ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНІЙ РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ В ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.

Автор(и)

  • S. L. Niankovskyi
  • O. R. Sadova

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4770

Ключові слова:

діти, підлітки, якість життя, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Анотація

В статті наведено дані щодо особливостей якості життя підлітків віком 14-18 років, які страждають від гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). За допомогою спеціальних опитувальників проаналізовано соціально-побутові особливості та основні показники якості життя підлітків до початку лікування та після 1-місячного курсу терапії ГЕРХ. Після лікування відзначено суттєве покращення якості життя за шкалами опитувальників SF-36 та GSRS.

Посилання

Baranov A. A. Aktualʹnye voprosy det•skoy hastroénterolohyy / A. A. Baranov, P. L. Shcherbakov / / Voprosy sovremennoy pedyatryy. - 2008. - T. 1, № 1. - S. 12-15.

Suchasni aspekty antysekretornoyi terapiyi kyslotozalezhnykh zakhvoryuvanʹ shlunkovo-kyshkovoho traktu u ditey / O. H. Shadrin, YU. V. Marushko, S. I. Herasym'yuk, L. V. Ihnatko. - K., 2010. - 16 s.

Skrypnyk I. M. Zakhvoryuvannya z bahatʹma podobamy: likarsʹka taktyka v skladnykh klinichnykh vypadkakh HERKH / I. M. Skrypnyk / / Zdorov'ya Ukrayiny. - 2007. - № 23 (180). - S. 1-2.

Shadrin O. H. Efektyvnistʹ zastosuvannya inhibitoriv protonnoyi pompy dlya eradykatsiynoyi terapiyi u ditey z hastroezofahealʹnoyu reflyuksnoyu khvoroboyu / O. H. Shadrin, L. V. Ihnatko, S. I. Herasym'yuk / / Suchasna hastroenterolohiya. - 2010. - №1. - S. 8185.

Mukhametova E. M. Hastroézofahealʹnaya reflyuksnaya boleznʹ u detey: épydemyolohyya, dyahnostycheskye kryteryy, prohnoz / E. M. Mukhametova,S. Y. Érdes / / Ros. zhurn. hastroénterolohyy, hepatolohyy y koloproktolohyy. - 2010. - № 1. - S.75- 81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-13

Як цитувати

Niankovskyi, S. L., & Sadova, O. R. (2015). ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНІЙ РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ В ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4770

Номер

Розділ

Педіатрія