КЛІНІКО -ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІТЕЙ , ХВОРИХ НА ГРВІ, З ПРОЯВАМИ ЗАХВОРЮВАННЯ В РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ .

Автор(и)

  • N. О. Hevkaliuk

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.1.5977

Ключові слова:

епідеміологія, гострі респіраторні вірусні інфекції, порожнина рота, діти.

Анотація

Результати клініко-епідеміологічних досліджень підтверджують відомості про те, що частота захворюваності, тяжкість перебігу ГРВІ, виникнення ускладнень із проявами в порожнині рота залежать від соціального середовища, яке визначається станом здоров’я батьків, перенесеними та супутніми захворюваннями дитини, рядом біологічних факторів, здатних змінювати рівень сприйнятливості до респіраторних вірусів.

Посилання

Andreychyn M. A. Infektsiyni khvoroby v zahalʹniy praktytsi ta simeyniy medytsyni / za red. M. A. Andreychyna. – Ternopilʹ : TDMU, 2010. – 500 s.

Antypkin YU. H. Aktualʹni pytannya vaktsynatsiyi ditey / YU. H. Antypkin // Perynatolohyya y pedyatryya. – 2008. – № 4.– S. 11–12.

. Pr o bl e ma i n fe ktsi yn o yi z a khvo r yuva n o sti z a lyshayetʹsya aktualʹnoyu problemoyu systemy okhorony zdorovʺya ta derzhavy / O. O. Bobylʹova, S. P. Berezhnov, L. M. Mukharsʹka [ta in.] // Suchasni infektsiyi. – 2008. – № 1. – S. 4–10.

Hevkalyuk N. O. Analiz osnovnykh pokaznykiv «chervonoyi krovi» v ditey, khvorykh na HRVI / N. O. Hevkalyuk, V. V. Shcherba, L. D. Byelinsʹka // Ukrayinsʹkyy stomatolohichnyy alʹmanakh. – 2012. – № 5. – S. 13–15.

Hrebenyuk N. V. Osnovni zbudnyky vnutrishnʹoutrobnoyi, intranatalʹnoyi ta postnatalʹnoyi infektsiyi u ditey riznoho viku / N. V. Hrebenyuk, V. F. Myslytsʹkyy // Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk. – 2009. – T. 13, № 4. – S. 85–89.

Hrytsay S. A. Vlyyanye perynatalʹnykh faktorov ryska na formyrovanye kandydoznoy ynfektsyy u novorozhdennykh y detey 1-ho hoda zhyzny / S. A. Hrytsay // Sovremennaya stomatolohyya. – 2006. – № 2. – S. 66–69.

Hurtovoy B. L. Vnutryutrobnye bakteryalʹnye y vyrusnye ynfektsyy ploda y novorozhdennoho / B. L. Hurtovoy, L. S. Ankyrskaya, L. V. Vanʹko // Akusherstvo y hynekolohyya.– 1994. – № 4. – S. 20–26.

Kramaryev S. O. Epidemiya hrypu v Ukrayini / S. O. Kramaryev // Z turbotoyu pro dytynu : nauk.-prakt. zhurn. dlya pediatriv. – 2010. – № 1. – S. 9.

Mironenko A. P. Stratehiyi ta stadiyi kontrolyu hrypu / A. P. Mironenko, V. O. Mukhopad // Infektsiyni khvoroby. – 2001. – № 2. – S. 55–58.

Savychuk N. O. Klinika, diahnostyka ta likuvannya hostroho herpesu porozhnyny rota u ditey : navch.-metod. posib. / N. O. Savychuk, N. M. Antonova. – K. : Polihraf-Servis, 2012. – 110 s.

Fletcher R. Klynycheskaya épydemyolohyya. Osnovy dokazatelʹnoy medytsyny / R. Fletcher, S. Fletcher, É. Vahner ; per. s anhl. YU. B. Sheveleva. – 3-e yzd. – M. : Medya Sfera, 2010. – 352 s.

Barnett J. M. Zanamivir susceptibility. Monitoring and characterization of influenza virus. Clinical izolates obteined during phase / J. M. Barnett, A. Gagmon, D. Gor [et al.] // Antimicrob. Agents and Chemother. – 2003. – Vol. 23. – P. 78–87.

Newburg D. Protection of the neonate by the innate immune system of developing gut and of human milk / D. Newburg, W. A. Walker //Pediatric Research. – 2004. – Vol. 61, No. 3. – P. 2–8.

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, The world health report 2008 : primary health care now more than ever. – WHO. – 2008. – 152 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-04

Як цитувати

Hevkaliuk N. О. (2016). КЛІНІКО -ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІТЕЙ , ХВОРИХ НА ГРВІ, З ПРОЯВАМИ ЗАХВОРЮВАННЯ В РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ . Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (1). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.1.5977

Номер

Розділ

Педіатрія