ВПЛИВ СУБКЛІНІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ НА КЛІНІКУ ТА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

T. V. Bogoslav, L. F. Kuznetsova, M. V. Bondar

Анотація


Вступ. В даний час накопичено достатньо даних на користь того, що серце і судини можуть розглядатися як потенційні органи-мішені при гіпотиреозі. При цьому негативний вплив надає як маніфестний гіпотиреоз, так і субклінічний.

Мета дослідженя: оцінити вплив субклінічного гіпотиреозу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця на клініку, деякі ехокардіографічні показники і на показники добового моніторування ЕКГ.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 39 хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця, у 19 був виявлений субклінічний гіпотиреоз. Проведено клінічне дослідження, ехокардіографія, добове моніторування ЕКГ, проба з 6-хвилинною ходьбою.

Результати. Встановлено, що особливістю клінічних проявів стабільної стенокардії напруги у пацієнтів з субклінічним гіпотиреозом є частіші атипові ангінозні напади на тлі задишки, швидкої стомлюваності. Субклінічний гіпотиреоз у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги ускладнює перебіг захворювання за рахунок достовірно частіших та довготривалих епізодів больової і безбольової ішемії міокарда з депресією сегмента ST (p <0,05), а також достовірно нижчими фракцією викиду лівого шлуночка і толерантністю до фізичних навантажень. У пацієнтів з субклінічним гіпотиреозом виявлені ознаки діастолічної дисфункції лівого шлуночка за псевдонормальним типом (78,9% хворих), тоді як у хворих зі збереженим тіреодним статусом достовірно частіше діагностували діастолічну дисфункцію лівого шлуночка з порушенням релаксації (85% випадків).

Висновки. У хворих на стабільну ішемічну хворобу серця наявність субклінічного гіпотиреозу призводить до більш частої появи епізодів безбольової ішемії міокарда та формуванню нетиповою клінічної картини стабільної стенокардії, до ранньої появи неспецифічних симптомів хронічної серцевої недостатності і більш швидкого прогресування діастолічної дисфункції лівого шлуночка, що сприяє більш важкому перебігу захворювання. Дослідження змін показників кардіогемодинаміки у таких хворих дозволяє діагностувати хронічну серцеву недостатність на ранніх етапах її розвитку і відкриває перспективи своєчасного і адекватного лікування різних типів дисфункції міокарда.


Ключові слова


стабільна ішемічна хвороба серця; субклінічний гіпотиреоз; клініка; діастолічна дисфункція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Rodondi, N., Bauer, D.C., Cappola, A.R. et al. (2008). Subclinical Thyroid Dysfunction, Cardiac Function, and the Risk of Heart Failure. The Cardiovascular Health Study. J. Am. Col. Cardiology, 14, 1152-1159.

Biondi, B. (2012). Mechanisms in endocrinology: Heart failure and thyroid dysfunction. Eur. J. Endocrinol., 167 (5), 609–618.

Shiryayeva, A.V., Popova, M.A. (2014). Osobennosti klinicheskogo techeniya ishemicheskoy bolezni serdtsa pri subklinicheskom gipotireoze [Peculiarities of the clinical course of coronary heart disease in subclinical hypothyrosis]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 6, URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15696 [in Russian].

Garber, Jeffrey R., Cobin, Rhoda H., Gharib, Hossein et al. (2012). Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults : Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association.

Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) ta tretynnoyi (vysokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy "Stabil'na ishemichna khvoroba sertsya" / Nakaz ministerstva okhorony zdorov"ya Ukrayiny 02.03.2016 № 152 (zí zmínami 23.09.2016 №994) [Unified clinical protocols of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care "stable coronary artery disease" / MoH Ukraine 02.03.2016 number 152 (as amended 23.09.2016 №994)] http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160302_0152.html http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160923_0994.html [in Ukrainian].

Rayding, E. (2010). Ekhokardiografiya: prakticheskoye rukovodstvo [Echocardiography: Practical guidance]. MEDpress-inform, 280 [in Russian].

Budnevskyy, A.V., Kaverzyna, M.Yu., Fes'kova, A.A. (2014). Klynyko-patohenetycheskye vzaymosvyazy subklynycheskoho hypotyreoza y serdechno-sosudystoy patolohyy [Clinico-pathogenetic relationships between subclinical hypothyroidism and cardiovascular pathology]. Vrach-aspyrant - Doctor-graduate student, 64 (3), 47–52. [in Russian]
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7726

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.