РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР КОМБІНАЦІЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРТІВ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ОБЛІТЕРУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНІХ КІНЦІВОК В АМБУЛАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ

  • L. S. Babinets ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • V. V. Bilochitskaya ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • J. Ya. Kotsaba ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, антигіпертензивна терапія, облітеруючий атеросклероз, карведилол, телмісартан, амлодипін

Анотація

Проведено дослідження впливу комбінації антигіпертензивних препаратів на основні показники центральної та периферійної гемодинаміки 96 хворих на артеріальну гіпертензію з атеросклеротичним ураженням периферійних артерій нижніх кінцівок.

Мета дослідження – вивчити вплив антигіпертензивних препаратів різних груп першої лінії на центральну, периферійну та внутрішньосерцеву гемодинаміку з метою вибору оптимальної комбінації цих препаратів для лікування хворих на артеріальну гіпертензію із ураженням периферійних артерій нижніх кінцівок на етапі пер­винної медичної допомоги.

Висновки. Порівняння впливу комбінацій карведилол+гідрохлортіазид, телмісартан+гідрохлортіазид і лізи­но­прил+амлодипін показало таке: 1) зазначені комбінації антигіпертензивних препаратів забезпечують стабільний і рівномірний гіпотензивний ефект протягом доби і мають коригуючий вплив на добовий профіль артеріального тиску, достовірно знижуючи середньодобовий, середньоденний і середньонічний систолічний і діастолічний артеріальний тиск, а також частоту серцевих скорочень; 2) зазначені комбінації антигіпертензивних препаратів у хворих на АГ, що поєднується із атеросклеротичними ураженнями магістральних артерій нижніх кінцівок, при гіперкінетичному або еукінетичному типі центральної гемодинаміки із превалюванням симпатичної нервової системи позитивно впливають на основні показники центральної та периферійної гемодинаміки; 3) комбінацію антигіпертензивних препаратів лізиноприл+амлодипін слід вважати найбільш вдалою для лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з атеросклеротичними ураженнями магістральних артерій нижніх кінцівок за впливом на досягнення цільового рівня артеріального тиску протягом 6 місяців, за сумарним впливом на парамет­ри загального і питомого периферійного судинного опору і рівень ремоделювання судин (за товщиною комплексу інтима-медіа); 4) позитивний вплив досліджених комбінацій антигіпертензивних препаратів на периферійну гемодинаміку дозволяє зменшити дозу судинорозширювальних препаратів, що застосовуються для лікування хронічної артеріальної ішемії нижніх кінцівок.

Посилання

Wenher, I.K., Hoshchynskyi, P.V., & Krytskyi, I.O. (2005). Nepriami revaskuliaryzuiuchi operatsii v likuvan­ni krytych­noi ishemii nyzhnikh kintsivok [Indirect revas­cularization operations in the treatment of critical ische­mia of the lower extremities]. Shpytalna khirurhiia – Hospital Surgery, 2, 32-36 [in Ukrainian].

Kondratiuk, V.E. (2016). Zastosuvannia kombinatsii lizynoprylu ta hidrokhlortiazydu u fiksovanykh dozakh u khvorykh starshoho viku z arterialnoiu hipertenziieiu [Application of the combination of lisinopril and hydrochlor­othiazide in fixed doses in elderly patients with arterial hypertension]. Krovoobih ta hemostaz – Blood Circulation and Hemostasis, 4, 29-34 [in Ukrainian].

Konrady, A.O., Afaunov, R.Kh., Mamontov, O.V., & Pushkarev, A.A. (2014). Tsentralnaya, peryfericheskaya i pochechnaya gemodinamika u bolnykh gipertonicheskoy boleznyu na fone dlitelnoy monoterapii enalaprylom i kombinatsii s gidrokhlortiazidom (po dannym issledovaniya RU-003) [Central, peripheral and renal hemodynamics in patients with hypertension due to long-term monotherapy with enalapril and combination with hydrochlorothiazide (according to research data RU-003)]. Arterialnaya giper­tenziya – Arterial Hypertension, 10, 1, 19-22 [in Russian].

Novi rekomendatsii z likuvannia arterialnoi hiper­tenzii [New Guidelines for Treating Arterial Hypertension]. Retrieved from: http://www.onlinejacc.org/content/accj/early/2017/11/04/j.jacc.2017.11.005.full.pdf [in Ukrainian].

Lindhren, P., Buxton, M., & Kahan, T. (2007). Ekono­michna otsinka doslidzhennia ASCOT-BPLA: skhema anty­hipertenzyvnoho likuvannyi na osnovi amlodypinu maie lipshe spivvidnoshennia vartist/efektyvnist porivniano zi skhemoiu na osnovi atenololu [Economic evaluation of the ASCOT-BPLA study: An amlodipine-based antihypertensive treatment scheme has better value efficiency compared to atenolol]. Medytsyna svitu – World Medicine, ХХІІІ, 6, 376-381 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-01-22
Як цитувати
Babinets, L. S., Bilochitskaya, V. V., & Kotsaba, J. Y. (2019). РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР КОМБІНАЦІЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРТІВ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ОБЛІТЕРУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНІХ КІНЦІВОК В АМБУЛАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 42-46. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i4.9734
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження