ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «НОРМОВЕН» У ЖІНОК З ВАРИКОЗНИМ РОЗШИРЕННЯМ ВЕН МАЛОГО ТАЗА.

Автор(и)

  • N. V. Drohomyretska
  • N. I. Henyk

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4787

Ключові слова:

варикозне розширення вен малого таза, хронічний тазовий біль, нормовен.

Анотація

Описаний досвід застосування препарату «Нормовен» для консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза (ВРВМТ) у жінок репродуктивного віку. Було обстежено 70 жінок з синдромом хронічного тазового болю (ХТБ), у 30 з них було діагностовано ВРВМТ. Залежно від локалізації варикозу в малому тазі пацієнтки були поділені на три групи. З метою уточнення ультразвукових діагностичних критеріїв стану венозної системи малого таза обстежено 20 практично здорових жінок репродуктивного віку, які склали контрольну групу. Отримані результати до і після лікування показують його ефективність при клінічному, ультразвуковому, доплерографічному дослідженнях.

Посилання

Khomenko N. E. Varykoznaya boleznʹ ven maloho taza: étyolohyya, patohenez, dyahnostyka, lechenye / N. E. Khomenko, YU. E. Voskanyan, S. A. Hasparyan / / Akusherstvo y hynekolohyya. - 2006. - № 6. - S. 8-10.

Kachestvo zhyzny u zhenshchyn s varykoznoy boleznʹyu ven maloho taza / N. M. Shybelʹhut, Y. S. Zakharov, V. H. Kolesnykova, N. B. Mozes / / Anhyolohyya y sosudystaya khyrurhyya. - 2010. - T. 16, № 2. - S. 5055

Lunʹko T. A. Kompleksne obstezhennya i likuvannya zhinok z syndromom khronichnykh tazovykh boliv iz zastosuvannyam intraskopichnykh tekhnolohiy : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk : spets.14.01.01.«Akusherstvo» / T. A. Lunʹko. - Odesa, 2006. - 22 s.

Pelvic congestion syndrome: A new approach to anunusual problem / V. V. Mathis, J. S. Miller, M. L. Luckens, M. V. Paluzzzi / / Amer. Surg. - 2005. -Vol. 61. - P. 1016-1018.

Howard F. M. Chronic pelvic pain / F. M. Howard / / Obstet. Gynecol. - 2003. - № 101 (3). - P. 594-611.

Pyrohova V. I. Syndrom khronichnoho tazovoho bolyu: suchasni pidkhody do rozv'yazannya problem / V. I. Pyrohova, S. O. Shurpyak / / Zdorov'ya Ukrayiny. -№ 1. - S. 9 - 11.

Havrylov S. H. Varykoznaya boleznʹ maloho taza: sovremennoe sostoyanye problemy / S. H. Havrylov, O. Y. Butenko, M. A. Cherkashyn / / Annaly khyrurhyy. - 2003. - № 1. - S. 7-12.

Yushchenko A. N. Varykoznaya boleznʹ maloho taza: kazuystyka yly rasprostranennaya boleznʹ? / A. N. Yushchenko / / Novosty medytsyny y farmatsyy.- 2005. - T. 9, № 169. - S. 14 - 16.

Sukovatykh B. S. Dyahnostyka y lechenye atypychnykh form varykoznoy bolezny ven taza / B. S. Sukovatykh / / Vestnyk khyrurhyy. - 2008. - № 3. - S. 43-45.

Mozes V. H. Ulʹtrazvukovaya semyotyka varykoznoho razshyrenyya ven maloho taza u zhenshchyn v osnovnye vozrastnye byolohycheskye peryody zhyzny / V. H. Mozes / / Ulʹtrazvukovaya y funktsyonalʹnaya dyahnostyka. - 2005. - № 6. - S. 33-38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-13

Як цитувати

Drohomyretska, N. V., & Henyk, N. I. (2015). ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «НОРМОВЕН» У ЖІНОК З ВАРИКОЗНИМ РОЗШИРЕННЯМ ВЕН МАЛОГО ТАЗА. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4787

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія