ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДИФІКАЦІЇ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ОСНОВІ ДІЄТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПРИ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІХС ТА ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА СЕРЦІ

 • N. V. Pasiechko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • L. V. Radetska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • P. P. Kuziv ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • N. I. Yarema ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • A. O. Bob ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • I. V. Smachilo ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • Z. P. Mandzii ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • A. I. Homitska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • I. P. Savchenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • L. V. Naumova ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • T. I. Krytskyy ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • M. Ye. Gavryliuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
Ключові слова: кардіореабілітація, ішемічна хвороба серця, гемодинаміка, ліпідний обмін, «вікно харчування».

Анотація

На сьогодні в усьому світі розвиваються реабілітаційні програми, відзначається тенденція до їх індивідуалізації, включення нових методів, розширення показань для їх призначення. Це дозволяє ширше і ефективніше застосовувати можливості відновної медицини. Вивчивши типи інтервального голодування ми застосували просту і безпечну схему харчування хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) з застосуванням методу обмеження «вікна харчування».

Мета роботи – підвищити ефективність кардіореабілітації хворих на ІХС та після операцій на серці шляхом використання методу обмеження «вікна харчування», обґрунтувати доцільність його застосування.

Матеріал і методи. Обстежено 54 хворих на ІХС та після операцій на серці віком від 42 до 71 року. У 78,3 % пацієнтів захворювання поєднувалось з супутніми хворобами (гіпертонічна хвороба, аліментарне ожиріння, компенсований цукровий діабет ІІ типу тощо). Усі пацієнти отримували стандартне медикаментозне лікування відповідно до діагнозу, згідно з останніми клінічними рекомендаціями. Клінічну ефективність даного виду реабілітації та фармакологічних засобів оцінювали з урахуванням частоти та інтенсивності нападів стенокардії, ЧСС, АТ, даних ЕКГ у спокої і в умовах динамічного навантаження. При проведенні навантажувального тесту враховували величину порогового динамічного навантаження, розраховували подвійний добуток. У динаміці (на початку та через 6–12 місяців спостереження) досліджували біохімічними методами показники ліпідного обміну, коефіцієнт атерогенності.

Результати. При застосуванні тривалого періоду обмеження «вікна харчування» (6–12 місяців) при кардіо­реабілітації хворих спостерігають позитивну динаміку гемодинамічних показників, підвищення толерантності до фізичних навантажень, нормалізацію параметрів ліпідного профілю крові.

Висновок. Обґрунтована доцільність застосування даного методу в комплексі профілактичних, лікувальних та реабілітаційних заходів у хворих на ІХС та після перенесених операцій на серці.

Посилання

Sumin, A.N. (2008). Voprosy kardiokhirurgicheskoy reabilitatsii v materialakh Mezhdunarodnogo kongressa EUROPREVENT 2008 (Parizh, Frantsiya, 1-3 maya 2008 g.) [Questions of cardiosurgical rehabilitation in the materials of the International Congress EUROPREVENT 2008 (Paris, France, 1-3 May 2008)]. Kardiologiya i serdechno-sosudistaya khirurgiya – Cardiology and Heart and Vessel Surgery, 6, 24-30 [in Russian].

Yoshinori, Ohsumi (2012). Autophagy from beginning to end. J. Cell Biol.,197 (2), 164-165.

George, A. (2016). Soultoukis and Linda Partridge dietary protein, metabolism, and aging. Annu. Rev. Biochem., 85, 5-34. Access provided by Columbia University on 02/27/18.

Carla, F. Bento, Maurizio Renna, Ghita Ghislat, Claudia Puri, Avraham Ashkenazi, Mariella Vicinanza, Fiona M. Menzies, & David C. Rubinsztein. (2016). Mammalian Autophagy: How does it work? Annu. Rev. Biochem., 85, 685-713. Access provided by Columbia University on 02/27/18. С.686-805. .

Persynaki, A., Karras, S., & Pichard, C. (2017). Unra­veling the metabolic health benefits of fasting related to religious beliefs: a narrative review. Nutrition, 35, 14-20. https://doi.org/10.1016/j.nut.2016.10. 005.

Kuziv, P.P., Radetska, L.V. (2000). Teoretychni ta pryk­ladni aspekty zastosuvannia rozvantazhuvalno-diietychnoi terapii v poiednanni z hirudoterapiieiu u khvorykh na ishe­michnu khvorobu sertsia [Theoretical and applied aspects of the application of discharging and diet therapy in combination with hirudotherapy in patients with coronary heart disease]. Ekolohichna fiziolohiia – Ecological Physiology, 2, 18-24 [in Ukrainian].

Kuziv, P.P., Radetska, L.V., Slyvka, Yu.I., Derpak, Yu.Yu., Naumova, L.V., Tiurina, V.F., Yarema, N.Z., & Trotsiuk, V.R. (1999). Dynamika klinichnoi symptomatyky ta hemodynamichnykh pokaznykiv khvorykh iz sertsevo-sudynnoiu patolohiieiu v protsesi rozvantazhuvalno-diietychnoi terapii [Dynamics of clinical symptomatology and hemodynamic parameters of patients with cardiovascular pathology in the process of handling and dietary therapy]. U zb.: Zdobutky klinichnoi ta eksperymentalnoi medytsyny – In Select. Achievements of Clinical and Experimental Medicine, 4. Ternopil [in Ukrainian]

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Pasiechko, N. V., Radetska, L. V., Kuziv, P. P., Yarema, N. I., Bob, A. O., Smachilo, I. V., Mandzii, Z. P., Homitska, A. I., Savchenko, I. P., Naumova, L. V., Krytskyy, T. I., & Gavryliuk, M. Y. (2018). ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДИФІКАЦІЇ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ОСНОВІ ДІЄТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПРИ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІХС ТА ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА СЕРЦІ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 112-116. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i3.9311
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження