ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСПАНСЕРНОГО НАГЛЯДУ ПАЦІЄНТІВ НА СУКУПНИЙ ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ І АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

L. M. Pasiyeshvili, T. I. V'yun

Анотація


Резюме. Велика розповсюдженість артеріальної гіпертензії (АГ) та хронічного панкреатиту (ХП) обумовлює доволі часте поєднання даних захворювань, що потребує визначення впливу кожного з них на дану коморбідність.

Мета роботи: визначення вмісту показників ФНП-α та ІЛ-2 у хворих на сукупний перебіг ХП та АГ на етапі диспансерного нагляду.

Матеріали та методи  дослідження. На етапі амбулаторного спостереження обстежено 27 пацієнтів з коморбідністю ХП та АГ (основна група) та 19 осіб з ізольованим ХП (група порівняння).

Висновки. У хворих на ХП (стадія ремісії) та АГ тривалий час зберігаються зміни в показниках ФНП-α та ІЛ-2, що може бути наслідком як латентного перебігу ХП, так і активації апоптозу з формуванням ускладнень. Означені дані можна використовувати в якості контролю призначеної терапії. 


Ключові слова


диспансерний нагляд; хронічний панкреатит; артеріальна гіпертензія.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7738

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.