ОСНОВНІ ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ПРОДРОМАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ПСИХОЗУ

  • O. P. Venher ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • O. Ye. Smashna ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Ya. M. Nestorovych ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Yu. I. Mysula ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. M. Sas ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”
  • V. S. Bilous ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”
  • O. O. Liuta ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”
  • T. P. Guseva ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: продромальний період психозу, параноїдна шизофренія, гострий поліморфний психотичний розлад

Анотація

Всесвітня психіатрична асоціація і Європейська асоціація психіатрів в якості основної стратегії лікування психозів загалом і шизофренії зокрема пропонують раннє виявлення цієї патології та своєчасне медичне втручання. Особливе значення надається ранньому втручанню у продромальному періоді психозу.

Мета дослідження – вивчення психопатологічних закономірностей розвитку продромальної стадії психозу для виявлення факторів ризику формування психозу. У процесі виконання дослідження були обстежені 137 пацієнтів з першим психотичним епізодом.

Результати. Найважливішими діагностичними ознаками продромального періоду психозу (ППП) у хворих на параноїдну шизофренію (ПШ) є стереотипне мислення, соціальна ізоляція, дезорганізаційні розлади мислення, пасивно-апатична соціальна відстороненість, підозріливість. Найінформативнішими продромальними симптомами ГП у хворих на ПШ є концептуальна дезорганізація мислення, хмерне мислення, соціальна ізоляція або усамітнення, підозріливість / персекуторні ідеї, зниження вираженості емоцій.

Висновки. Отримані дані дозволяють прогнозувати у пацієнтів з гострим поліморфним психотичним розладом (ГППР) меншу прогредієнтність психотичного розладу, його більш сприятливий перебіг і кращий вихід.

Посилання

Abramov, V.A., Likholetova, O.I., & Putyatin, G.G. (2012). Klinicheskiy analiz initsialnogo prodroma shizofrenii vo vremennom i genderno-vozrastnom aspektakh [Clini­cal analysis of the initial prodroma of schizophrenia in the temporal and gender-age aspects]. Zhurnal psikhiatrii i meditsinskoy psikhologii – Journal of Psychiatry and Medical Psychology, 2 (29), 15-29 [in Russian].

Skugarevskaya, M.M. (2009). Prodrom shizofrenii. Otsenka riska razvitiya psikhoza [Prodrom schizophrenia. Estimation of the risk of psychosis]. Psikhiatriya – Psy­chiatry, 4 (06), 71-79 [in Russian].

Bechdolf, A., Wagner, M., Ruhrmann, S., Harrigan, S., Putzfeld, V., Pukrop, R. et al. (2012). Preventing progression to first-episode psychosis in early initial prodromal states. Br. J. Psychiatry, 200, 22-29.

Frommann, I., Pukrop, R., Brinkmeyer, J., Bechdolf, A., Ruhrmann, S., Berning, J, ... & Wagner, M. (2011). Neuropsy­chological profiles in different at-risk states of psychosis: executive control impairment in the early and additional memory dysfunction in the late-prodromal state. Schizophr. Bull., 37 (4), 861-873.

Fusar-Poli, P., Deste, G., Smieskova, R., Barlati, S., Yung, A.R., Howes, O., … & Borgwardt, S. (2012). Cognitive functioning in prodromal psychosis: a meta-analysis. Arch. Gen. Psychiatry, 69, 562-571.

Fusar-Poli, P., Yung, A.R., McGorry, P., & van Os, J. (2014). Lessons learned from the psychosis high-risk state: towards a general staging model of prodromal intervention. Psychol. Med., 44, 17-24.

Howes, O., Montgomery, A., Asselin, M., Murray, R.M., Valli, I., Tabraham, P., … & Grasby, P.M. (2009). Elevated striate dopamine function linked to prodromal signs of schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry, 66, 13-20.

Jahshan, C., Heaton, R.K., Golshan, S., & Cadenhead, K.S. (2010). Course of neurocognitive deficits in the prodrome and first episode of schizophrenia. Neuropsychology, 24 (1), 109-120.

Опубліковано
2018-11-23
Як цитувати
Venher, O. P., Smashna, O. Y., Nestorovych, Y. M., Mysula, Y. I., Sas, L. M., Bilous, V. S., Liuta, O. O., & Guseva, T. P. (2018). ОСНОВНІ ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ПРОДРОМАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ПСИХОЗУ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 64-69. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i4.9560
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження