ОЦІНКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ У ЖІНОК ІЗ СИНДРОМОМ ВТРАТИ ПЛОДА

  • L. M. Malanchuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універститет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • G. O. Kryvytska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універститет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • S. L. Malanchuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універститет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: синдром втрати плода, перебіг вагітності та пологів, стан новонародженого, перинатальні ускладнення.

Анотація

В Україні відзначається прогресивне скорочення чисельності населення. Серед медичних причин репродуктивних втрат великого значення набуває і зростання числа артифіційних абортів, що сприяють формуванню синдрому втрати плода.

Мета – проаналізувати перебіг вагітності, пологів та стан новонародженого у жінок із синдромом втрати плода та без репродуктивних втрат. Провести порівняння перинатальних наслідків у групах спостереження.

Матеріал і методи. Обстежено 150 пацієнток (І, ІІ групи – із синдромом втрати плода, ІІІ – без репродуктивних втрат, по 50 жінок в кожній). Спостереження проводилося з 12 тижнів вагітності, в пологах та післяпологовому періоді. Диспансерне спостереження за вагітними здійснювали згідно з наказом № 417 МОЗ України. Вагітні ІІ групи додатково отримували донатор оксиду азоту та препарат вітаміну В9.

Висновки. Перебіг вагітності, пологів у жінок із синдромом втрати плода характеризується розвитком різноманітних ускладнень, відзначаються окремі перинатальні стани у новонародженого. Призначення вагітним із синдромом втрати плода донатора оксиду азоту та вітаміну В9 дозволить зменшити кількість ускладнень перинатального періоду.

Посилання

Malanchuk, L.M., Kuchma, Z.M., Malanchuk S.L. (2015). Syndrom vtraty ploda: suchasni pidkhody do likuvannia [Fetal loss syndrome: modern approaches to treatment]. Meditsinskiye aspekty zdorovya zhenshchiny – Medical Aspects of Women's Health, 9 (95),19-22 [in Ukrainian].

Pyrohova, V.I., Shurpyak S.O. (2014). Syndrom vtraty ploda: vid nauky do praktyky [Fetal loss syndrome: from science to practice]. Zdorovia Ukrainy – Health of Ukraine, 1,16-17 [in Ukrainian].

Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy. Retrieved from: http://medstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-02
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження