ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДИФІКАЦІЇ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ОСНОВІ ДІЄТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПРИ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІХС ТА ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА СЕРЦІ

 • N. V. Pasiechko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • L. V. Radetska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • P. P. Kuziv ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • N. I. Yarema ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • A. O. Bob ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • I. V. Smachilo ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • Z. P. Mandzii ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • A. I. Homitska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • I. P. Savchenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • L. V. Naumova ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • T. I. Krytskyy ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
 • M. Ye. Gavryliuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
Ключові слова: кардіореабілітація, ішемічна хвороба серця, гемодинаміка, ліпідний обмін, «вікно харчування».

Анотація

На сьогодні в усьому світі розвиваються реабілітаційні програми, відзначається тенденція до їх індивідуалізації, включення нових методів, розширення показань для їх призначення. Це дозволяє ширше і ефективніше застосовувати можливості відновної медицини. Вивчивши типи інтервального голодування ми застосували просту і безпечну схему харчування хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) з застосуванням методу обмеження «вікна харчування».

Мета роботи – підвищити ефективність кардіореабілітації хворих на ІХС та після операцій на серці шляхом використання методу обмеження «вікна харчування», обґрунтувати доцільність його застосування.

Матеріал і методи. Обстежено 54 хворих на ІХС та після операцій на серці віком від 42 до 71 року. У 78,3 % пацієнтів захворювання поєднувалось з супутніми хворобами (гіпертонічна хвороба, аліментарне ожиріння, компенсований цукровий діабет ІІ типу тощо). Усі пацієнти отримували стандартне медикаментозне лікування відповідно до діагнозу, згідно з останніми клінічними рекомендаціями. Клінічну ефективність даного виду реабілітації та фармакологічних засобів оцінювали з урахуванням частоти та інтенсивності нападів стенокардії, ЧСС, АТ, даних ЕКГ у спокої і в умовах динамічного навантаження. При проведенні навантажувального тесту враховували величину порогового динамічного навантаження, розраховували подвійний добуток. У динаміці (на початку та через 6–12 місяців спостереження) досліджували біохімічними методами показники ліпідного обміну, коефіцієнт атерогенності.

Результати. При застосуванні тривалого періоду обмеження «вікна харчування» (6–12 місяців) при кардіо­реабілітації хворих спостерігають позитивну динаміку гемодинамічних показників, підвищення толерантності до фізичних навантажень, нормалізацію параметрів ліпідного профілю крові.

Висновок. Обґрунтована доцільність застосування даного методу в комплексі профілактичних, лікувальних та реабілітаційних заходів у хворих на ІХС та після перенесених операцій на серці.

Посилання

Sumin, A.N. (2008). Voprosy kardiokhirurgicheskoy reabilitatsii v materialakh Mezhdunarodnogo kongressa EUROPREVENT 2008 (Parizh, Frantsiya, 1-3 maya 2008 g.) [Questions of cardiosurgical rehabilitation in the materials of the International Congress EUROPREVENT 2008 (Paris, France, 1-3 May 2008)]. Kardiologiya i serdechno-sosudistaya khirurgiya – Cardiology and Heart and Vessel Surgery, 6, 24-30 [in Russian].

Yoshinori, Ohsumi (2012). Autophagy from beginning to end. J. Cell Biol.,197 (2), 164-165.

George, A. (2016). Soultoukis and Linda Partridge dietary protein, metabolism, and aging. Annu. Rev. Biochem., 85, 5-34. Access provided by Columbia University on 02/27/18.

Carla, F. Bento, Maurizio Renna, Ghita Ghislat, Claudia Puri, Avraham Ashkenazi, Mariella Vicinanza, Fiona M. Menzies, & David C. Rubinsztein. (2016). Mammalian Autophagy: How does it work? Annu. Rev. Biochem., 85, 685-713. Access provided by Columbia University on 02/27/18. С.686-805. .

Persynaki, A., Karras, S., & Pichard, C. (2017). Unra­veling the metabolic health benefits of fasting related to religious beliefs: a narrative review. Nutrition, 35, 14-20. https://doi.org/10.1016/j.nut.2016.10. 005.

Kuziv, P.P., Radetska, L.V. (2000). Teoretychni ta pryk­ladni aspekty zastosuvannia rozvantazhuvalno-diietychnoi terapii v poiednanni z hirudoterapiieiu u khvorykh na ishe­michnu khvorobu sertsia [Theoretical and applied aspects of the application of discharging and diet therapy in combination with hirudotherapy in patients with coronary heart disease]. Ekolohichna fiziolohiia – Ecological Physiology, 2, 18-24 [in Ukrainian].

Kuziv, P.P., Radetska, L.V., Slyvka, Yu.I., Derpak, Yu.Yu., Naumova, L.V., Tiurina, V.F., Yarema, N.Z., & Trotsiuk, V.R. (1999). Dynamika klinichnoi symptomatyky ta hemodynamichnykh pokaznykiv khvorykh iz sertsevo-sudynnoiu patolohiieiu v protsesi rozvantazhuvalno-diietychnoi terapii [Dynamics of clinical symptomatology and hemodynamic parameters of patients with cardiovascular pathology in the process of handling and dietary therapy]. U zb.: Zdobutky klinichnoi ta eksperymentalnoi medytsyny – In Select. Achievements of Clinical and Experimental Medicine, 4. Ternopil [in Ukrainian]

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Pasiechko, N., Radetska, L., Kuziv, P., Yarema, N., Bob, A., Smachilo, I., Mandzii, Z., Homitska, A., Savchenko, I., Naumova, L., Krytskyy, T., & Gavryliuk, M. (2018). ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДИФІКАЦІЇ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ОСНОВІ ДІЄТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПРИ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІХС ТА ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА СЕРЦІ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 112-116. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i3.9311
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження