобактерії.

Анотація

На підставі обстеження (цитологічний, рН-метрія піхвового вмісту, бактеріологічний, ДНК-технології, ІФА рівня естрогенів) 30 жінок віком 23–42 років виявлено високий кореляційний зв’язок між показником рН піхвового секрету, рівнем естрадіолу та кількістю лактобактерій у піхвовому біотопі, низьку інформативність показника кількості лейкоцитів у піхвовому мазку.

Посилання

Radzynskyy V. E. Akusherskaya ahressyya / V. E. Radzynskyy. – M. : Yzd-vo zhurnala Status praesens, 2012. – 672 s.

Batyrova Z. K. Otsenka kyslotno-shchelochnoho balansa slyzystoy obolochky vlahalyshcha u devochek-podrostkov: dyahnostycheskye vozmozhnosty / Z. K. Batyrova, D. A. Kruhlyak // Akusherstvo y hynekolohyya. – 2014. – № 4 (45). – S. 20–22.

Nekotorye aspekty opredelenyya éffektyvnosty terapyy dysbyoza vlahalyshcha v klynycheskykh uslovyyakh / F. F. Badretdynova, A. R. Mavzyutov, L. A. Sheyda, F. A. Kayumov // Praktycheskaya medytsyna. – 2009. – № 3. – S. 31–34.

Kyra E. F. Klynyka y dyahnostyka bakteryalʹnoho vahynoza / E. F. Kyra // Akusherstvo y hynekolohyya. – 1996. – № 2. – S. 32–35.

Guaschino S. SOPHY project: an observational study of vaginal pH and lifestyle in women of different ages and in different physiopatological conditions / S. Guaschino, C. Benvenuti // Minerva Ginecol. – 2008. – Vol. 60 (2). – P. 105–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-04

Як цитувати

Nahornа V. F., Moskalenko, T. Y., & Hrytsenko, A. A. (2016). ДІАГНОСТИЧНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ ПОКАЗНИКА рН ПІХВОВОГО ВМІСТУ У ХВОРИХ НА ВАГІНАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (1). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.1.6012

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія