ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

O. O. Alifer

Анотація


Резюме Артеріальна гіпертензія (АГ)- одна з найбільш значущих проблем охорони здоров’я в усьому світі. Причиною різного контролю артеріального тиску (АТ) можуть бути особливості поведінки, способу життя пацієнта, здатності сприймати поради щодо лікування АГ, різний соціальний статус.

Метою дослідження було вивчення змін показників ЯЖ амбулаторних пацієнтів з АГ I, II та III ступенів згідно даних опитувальника SF-36.

Матеріали і методи. В дослідження включено 126 хворих з верифікованим діагнозом первинної  АГ, з них - 86 жінок (68 %) і 40 чоловіків (32 %) у віці від 22 років до 81 років. Середній вік пацієнтів склав 53,3 ± 3,03 років. Для оцінки ЯЖ пацієнтів з АГ під час отримання лікування, використовували опитувальник SF-36, який дозволяє оцінити суб’єктивну задоволеність хворого своїм фізичним, психічним станом, соціальним функціонуванням.

Висновки. Під час дослідження динаміки ЯЖ у пацієнтів з АГ виявлено, що при АГ I ступеня в порівнянні з АГ II ступеня були достовірно (Р < 0,05) більш високі показники ЯЖ по шкалі PF- на 6,34%  (р˃0,05) проти 24,2% відповідно (р < 0,05)), RE на 12,0% (р˃0,05) та GH  60,6% (р< 0,05). Порівняння ЯЖ у пацієнтів з АГ II та III ступеню встановило достовірні відмінності за шкалами PF, RE, SF, ВР і GH (р˃0,05).


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; якість життя; опитувальник SF-36.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva, G.F., (2002). Izuchenie kachestva zhyzni u bolnyh hipertonicheskoi bolezniu [The study of life quality in patients with essential hypertension]. Ter. Arhiv. – Tern. Arch., 1, 8-16 [in Russian].

Katelnickaya, L.I., (2001). Vliyanie terapii kordaflexom-retard na kachestvo zhyzni bolnyh arterialnoi hipertoniei [The study of quality of life in patients with essential hypertension]. Rossiyskiy medicinskiy zhurnal- Russian medical journal, 4, 57-62 [in Russian].

Gilyarevskii, S.R., (1998). Problemy izucheniia kachestva zhyzni v sovremennoi medicine [Problems of studying the quality of life in modern medicine]. Moskva: Soyuzmedinform [in Russian].

Moiseev, V.S., (2003). Lekarstvo i kachestvo zhyzni [Drug and quality of life]. [in Russian].

Kobalava, G.D., (2001). Osobennosti kachestva zhyzni u pozhylyh bolnyh s izolirovannoi sistolicheskoi arterialnoi hipertoniei [Features of quality of life in elderly patients with isolated systolic arterial hypertension]. Cardiologiia -Cardiology, 10, 27-30 [in Russian].

Ostroumova, O.D., (2003). Vliyanie gipotenzivnoi terapii na kachestvo zhyzni [The effect of antihypertensive therapy on quality of life]. Cardiologiia -Cardiology, 3, 99-102 [in Russian].

Pushkarev, L.A., (2000). Metodika otsenki kachestva zhizni bolnyh i invalidov [Methodology for assessing the quality of life of patients and people with disabilities]. Cardiologiia -Cardiology, 3, 16 [in Russian].

Sulaberidze, E.V., (2010). Problemy reabilitatsii i kachestva zhizni v sovremennoy meditsyne [Problems of rehabilitation and quality of life in modern medicine]. Rossiyskiy medicinskiy zhurnal- Russian medical journal,6,9-11 [in Russian].

Wenger, N.K., (2011). Assesment of quality of life in clinical trials of cardiovascular therapies. Am. J. Cardiol., 54, 908-913.

ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: the Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2011;32(22):2851–906.

Cella, D.F., (2012). Quality of Life: concepts and definition. J. Pain and Symptom Manag., 9 (3), 186-192.

Fletcher, A.E. et al. (2009). Evaluation of quality of life in clinical trials of cardiovascular disease. J. Chron. Dis., 40 (6), 557-569.

Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // Journal of Hypertension. (2013). 31, 1281-1357.

Hays, R.D., Sherbourne, C.D., Mazel, R.M. (2011). The RAND-36 Item Health Survey questionnaire (Version 1.0). Health Economics, 2, 217-227.

Siegrist, J., Junge, A., (2013). Conceptual and methodological problems in research on the quality of life in clinical medicine. Soc. Sci. Med., 29(3), 463-468.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7734

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.