ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

  • I. M. Grygus Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • N. E. Nesterchuk Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
  • A. O. Nogas Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
  • L. L. Prymachok Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
  • I. V. Zacharchenko Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, хворі, фізична реабілітація, якість життя

Анотація

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) посідає провідне місце серед основних причин смертності й інвалідності в більшості країн світу і зумовлює значні економічні витрати на лікування та реабілітацію хворих. Проблема ХОЗЛ набула не лише медичного, а й соціально-економічного значення, оскільки захворювання впливає не тільки на життя пацієнта, порушуючи його працездатність та знижуючи якість життя, а й на членів його родини.

Мета роботи – вивчити ефективність впливу запропонованої методики фізичної реабілітації на якість життя хворих на ХОЗЛ помірного ступеня тяжкості.

Матеріал і методи. У дослідженні брали участь 78 хворих на ХОЗЛ помірного ступеня тяжкості, які методом рандомізації були поділені на дві групи. Хворі контрольної групи отримували лікування та реабілітацію за загальноприйнятою методикою, а хворі основної групи – лікування за тим самим протоколом і реабілітацію за запропонованою методикою.

Результати. Застосування стандартного лікування та фізичної реабілітації у хворих на ХОЗЛ помірного ступеня тяжкості приводить до суттєвого підвищення якості життя. За результатами фізичної реабілітації в основній групі настає статистично значимо більша динаміка зростання різниці між значеннями після і до реабілітації. Після застосування запропонованої програми фізичної реабілітації для кожного хворого ОГ на ХОЗЛ ми спостерігали підвищення загальної якості життя та стану здоров’я за рахунок збільшення показників у проблемних субсферах.

Висновки. Застосування фізичної реабілітації дозволяє значно поліпшити якість життя хворих, істотно впливаючи на психоемоційну сферу. Достовірне (р<0,05) підвищення загальної якості життя і стану здоров’я хворих на ХОЗЛ помірного ступеня тяжкості жіночої статі основної групи відбулося за всіма сферами і субсферами якості життя, за винятком духовної.

Біографії авторів

I. M. Grygus, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

доктор медичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);

N. E. Nesterchuk, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Навчально-наукового інституту охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

A. O. Nogas, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри медико-психологічних дисциплін Навчально-наукового інституту охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

L. L. Prymachok, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Навчально-наукового інституту охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

I. V. Zacharchenko, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Навчально-наукового інституту охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Посилання

Feshchenko, Yu.I. (2015). Bronkhoobstruktyvni za­khvo­riu­vannia u doroslykh osib: etiolohiia, patohenez, klasyfikatsiia, diahnostyka, likuvannia. Navchalnyi posibnyk [Broncho-obstructive diseases in adults: etiology, pathogenesis, classification, diagnosis, treatment: a tutorial]. Kyiv. [in Ukrainian].

Belevskiy, A.S. (Ed.). (2014). Globalnaya strategiya diagnostiki, lecheniya i profilaktiki khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh (peresmotr 2014 g.) / per. s angl. [Global stra­tegy for the diagnosis, treatment and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (revision 2014) / trans. from English]. Moscow: Rossiyskoe respiratornoye obshchestvo [in Russian].

Hryhus, I.M. (2011). Pokrashchennia funktsii zov­nishnoho dykhannia u khvorykh na intermituiuchu bronkhialnu astmu [Improvement of the function of external respiration in patients with intermittent bronchial asthma]. Dosiahnennia biolohii ta medytsyny – Achievements in Biology and Medicine, 1 (17), 18-21 [in Ukrainian].

Hryhus, I.M. (2015). Fizychna reabilitatsiia v pulmono­lohii: navch. Posibnyk [Physical rehabilitation in pulmonology: Manual]. Rivne: NUVHP [in Ukrainian].

Hryhus, I.M. (2009). Fizychna reabilitatsiia pry zakhvoriuvanniakh dykhalnoi systemy. Vyd. 2-he pererobl. [Physical rehabilitation for diseases of the respiratory system. 2nd publication, revised]. Rivne [in Ukrainian].

Maistruk M. Metodychni aspekty provedennia fizychnoi reabilitatsii khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen [Methodical aspects of physical rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. – Physical Training, Sport and Culture of Health in Modern Society. Lutsk [in Ukrainian].

Malyavin, A.G. (2006). Respiratornaya meditsin­skaya reabilitatsiya. Prakticheskoye rukovodstvo dlya vra­chey [Respiratory medical rehabilitation. A practical guide for doctors]. Moscow: Prakticheskaya meditsina [in Russian].

Pkhidenko, S.V. (2001). Metodyka otsinky yakosti zhyttia / Vsesvitnia orhanizatsiia okhorony zdorovia: Ukra­inska versiia (Rekomendatsii po vykorystanniu) [Methodology for assessing the quality of life / World Health Organization: Ukrainian version (Recommendations for use)]. Dnipropetrovsk: Porohy [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy № 555 vid 27.06.2013 r. Khro­nichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen. Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh. Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy ta medychnoi reabilitatsii [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 555 dated June 27, 2013 Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Adapted clinical guideline based on evidence. Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care and medical rehabilitation]. [in Ukrainian].

Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017 Report). Retrieved from: http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd.

Grygus, I. (2017). The role of physical activity in the rehabilitation of patients suffering from mild persistent bronchial asthma. Physical Activity Review, 5, 155-166.

Grygus, I., Kochanowicz, M., & Mieszkowska, M. (2016). Fizjoterapia w pulmonologii. Physiotherapy in Pul­monology. Kraków, KAFM.

Grygus, I., Maistruk, M., & Zukow, W. (2017). Effect of physical therapy on respiratory function in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Collegium Antropologicum, 41 (3), 255-261.

Hakamy, Ali, Charlotte E. Bolton, Tricia M. McKe­ever (2017). The effect of pulmonary rehabilitation on mortality, balance, and risk of fall in stable patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. Chronic Respiratory Disease, 14 (1), 54-62.

Jones, P.W., & Forde, Y. (2008). St. George’s respiratory questionnaire for COPD patients manual. St. George`s University of London.

Kerwin, E.A. (2016). New alphabet for COPD care. Europ. Respir. J., 48, 972-975.

Опубліковано
2018-11-23
Як цитувати
Grygus, I. M., Nesterchuk, N. E., Nogas, A. O., Prymachok, L. L., & Zacharchenko, I. V. (2018). ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 70-74. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i4.9597
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження