СУЧАСНІ ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ НЕВИНОШУВАННЯ БАГАТОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ, ЩО НАСТУПИЛА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • М. О. Франчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-3384-2605
  • Л. М. Маланчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-0207-3281
  • О. А. Франчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-9787-0998

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2022.2.13456

Ключові слова:

multiple pregnancy, assisted reproductive technologies, miscarriage, premature birth, gestational course of multiple pregnancy, obstetric unloading pessary, prevention of premature birth

Анотація

Мета дослідження – дослідити дані анамнезу пацієнток і проаналізувати перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан новонароджених у жінок із багатопліддям, а також оцінити результати застосування акушерського розвантажувального песарію як профілактику невиношування у жінок з багатоплідною вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Матеріали і методи. Під спостереженням перебували 100 жінок з багатоплідною вагітністю, серед яких у 70 застосовували методи допоміжних репродуктивних технологій та у 30 вагітність настала природним шляхом. Після проведеного повного клініко-лабораторного обстеження було запропоновано жінкам із багатоплідною вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій встановлення акушерського розвантажувального песарію з метою профілактики виникнення пізнього викидня та передчасних пологів. Таким чином, усі вагітні жінки були поділені на три групи: І група – 35 жінок з багатоплідною вагітністю після допоміжних репродуктивних технологій, котрим з метою запобігання перериванню вагітності встановлювали акушерський розвантажувальний песарій у терміні гестації 14–16 тижнів; ІІ група – 35 жінок з багатоплідною вагітністю після допоміжних репродуктивних технологій, яким не встановлювали акушерський песарій у зв’язку із відмовою пацієнток від даної маніпуляції; ІІІ група – 30 жінок контрольної групи із багатоплідною вагітністю, що настала природним шляхом.

Результати дослідження та їх обговорення. Під час проведення дослідження було проаналізовано дані анамнезу жінок, визначено частку супутніх екстрагенітальних патологій, оцінено гестаційний перебіг, хоріальність і амніальність плодів, а також – перебіг пологів і стан новонароджених. З І групи 31 (88,6 %) жінка доносила багатоплідну вагітність до оптимальних термінів для розродження. З ІІ групи у 28 (80 %) вагітних відбулись передчасні пологи в термінах 24–36 тижнів. У конт­рольній групі доношена багатоплідна вагітність у 16 (53,3 %) вагітних.

Висновки. Жінкам із багатопліддям після застосування допоміжних репродуктивних технологій рекомендується застосовувати розвантажувальний акушерський песарій з метою профілактики невиношування вагітності.

Біографії авторів

М. О. Франчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

асистент кафедри акушерства та гінекології №1, ТНМУ

Л. М. Маланчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

д.м.н., професор, зав.кафедри акушерства та гінекології №1, ТНМУ

О. А. Франчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

к.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології №1, ТНМУ

Посилання

Sebghati, M., & Khalil, A. (2021). Reduction of multiple pregnancy: Counselling and techniques. Best Practice & Research. Clinical Obstetrics & Gynaecology, 70, 112-122. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2020.06.013.

Kamat, S., Veena, P., & Rani, R. (2014). Comparison of nifedipine and progesterone for maintenance tocolysis after arrested preterm labour. Journal of Obstetrics and Gynaecology : The Journal of The Institute of Obstetrics and Gynaecology, 34(4), 322-325. DOI: 10.3109/01443615.2013.874407.

Rode, L., & Tabor, A. (2014). Prevention of preterm delivery in twin pregnancy. Best Practice & Research. Clinical Obstetrics & Gynaecology, 28(2), 273-283. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2013.11.002.

Townsend, R., & Khalil, A. (2018). Fetal growth restriction in twins. Best Practice & Research. Clinical Obstetrics & Gynaecology, 49, 79-88. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2018.02.004.

D'Antonio, F., Odibo, A.O., Prefumo, F., Khalil, A., Buca, D., Flacco, M.E., Liberati, M., Manzoli, L., & Acharya, G. (2018). Weight discordance and perinatal mortality in twin pregnancy: systematic review and meta-analysis. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology : The Official Journal of The International Society of Ultrasound In Obstetrics And Gynecology, 52(1), 11-23. DOI: 10.1002/uog.18966.

Berceanu, C., Mehedinţu, C., Berceanu, S., Voicu, N.L., Brătilă, E., Istrate-Ofiţeru, A.M., Navolan, D.B., Niculescu, M., Szasz, F.A., Căpitănescu, R.G., & Văduva, C.C. (2018). Morphological and ultrasound findings in multiple pregnancy placentation. Romanian Journal of Morphology and Embryology = Revue Roumaine De Morphologie Et Embryologie, 59(2), 435-453. Retrieved from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30173248/.

Jahan, R., Jahan, K., Afrose, R., Akhter, S., Fatema, S., Dey, S., & Khan, M.M. (2021). Obstetric Outcome of Multiple Pregnancy in a Medical College Hospital. Mymensingh Medical Journal : MMJ, 30(3), 633-637. Retrieved from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226448/.

Hamilton, B. E., Martin, J. A., Osterman, M. J., Curtin, S.C., & Matthews, T.J. (2015). Births: Final Data for 2014. National Vital Statistics Reports : From The Centers For Disease Control And Prevention, National Center For Health Statistics, National Vital Statistics System, 64(12), 1-64. Retrieved from: https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr64/nvsr64_12.pdf.

Chmel, R., Jr., & Čekal, M. (2020). Assisted reproductive methods - current status and perspectives. Metody asistované reprodukce - aktuální stav a perspektivy. Ceska Gynekologie, 85(4), 244-253. Retrieved from: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2020-4-22/metody-asistovane-reprodukce-aktualni-stav-a-perspektivy-125809.

Kawwass, J.F., & Badell, M.L. (2018). Maternal and Fetal Risk Associated With Assisted Reproductive Technology. Obstetrics and Gynecology, 132(3), 763-772. DOI: 10.1097/AOG.0000000000002786.

11. Srisajjakul, S., Prapaisilp, P., & Bangchokdee, S. (2022). Imaging of complications following treatment with assisted reproductive technology: keep on your radar at each step. Abdominal Radiology (New York), 47(1), 328–340. DOI: 10.1007/s00261-021-03245-y.

Romanenko, T.H., Sulimenko, O.M., & Ovcharenko, S.O. (2021). A statistical analysis of obstetric and perinatal complications in singleton and multiple pregnancies once assisted reproductive technologies are used. Wiadomosci Lekarskie,74(4), 915-922. DOI: 10.36740/WLek202104120.

Boiko, V.I., Nikitina, I.M., Babar, T.V., & Boiko, A.V. (2018). The problem of miscarriage in multiple pregnancy. Wiadomosci Lekarskie, 71(7), 1195-1199. Retrieved from: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083071357&origin=resultslist.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Франчук, М. О., Маланчук, Л. М., & Франчук, О. А. (2022). СУЧАСНІ ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ НЕВИНОШУВАННЯ БАГАТОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ, ЩО НАСТУПИЛА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 85–91. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2022.2.13456

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія