КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ЕКСТРОФІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА У НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ.

Автор(и)

  • H. A. Pavlyshyn
  • I. V. Hoda
  • Z. V. Korol

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4771

Ключові слова:

уроджені вади розвитку, екстрофія сечового міхура, новонароджені.

Анотація

 У статті висвітлено динаміку уроджених вад розвитку у світі, в Україні та на Тернопіллі. Представлено огляд літератури та клінічне спостереження новонародженої дитини з уродженою вадою - екстрофією сечового міхура, проаналізовано особливості клінічної симптоматики, діагностики, догляду та лікування даної патології.

Посилання

Vady rozvytku. Klinichna nastanova z akusherstva ta perynatolohiyi, shcho podayetʹsya na zatverdzhennya do Ministerstva okhorony zdorov'ya Ukrayiny. - K., 2007. - S. 45.

World health s tatistics 2008. World Health Organization, Geneva, 2008.

Pavlyshyn H. A. Analiz roboty medyko-henetychnoyi sluzhby na Ternopilli / H. A. Pavlyshyn / / Pediatriya, akusherstvo ta hinekolohiya. - 2013. - T. 76, № 3. - S. 39-42.

Akhunzyanov A. A. Ékstrofyya mochevoho puzyrya / A. A. Akhunzyanov, L. F. Rashytov / / Kazanskyy med. zhurnal. - 2002. - T. 83, № 2. - S. 131-134.

Zdorov'ya naselennya Ukrayiny: vplyv henetychnykh protsesiv / A. M. Serdyuk, O. I. Tymchenko, B. V. Yelahin [ta in.] / / Zhurnal AMN Ukrayiny. - 2007. - T. 13, № 1. - S.7 8-92.

Nakonechnyy A. Y. Kontaktna tsystolitotrypsiya u dytyny pislya khirurhichnoho likuvannya ekstrofiyi sechovoho mikhura / A. Y. Nakonechnyy, R. Z. Sheremeta,R. A. Nakonechnyy / / Lʹvivsʹkyy medychnyy chasopys. - 2011. - № 2. - S. 117-119.

Augmentation colocystoplasty in bladder exstrophy / V. Bhatnagar, S. Dave, S. Agarwala [et al.] / / Pediatr. Surg. Int. - 2002. - № 18. - R. 43-49.

Makedonsʹkyy I. O. Khirurhichne likuvannya ta medychna rabilitatsiya ditey z anorektalʹnymy vadamy rozvytku ta ekstrofiyeyu sechovoho mikhura (eksperymentalʹno- klinichne doslidzhennya) : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra med. nauk / I. O. Makedonsʹkyy ; Derzh. ustanova «In-t nevidklad. i vidnov. khirurhiyi im. V. K. Husaka Nats. akad. med. nauk Ukrayiny». - Donetsʹk, 2013. - 40 s.

Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition. - Expert Consult Premium Edition - Enhanced Online Features and Print / M. Robert Kliegman, M. D. Bonita Stanton, Joseph St. Geme [et al.]. - 2011. - 2680 p.

Wein A. J. Campbell-Walsh Urology, 10th ed. / A. J. Wein. - Philadelphia Pa: Saunders Elsevier. - 2011. - 4320 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-13

Як цитувати

Pavlyshyn, H. A., Hoda, I. V., & Korol, Z. V. (2015). КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ЕКСТРОФІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА У НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4771

Номер

Розділ

Педіатрія