ОСОБЛИВОСТІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ З РІЗНИМИ КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНИМИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

  • Ya. Yu. Marunkevych Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Ключові слова: параноїдна шизофренія, суїцидальна поведінка

Анотація

Шизофренія – це тяжке психічне захворювання, що супроводжується високим ризиком суїцидальної поведінки.

Мета дослідження – вивчити особливості суїцидальної поведінки хворих на параноїдну шизофренію в контексті виразності позитивної, негативної та загальної симптоматики шизофренії, а також соціальної підтримки хворих.

Матеріал і методи. За дотримання принципів біомедичної етики було клінічно обстежено 53 чоловіки та 49 жінок, хворих на параноїдну шизофренію, з оцінкою вираженості симптоматики шизофренії за допомогою шкали PANSS та обстеження з використанням шкали MSPSS.

Результати. У хворих з суїцидальними думками та суїцидальними діями виявлено достовірно вищі показники маячення, галюцинацій, збудження, розладів мислення, усіх складових негативної симптоматики, тривоги, депресії, малоконтактності, зниження критичності до свого стану, а також інтегральних показників виразності психотичної симптоматики, позитивної та негативної симптоматики, депресії, анергії і порушень мислення. У хворих з суїцидальними діями показники вираженості психопатологічної симптоматики та відмінності, порівняно із хворими з відсутністю суїцидальних тенденцій, більші, ніж у хворих з суїцидальними думками. У хворих з суїцидальними тенденціями є достовірно нижчими показники соціальної підтримки сім’ї, друзів та значущих інших; ці тенденції виявлено у чоловіків, у жінок та у всіх хворих в цілому, при цьому у хворих з суїцидальними діями ці показники є надзвичайно низькими, особливо у чоловіків.

Висновки. Виявлені закономірності свідчать, що хворим на параноїдну шизофренію з суїцидальною активністю притаманна загалом більша виразність психопатологічної симптоматики, ніж хворим без суїцидальних тенденцій; як основні предиктори суїцидальної поведінки у хворих на параноїдну шизофренію можуть розглядатися висока вираженість негативної симптоматики, маячення, галюцинацій, а також тривоги і депресії, а також те, що хворим на параноїдну шизофренію з суїцидальними тенденціями притаманний низький рівень соціальної підтримки сім’ї, друзів та значущих інших; більшою мірою ця тенденція виражена у чоловіків.

Біографія автора

Ya. Yu. Marunkevych, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти

Посилання

Parnas, J., & Henriksen, M.G. (2014). Disordered self in the schizophrenia spectrum: A clinical and research perspective. Hard Review of Psychiatry, 22, 251-265.

Nordgaard, J., Revsbech, R., & Henriksen, M.G. (2015). Self-disorders, neurocognition, and rationality in schizophrenia: A preliminary study. Psychopathology, 48, 310-316.

Vrbova, K., Prasko, J., & Holubova, M. (2016). Self-stigma and schizophrenia: a cross-sectional study. Neuro­psy­chiatric Diseases Treatment, 12 (24), 3011-3020.

Braga, R.J., Reynolds, G.P., & Siris, S.G. (2013). An­xiety comorbidity in schizophrenia. Psychiatry Research, 210 (1), 1-7.

Achim, A.M., Ouellet, R., Lavoie, M.A., Vallières, C., Jackson, P.L., & Roy, M.A. (2013). Impact of social anxiety on social cognition and functioning in patients with recent-onset schizophrenia spectrum disorder. Schizophrenia Research, 145 (1-3), 75-81.

Schrank, B., Amering, M., Hay, A.G., Weber, M., & Sibitz I. (2014). Insight, positive and negative symptoms, hope, depression, and self-stigma: a comprehensive model of mutual influences in schizophrenia spectrum disorders. Epidemiology Psychiatric Science, 23 (3), 271-279.

Jakhar, K., Beniwal, R.P., Bhatia, T., & Deshpande, S.N. (2017). Self-harm and suicide attempts in Schizophrenia. Asian Journal of Psychiatry, 30, 102-106.

Guloksuz, R.S., & van Os J. (2017). The slow death of the concept of schizophrenia and the painful birth of the psychosis spectrum. Psychological Medicine, 48 (2), 1-16.

Hettige, N.C., Bani-Fatemi, A., Sakinofsky, I., & De Luca, V. (2017). A biopsychosocial evaluation of the risk for suicide in schizophrenia. CNS Spectrums, 24, 1-11.

Donker, T., Calear, A., Grant, J.B., van Spijker, B., Fenton, K., Hehir, K.K., Cuijpers, P., & Christensen, H. (2013). Suicide prevention in schizophrenia spectrum disorders and psychosis: a systematic review. BMC Psychology, 1 (1), 11-16.

Fuller-Thomson, E., & Hollister, B. (2016). Schizo­phrenia and suicide attempts: Findings from a represen­tative community-based Canadian sample. Schizophrenia Research and Treatment, 16, 34-36.

Ventriglio, A., Gentile, A., Bonfitto, I., Stella, E., Mari, M., Steardo, L., & Bellomo, A. (2016). Suicide in the early stage of schizophrenia. Frontiers in Psychiatry, 7, 116.

Cassidy, R.M., Yang, F., Kapczinski, F., & Passos, I.C. (2017). Risk factors for suicidality in patients with schizophrenia: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression of 96 studies. Schizophrenia Bulletin, 9, 21-23.

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження