ЗНАЧУЩІСТЬ ЦИСТАТИНУ С В ДОКЛІНІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ

  • V. G. Marichereda Одеський національний медичний університет
  • I. Z. Gladchuk Одеський національний медичний університет
  • L. I. Berlinska Одеський національний медичний університет
Ключові слова: прееклампсія, цистатин С, швидкість клубочкової фільтрації за цистатином С, креатинін, предиктор

Анотація

Мета дослідження – визначити показники рівня сироваткового цистатину С (sCc) й оцінити ефективність його використання у вагітних у діагностиці прееклампсії (ПЕ) на доклінічному етапі розвитку порівняно з традиційним визначенням за сироватковим креатиніном.

Матеріали та методи. У дослідження було включено 30 жінок у першому триместрі вагітності, з них: 20 жінок з анамнестичними факторами ризику щодо розвитку ПЕ увійшли в основну групу (ОГ), контрольну групу (КГ) склали 10 жінок без екстрагенітальних захворювань і з необтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом. Подальший розподіл в ОГ на підгрупи базувався на рівнях sCc, дослідження якого проводили в період від 22 до 36 тижнів вагітності. У підгрупу Іц˃1 увійшли жінки з рівнем sCc більше 1,0 (n=10), у підгрупу Іц˂1-жінки з рівнем sCc менше 1,0 (n=10). Група Іа – вагітні, в яких у кінці вагітності розвинулась ПЕ (n=8) і Іб – пацієнтки, у яких не розвинулась ПЕ (n = 12).

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами було відзначено, що рівні sCc у вагітних в групі Іа склали 1,34±0,11 (95 % ДІ: 1,13–1,55), (p<0,001); у підгрупі Іц˃1 чутливість sCc у розвитку ПЕ дорівнює 87,5 %, специфічність – 100 %, що, в свою чергу, підтверджує високі діагностичні характеристики sCc як предиктора ПЕ. У підгрупі Іц˂1 із рівнем sCc 0,88±0,03 (95 % ДІ: 0,81 – 0,95), (p<0,001) – прееклампсія не розвинулась. При порівняльному аналізі показників швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) по sCc (ШКФцис) і ШКФ по креатиніну (ШКФкр) були відзначені статистичні відмінності значень у вагітних: в групі Іа рівень СКФцис склав 58,62±4,11 (95 % ДІ: 50,57 – 66,68) і значно знижений порівняно з ШКФкр – 88,25±5,76 (95 % ДІ: 76,96 – 99,54); у контрольній групі статистичної різниці ШКФцис (114,5±2,7 (95 % ДІ: 109,2 – 119,8)) і ШКФкр (112,5±4,1 (95 % ДІ: 104,47–120,53 )) не відзначено. Таким чином, найбільш істотна різниця в значеннях ШКФцис і ШКФкр має місце в групі Іа, що доводить ефективність використання ШКФцис у діагностиці порушення ниркової функції на доклінічному етапі ПЕ.

Висновки. У результаті проведених досліджень доведено, що сироватковий цистатин С достовірно підвищений у вагітних у групі ризику щодо розвитку ПЕ і при значенні показника вище 1,0 є достовірним маркером розвитку прееклампсії на доклінічному етапі реалізації.

Посилання

Poon, L.C., Shennan, A., Hyett, J.A., Kapur, A., Hadar, E., Divakar, H., …, & Hod, M. (2019). The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) initiative on pre-eclampsia: A pragmatic guide for first-trimester screening and prevention. Int. J. Gynecol. Obstet., 145, S1, 1-33.

Davidenko, K. (2019). Plenum Asoctsiatsii akusheriv-hinekolohiv Ukrainy: aktualni ta dyskusiini pytannia [Plenum of the Association of Obstetricians-Gynecologists of Ukraine: Сurrent and Discussion Questions]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal, 5 (1), 133. Retrieved from: https: //www.umj.com.ua/article/163339/ [in Ukrainian].

O'Gorman, N., Wright, D., Poon, L.C., Rolnik, D.L., Syngelaki, A., Wright, A., …, & Nicolaides, K.H. (2017). Accuracy of competing- risks model in screening for pre-eclampsia bymaternal factors and biomarkers at 11-13 weeks’gestation. Ultrasound Obstet. Gynecol., 49, 751-755.

Christian Thomas, & Lothar Thomas. (2009). Renal failure-measuring the glomerular filtration rate. Dtsch. Arztebl. Int., 106 (51-52), 849-854.

Velkov, V.V. (2015). Tsistatin C i NGAL – markery preklinicheskoy renalnoy disfunktsii i subklinicheskogo ostrogo povrezhdeniya pochek [Cystatin C and NGAL – the Markers of Preclinical Renal Dysfuction and Subclinical Acute Kidney Injury]. Laboratornaya sluzhba – Laboratory Service, 2, 38-43 [in Russian].

Niraula, A., Lamsal, M., Baral, N., Majhi, S., Ahmed Khan, S., Basnet, P., & Dahal, K. (2017). Cystatin-C as a Marker for Renal Impairment in Preeclampsia. J. of Biomarkers, Article ID 7406959. DOI: 10.1155/2017/7406959.

Hoek, F.J., Kemperman, F.A., & Krediet, R.T. (2003). A comparison between cystatin C, plasma creatinine and the Cockroft and Gault formula for the estimation of glomerular filtration rate. Nephrol. Dial. Transplant.,18, 2024-2031.

Levey, A.S., Stevens, L.A., Schmid, C.H., Zhang, Y.L., Castro, A.F. 3rd, Feldman, H.I., …, & Coresh, J. (2009). A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann. Intern. Med., 150 (9), 604-612.

Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Marichereda, V. G., Gladchuk, I. Z., & Berlinska, L. I. (2020). ЗНАЧУЩІСТЬ ЦИСТАТИНУ С В ДОКЛІНІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ . Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 133-137. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2019.2.10933
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія