Modern approaches to teaching bioorganic and biological chemistry in medical universities

I. V. Gerush, N. P. Grygorieva, N. V. Davydova

Abstract


The application of modern methodology and techniques (methods of brainstorming, discussions, roundtables, videos demonstrations, biochemical experiments, etc.) during practical classes for getting integrated and professional competences during studying of bioorganic and biological chemistry in higher medical educational establishments, was examined.


Keywords


bioorganic and biological chemistry; teaching; competencies; methodological techniques.

References


Kekillioglu A. Modern biotechnologies‘ products and ethical issues / A. Kekillioglu, Z. Kosal, M. M. Atabay// FEBS Journal. – 2015. – 282, Suppl.1. – P. 357.

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy / za zah. red. O. V. Ovcharuk. – K. : K.I.S., 2004. – 112 s.

Ievropeiska dyrektyva 2005/36/ ES shchodo vyznannia profesiinykh kvalifikatsii (Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7September 2005 on the recognition of professional qualifications).

Khodorchuk A. Ia. Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsia u vyshchomu navchalnomu zakladi / A. Ia. Khodorchuk, T. S. Stubailo // Med. osvita. – 2010. – № 2. – S. 154–157.

Eksioglu S. Effective teaching and learning of biochemistry and molecular life sciences with action-oriented and e-learning approaches versus instructor-dominated lecture methods / S. Eksioglu, A. Sepici-Dincel, A. D. Atik, F. Erkoc // FEBS Journal. – 2015. – 282, Suppl. 1. – P. 354.

Tuncel H. Voluntary student research groups in medical education: Teaching teamwork / H. Tuncel, A. Korpinar // FEBS Journal. – 2015. – 282, Suppl. 1. P. 354.

Bonde M. Improving biotecheducation through gamified laboratory simulations/ M. Bonde // FEBS Journal. – 2015. – 282, Suppl. 1. – P. 360.

Dosvid vykladannia bioorhanichnoi i biolohichnoi khimii u Bukovynskomu derzhavnomu medychnomu universyteti / [I. V. Herush, I. F. Meshchyshen, N. P. Hryhor’ieva ta in.] // Vprovadzhennia novykh tekhnolohii za kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu u VM(F)NZ III–IV rivniv akredytatsii : materialy Vseukr. navch.-nauk. konf., prysviachenoi 55-richchiu Ternop. derzh. med. un-tu imeni I. Ia. Horbachevskoho (m. Ternopil, 26–27 kvit. 2012 r.) – Ternopil : TDMU, 2012. – S. 107–109.

Kniazeva M. V. O spetcifike i sposobakh povysheniia effektivnosti prepodavaniia biokhimii v meditcinskikh vuzakh / M. V. Kniazeva, O. I. Babaeva // Nauka і osvіta. Meditcina : materialy nauch.-prakt. konf. – Dnepropetrovsk, 2004. – S. 54–57.

Problemy vykladannia biokhimii u vyshchii medychnii shkoli / T. V. Kniazevych-Chorna, M. I. Hryshchuk, O. H. Popadynets [ta in.] // Med. osvita. – 2011. – № 4. – S. 17–19.

Boichuk T. M. Server dystantsiinoho navchannia BDMU – efektyvnyi instrument orhanizatsii ta kontroliu samostiinoi roboty studentiv / T. M. Boichuk, I. V. Herush, V. M. Khodorovskyi // Med. osvita. – 2013. – № 2. – S. 73–76.

Gracheva E. L. Metodika formirovaniia kompetentnosti studentov v oblasti biokhimii / E. L. Gracheva, L. N. Sukhorukova // Iaroslavskii ped. vestn. – 2012. – № 2. – S. 168–172.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i4.7290

Refbacks

  • There are currently no refbacks.