ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПЕРОКИДАЦІЇ ЛІПІДІВ, ГЛУТАТІОНОВОЇ ЛАНКИ ПРОТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ, ІЛ-18, ІЛ-10 ТА МАТРИЛІНУ 3 У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ, ПОЄДНАНИЙ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ, ОЖИРІННЯМ, АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

  • J. I. Serdulets ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Ключові слова: остеоартроз, цукровий діабет 2 типу, ожиріння, артеріальна гіпертензія, окисний стрес, система протиоксидантного захисту, цитокіни, матрилін 3.

Анотація

Низка досліджень вказує, що оксидативний стрес (ОС) впливає на патогенез та прогресування остеоартрозу (ОА). Відомо, що ОС є порушенням рівноваги між прооксидантними й антиоксидантними системами в клітинах і тканинах. Інтенсифікація пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) призводить до вивільнення прозапальних цитокінів, порушення мікроциркуляції, структури колагену і сприяє прогресуванню дегенеративного процесу в суглобових тканинах.

Мета дослідження – визначити зміни показників пероксидації ліпідів та глутатіонової ланки протиоксидантного захисту, ІЛ-18, ІЛ-10 та матриліну 3 у хворих на остеоартроз, поєднаний з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням, артеріальною гіпертензією.

Матеріал і методи. Обстежено 116 пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та артеріальною гіпертензією, віком від 16 до 65 років (середній вік склав 40,5 років). При розподілі хворих на групи за віком були прий­няті якісні вікові періоди, рекомендовані комітетом експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) [37]: молодий вік (16–29 років) – 0,79 %, зрілий вік (30–44 роки) – 10,24 %, середній вік (45–59 років) – 53,54 %, похилий вік (60–65 років) – 35,43 %. Основна частина хворих була середнього працездатного віку. Було виділено 4 клінічні групи динамічного спостереження (хворі з ізольованим остеоартрозом та із супутніми захворюваннями).

Пероксидацію ліпідів вивчали за методикою Владимирова Ю. А (1999), стан показників глутатіонової ланки протиоксидантного захисту – титраційним методом за О. В. Травіною в модифікації І. Ф. Мещишена, І. В. Петрової (1983). Доcлiдження цитокінів у cироватцi кровi: інтерлейкінів 10 та 18 – виконано з викориcтанням вiдповiдних наборiв фiрми Bender MedSystems GmbH (Авcтрiя) твердофазовим iмуноферментним методом Platinum ELISA, згiдно з iнcтрукцiєю виробника.

Результати. У всіх групах хворих показники малонового альдегіду підвищувалися, але більшою мірою у пацієнтів, у яких остеоартроз перебігав із цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією. Зниження антиоксидантного захисту за даними глутатіону відновленого найвираженішим було також у хворих цієї групи. Показники ІЛ-18 були найвищими при остеоартрозі з ожирінням та артеріальною гіпертензією, а ІЛ-10 – за наявності цукрового діабету. Показники матриліну 3 змінювалися неоднозначно.

Висновки. У хворих на остеоартроз із цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та артеріальною гіпертензією значно порушується рівновага між процесами пероксидації ліпідів та глутатіоновою ланкою протиоксидантного захисту, що асоціюється з активацією ІЛ-18 і суттєвою недостатністю ІЛ-10. Показники матриліну 3 знижуються при ізольованому остеоартрозі та за його поєднання з артеріальною гіпертензією, підвищуючись у ІІІ та ІV групах порівняно з ПЗО.

Посилання

Holovach, I.Yu. (2014). Osteoartrit: sovremennyye fundamentalnyye i prikladnyye aspekty patogeneza zabolevaniya [Osteoarthritis: modern fundamental and applied aspects of the pathogenesis of the disease]. Bol Sustavy. Pozvonochnyk – Pain. Joints. Spine,3 (15), 54-58 [in Russian].

Holovach, I.Yu. (2017). Khvorobomodyfikuiucha terapiia v chynnykh rekomendatsiiakh: uroky mynuloho ta mozhlyvosti maibutnioho [Diseases modification therapy in valid recommendations: lessons of the past and future possibilities]. Travma – Injury, 18 (3), 11-21 [in Ukrainian].

Vladimirov, Yu.A. (1999). Perekisnoe okisleniye lipidov v biologicheskoy membrane [Peroxide oxidation of lipids in the biological membrane]. Ter. Arkh. – Terr. Arch., 6, 62-65 [in Russian].

Meshchishen, I.F. (1983). Okisleniye i vosstanovleniye v organizmakh krys pri vvedenii etoniya [Oxidation and reduction in the body of rats upon administration of ethonium]. Ukr. biokhim. zhurn. – Ukrainian Biochemical Journal, 4, 571-573 [in Russian].

Abbing, H.D. (2009). Developments in interna­tional. European Journal Health Law, 16 (1), 81-88.

Bijlsma, J.W., Berenbaum, F., & Lafeber, F.P. (2011). Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice. Lancet, 377, 2115-2126.

Elder, B.D., & Athanasiou, K.A. (2009). Systematic assessment of growth factor treatment on biochemical and biomechanical properties of engineered articular cartilage constructs. Osteoarthritis Cartilage,17 (1), 114-123.

Nuesch, E., Dieppe, P., & Reichenbach, S. (2011). All cause and disease specific mortality in patients with knee or hip osteoarthritis: population based cohort study. BMJ, 342, d1165.

Otte, A., Maier–Lenz, H., & Dierckx, R.A. (2005). Good clinical practice: historical background and key aspects. Nuclear Medicine Communication, 26,(7), 563-574.

Kraus V. (2015). Call for standardized definitions of osteoarthritis and risk stratification for clinical trials and clinical use. Osteoarthritis Cartilage, 23 (8), 1238-1241.

Schoukens, P. (2008). The right to access healthcare: healthcare according to European social security law instruments. Medical Law, 27 (3), 501-533.

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Serdulets, J. (2018). ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПЕРОКИДАЦІЇ ЛІПІДІВ, ГЛУТАТІОНОВОЇ ЛАНКИ ПРОТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ, ІЛ-18, ІЛ-10 ТА МАТРИЛІНУ 3 У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ, ПОЄДНАНИЙ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ, ОЖИРІННЯМ, АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 125-131. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i3.9222
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження