ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ПОЄДНАНОЇ З ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

  • E. H. Zaremba Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • V. M. Karplyak Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • N. O. Rak Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • O. V. Zaremba-Fedchyshyn Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • O. V. Zaremba Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, дисплазія сполучної тканини, раміприл/амлодипін, 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат

Анотація

Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним із найагресивніших факторів ризику формування та прогресування патології серцево-судинної системи (ССС) з ураженням органів-мішеней та розвитком асоційованих захворювань: ішемічної хвороби серця, гострої та хронічної церебральної патології, системного атеросклерозу, ураження клубочкового апарату нирок з розвитком нефропатії та ниркової недостатності.

Мета дослідження – покращити ефективність лікування хворих на АГ, поєднану з ДСТ, на основі вивчення клінічного перебігу, вираженості зовнішніх і внутрішніх фенотипових ознак ДСТ, активності запалення, системи згортання крові, з застосуванням комбінації ІАПФ та БКК та використанням метаболічної терапії в комплексному лікуванні.

Матеріал і методи. Обстежено 57 хворих (24 жінки та 33 чоловіки) на АГ ІІ – ІІІ стадії з проявами ДСТ. Хворі були по­ділені на 3 групи: І група (основна) – 35 хворих, які, крім базисної терапії, отримували 2-етил-6-метил-3-гідрок­сипіридину сукцинат (мексикор); ІІ група (порівняння) – 22 хворих, які отримували базисну терапію згідно з клінічним протоколом; ІІІ група – 20 практично здорових осіб. До базисної терапії в якості гіпотензивних засобів входила комбінація раміприл/амлодипін (хартил АМ) з титруванням дози залежно від вихідних рівнів АТ, добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ). Обстеження хворих проводили згідно з розробленим нами протоколом: об’єктивний огляд, лабораторні дослідження (коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПІ) та загальний фібриноген (ЗФ); визначення С-реактивного протеїну (СРП)), інструментальні методи обстеження (ЕКГ, ехоКГ, ДМАТ, УЗД внутрішніх органів та судин нижніх кінцівок, УЗ дуплексне обстеження сонних і хребтових артерій, рентге­нологічне дослідження кістково-суглобової системи), консультації офтальмолога, невропатолога, травматолога, стоматолога.

Результати. У результаті проведеного дослідження в хворих на АГ ІІ–ІІІ стадій діагностовано ДСТ різного ступеня вираженості. У І групі хворих ДСТ середнього ступеня тяжкості виявлено в 30 (85,7 %), у ІІ групі – в 20 (90,9 %), тяжкого ступеня – в 5 (14,3 %) та 2 (9,1 %) пацієнтів відповідно.

Результати дослідження показали, що до 10 діб лікування в основній групі середньодобові САТ і ДАТ знижувалися на 15,6 % і 17,5 % відповідно, а до 30 діб – на 25,2 % і 26,4 %. Після застосування раміприлу/амлодипіну та 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату в комплексному лікуванні хворих на АГ, поєднану з ДСТ, рівень СРП знизився на 42,8 % на 10 день лікування (p<0,01) та удвічі після 30 днів спостереження. Достовірно змінився рівень ПІ на 10 день – 85,52±4,93 (р<0,05), через 30 днів стаціонарного лікування – 82,39±5,13 (р<0,05).

Висновки. Застосування раміприлу/амлодипіну та 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату в комплекс­ному лікуванні хворих на АГ, поєднану з ДСТ, покращує клінічний перебіг захворювання, зменшує частоту рецидивів гіпертонічних кризів, знижує кількість ускладнень, призводить до зменшення термінів стабілізації АТ, сприяє нормалізації СРП та показників системи згортання крові.

Посилання

(2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Demohrafichna ta sotsialna statystyka. Okhorona zdorovia. Zakhvoriuvanist naselennia (za danymy Ministerstva okho­rony zdorovia) [The State Statistics Service of Ukraine: Demographic and Social Statistics. Healthcare The inciden­ce of the population (according to the Ministry of Health). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Kovalenko, V.M., & Kornatskyi, V.M. (Eds.). (2017). Problema zdorovia i tryvalosti zhyttia v suchasnykh umovah [The problem of health and life expectancy in modern con­ditions]. Kyiv [in Ukrainian].

Koval, S.M., Bozhko, V.V., & Penkova, M.Yu. (2010). Hiperurikemiia ta sumarnyi ryzyk uskladnen u patsiientiv z hipertonichnoiu khvoroboiu [Hyperuricemia and total risk of complications in hypertensive patients (according to clinical data)]. Ukrainskyi revmatolohichnyi zhurnal – Ukrainian Rheumatological Journal, 4, 42-48 [in Ukrainian].

Zaremba, Ye.H., Rak, N.O., & Hrib, N.V. (2017). Zvia­zok mizh nedyferentsiiovanoiu dysplaziieiu spoluchnoi tkanyny ta arterialnoiu hipertenziieiu [Relationship between undifferentiated connective tissue dysplasia and arterial hypertension]. Zdorovia i suspilstvo – Health and Society, 1-2, 139-140 [in Ukrainian].

Nechayeva, G.I., Yakovlev, V.M., & Konev, V.P. (2008). Displaziya soyedinitelnoy tkani: osnovnye klinicheskie sindromy, formulirovka diagnoza, lechenie [Dysplasia of the connective tissue: the main clinical syndromes, the formulation of the diagnosis, treatment]. Lechashchiy vrach – Attending Physician, 2, 22-25 [in Russian].

Kadurina, T.I. (2000). Nasledstvennye kollagenopatii: klinika, diagnostika, lechenie, dispanserizatsiya [Hereditary collagenopathies: clinic, diagnosis, treatment, clinical examination]. Saint-Petersburg: Nevskiy dialekt [in Russian].

Mitchenko, O.I., Kaspruk, H.B., & Romanov, V.Yu. (2010). Hipertrofiia miokarda livoho shlunochka u khvorykh z arterialnoiu hipertenziieiu na tli metabolichnoho syndromu, zviazok iz faktoramy sertsevo-sudynnoho ryzyku [Left ventricular myocardial hypertrophy in patients with arterial hypertension against metabolic syndrome, association with cardiovascular risk factors]. Ukr. kardiol. Zhurn. – Ukrainian Cardiologic Journal, 1, 22-27 [in Ukrainian].

Sirenko, Yu.M. (2010). Hipertrofiia livoho shlunochka: metody otsinky, mozhlyvosti rehresuvannia [Left ventricular hypertrophy: evaluation methods, regression posibilities]. Arterialnaya gipertenziya – Arterial Hypertension, 4 (12), 82-90 [in Ukrainian].

Sirenko, Yu.M. (2010). Arterialna hipertenziia ta suputnia patolohiia [Arterial hypertension and concomitant pathology]. Donetsk: Vydavets Zaslavskyi O.Yu. [in Ukrainian].

Sydorchuk, L.P., & Amosova, K.M. (2010). Vplyv tryvaloho farmakohenetychnoho determinovanoho liku­vannia na pokaznyky ehokardiohrafii ta heometrychni modeli miokarda livoho shlunochka u khvorykh z arterialnoiu hipertenziieiu [Influence of long-term pharmacogenic deterministic treatment on echocardiography and geometric models of left ventricular myocardium in patients with arterial hypertension]. Ukr. kardiol. Zhurn – Ukrainian Cardiologic Journal, 5, 30-41 [in Ukrainian].

Akimov, A.G., & Polumiskov, V.Yu. (2005). Perspek­tivy primeneniya miokardialnykh tsitoprotektorov v kardiologicheskoy praktike [Prospects for the use of myocardial cytoprotectors in cardiological practice]. Terra Medica Nova, 3, 10-15 [in Russian].

Parkhomenko, A.N. (2001). Zhiznesposobnyy miokard i kardiotsitoprotektsiya: vozmozhnosti metabolicheskoy terapii pri ostroy i khronicheskoy formakh ishemicheskoy bolezni serdtsa [Viable myocardium and cardiocytoprotection: the possibilities of metabolic therapy in acute and chronic forms of coronary heart disease]. Ukr. med. Chasopys – Ukrainian Medical Journal, 3 (23), 5-11 [in Russian].

Liem, D., Honda, H., & Zhang, J. (2007). Past and present course of cardioprotection against ischemia/reperfusion injury. J. Appl. Physiol., 103, 2129-2136.

Опубліковано
2018-10-01
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження