ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ НЕГОСПІТАЛЬНІЙ ПНЕВМОНІЇ

Автор(и)

  • S. M. Andreychyn ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. A. Bilkevych ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • T. Yu. Chernets ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. Ya. Vereshchagina ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. A. Kavetska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • М. М. Ruda ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. Z. Yarema ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. I. Hanberher ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • S. V. Kucher ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v1.i3.8154

Ключові слова:

негоспітальна пневмонія, ендогенна інтоксикація, ендотоксикоз, маркери.

Анотація

Вступ. Синдром ендогенної інтоксикації (EI) на сьогодні залишається провідним у клінічній картині негоспітальної пневмонії (НП), його вираженість співвідноситься з тяжкістю захворювання. Зміна клінічної картини пневмонії, висока частота виникнення її атипових форм, значний рівень смертності зумовлюють необхідність виявлення чітких критеріїв оцінки тяжкості патологічного процесу. В якості таких критеріїв можуть бути використані лабораторні маркери ЕІ, але вивчення їх діагностичного значення триває.

Метою дослідження стало визначення змін лабораторних показників ЕІ у хворих на НП залежно від тяжкості захворювання.

Матеріал і методи. Обстежено 175 хворих на НП, яких поділили на 3 групи за тяжкістю перебігу захворювання згідно зі шкалою Pneumonia PORT. У розпал захворювання визначали наступні маркери ЕІ: молекули середньої маси сироватки крові фракцій MСM254 та MСM280, лейкоцитарний індекс інтоксикації, токсичність сироватки крові та інтерстиціальної рідини за сім’яним тестом.

Результати. У групах пацієнтів з НП II і III класів за шкалою Pneumonia PORT було встановлено, що розвиток запалення в легенях супроводжується токсемією: значення досліджуваних параметрів у групах обстежуваних зростали пропорційно до тяжкості захворювання. Тяжкий перебіг пневмонії (IV клас) супроводжувався значним накопиченням токсинів в інтерстиції, помітним підвищенням МСМ280, а у деяких пацієнтів – парадоксальним зниженням лейкоцитарного індексу інтоксикації. Ці дані вказують на перенапруження систем детоксикації, які характерні для ендотоксикозу.

Висновок. Лабораторні маркери ендогенної інтоксикації можуть бути використані як критерії тяжкості негоспітальної пневмонії, але їх дослідження має бути комплексним, щоб характеризувати як токсемію, так і ендотоксикоз.

Посилання

Turianytsia, S.M., Poliak, M.A., & Kohutych, A.I. (2010). Hryp A (CALIFORNIA)/04/2009 (Н1N1) na Zakarpatti [Influenza A (CALIFORNIA)/04/2009 (Н1N1) in Transcarpathia]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, seriia “Medytsyna” – Scintifical Journal of Uzhhorod National University, Series Medicine, 38, 95-101 [in Ukrainian].

Zhuravlova, L.V., & Kryvonosova, O.M. (2012). Kliuchovi pytannia farmakoterapii khvorykh na nehospitalnu pnevmoniiu [Key questions of pharmacotherapy for patients with community-acquired pneumonia]. Praktykuiuchyi likar – Doctor Practitioner, (3), 28-34 [in Ukrainian].

Iliuk, I.A. (2014). Klinichna efektyvnist likuvannia khvorykh na nehospitalnu pnevmoniiu iz vykorystanniam tiotriazolinu [Clinical efficacy of treatment of patients with community-acquired pneumonia using thiotriazolin]. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal – Ukrainian Pulmonary Journal, (4), 69-72 [in Ukrainian].

Andreichyn, M.A., Bekh, M.D., & Demianenko, V.V. (1998). Metody doslidzennia endohennoi intoksykatsii orhanizmu: metodychni rekomendatsii [Methods of study of endogenous intoxication of an organism: methodical recommendations]. Ministry of Health Of Ukraine. Ukrainian Centre of Scientific Medical Information and Patent-License Work. Kyiv [in Ukrainian].

Reshetar, D.V. (2015). Nehospitalni pnevmonii: deiaki aspekty patohenetychnykh makhanizmiv rozvytku [community-acquired pneumonia: some aspects of pathogenetic mechanisms of development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia “Medytsyna” – Scintifical Journal of Uzhhorod National University, Series Medicine, 1 (51), 246-253 [in Ukrainian].

Feshchenko, Yu.I., Dziublyk, O.Ya., & Mukhin, O .O. (2003). Nehospitalna pnevmoniia u doroslykh (etiolohiia, patohenez, klasyfikatsiia, diahnostyka, antybakterialna terapiia (proekt pohodzennia do zizdu ftyziatriv i pulmonolohiv Ukrainy) [Community-acquired pneumonia in adults (etiology, pathogenesis, classification, diagnosis, antibiotic therapy) (draft agreement to the Congress of Phthysiologists and Pulmonologists of Ukraine)]. Ukr. pulmonolohichnyi zhurnal – Ukrainian Pulmonary Journal, (1), 16-29 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-02

Як цитувати

Andreychyn, S. M., Bilkevych, N. A., Chernets, T. Y., Vereshchagina, N. Y., Kavetska, N. A., Ruda М. М., … Kucher, S. V. (2017). ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ НЕГОСПІТАЛЬНІЙ ПНЕВМОНІЇ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 1(3). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v1.i3.8154

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження