Malfunctions of the conjugated system “Restoring thiols –Nitrogen oxide” with acute cerebrovascular accident and possible correction

  • S. V. Horbachova
  • I. F. Bielenichev
  • L. I. Kucherenko
Keywords: cerebrovascular accident, thiol-disulfide balance, thiotriazolin, angiolin, nitric oxide, glutathione system.

Abstract

Experimental acute ischemic stroke was modeled by bilateral occlusion of the common carotid arteries in rats. Antioxidant system in the brain tissue was evaluated by the activity of key enzymes of thiol and disulfide indicators nitrosative stress. Simulation of acute ischemic accompanied by violation of the thiol-disulfide balance and increased nitrotyrosine levels, indicating that the development of oxidative and nitrosative stress in brain tissue. It is established that the use of thiol-containing antioxidants – Thiotriazoline and Angiolin set the highest possible ratio between the levels of reduced and oxidized thiol groups and glutathione, which indicates that the active mobilization of thioldisulfide system in the neutralization products of free-radical oxidation. Identified effects of the drugs used due to the presence in their structure of the thiol group, which contributes to the normalization of the glutathione system in conditions of oxidative stress.

References

Baraboi, V. A. (2005). Alfa-lypoevaia – dyhydrolypoevaia kyslotы – aktyvnaia byoantyoksydantnaia y byorehuliatornaia systema. Ukr. biokhim. zhurn. 77 (3), 20–26.

Boldurev, A. A., & Kuklei, M. L. (1996). Svobodnue radykalu v normalnom y yshemyzyrovannom mozghe. Neirokhymyia. 3, 271–278.

Bulaeva, N. Y., & Holukhova, E. D. (2013), Endotelyalnaia dysfunktsyia y oksydatyvnui stress: rol v razvytyy kardyovaskuliarnoi patolohyy. Kreatyvnaia kardyolohyia. 1, 14–22.

Hubskyi, Yu. I., Bielenichev, I. F., & Kovalenko, S. I. (2012). Antyoksydantna ta tserebroprotektyvna diia N-, S-vmisnoho pokhidnoho khinazolonu za hostroi ishemii Ukr. biokhim. zhurn. 5 (84), 89–96.

Zavhorodniaia, A. N., & Malakhov, V. A. (2006). Endotelyalnue mekhanyzmu patoheneza tserebrovaskuliarnoi patolohyy. Ukr. med. chasopys. 2 (52), 32–39.

Pavliuk, Y. V. (2013). Molekuliarnue aspektu neiroprotektyvnoho deistvyia novoho preparata “Anhyolyn” pry formyrovanyy khronycheskoi alkoholnoi yntoksykatsyy u krus. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi ta medychnoi nauky ta praktyky. 2 (D), 30.

Rebrova, O. Yu. Statystycheskyi analyz medytsynskykh dannukh. Prymenenye paketa prykladnukh prohramm STATISTICA. M. Medyasfera, 2002, 312.

Stefanov, O. V. (2002). Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv. Kyiv. “Aviatsena”, 527.

Suprun, E. V., Hromov, L. O., & Bielenichev, I. F. (2012). Znachennia systemy oksydu azotu v protsesakh neirodestruktsii. Neironauky teoretychni ta praktychni aspekty. 1, 10–14.

Turpaev K. T. Aktyvnue formu kysloroda y rehuliatsyia ekspressyy henov. Byokhymyia. 2002, 3, 339–352.

Published
2015-12-29
How to Cite
Horbachova, S. V., Bielenichev, I. F., & Kucherenko, L. I. (2015). Malfunctions of the conjugated system “Restoring thiols –Nitrogen oxide” with acute cerebrovascular accident and possible correction. Medical and Clinical Chemistry, 17(4). https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i4.5687
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS