ПОШИРЕНІСТЬ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ЗА ДАНИМИ ЕНДОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

M. A. Bychkov, M. M. Yakhnytska

Анотація


 РЕЗЮМЕ. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) залишається на сьогодні однією з найактуальніших проблем гастроентерології. Значна поширеність даної патології серед осіб працездатного віку погіршує соціально-економічні умови їх життя та потребує подальших досліджень для ранньої діагностики та лікування. Різноманітність клінічних проявів, не до кінця з’ясовані етіопатогенетичні ланки зумовлюють постійний інтерес до вивчення ГЕРХ. На жаль, достовірні дані щодо поширеності ГЕРХ в Україні практично відсутні.

Мета – дослідити поширеність ендоскопічно позитивної форми ГЕРХ серед пацієнтів Новояворівської районної лікарні протягом 2011–2015 років.

Матеріали та методи. Ретроспективно проаналізовано журнали реєстрації ендоскопічних досліджень з 2011 по 2015 рік. Ендоскопічні дослідження проводили фіброгастроскопами фірм Olympus та Pentax. Зміни слизової оболонки стравоходу визначали за Лос-Анджелеською системою класифікації (1997). Комп’ютерну обробку даних проводили за допомогою програми Microsoft Excel.

Результати. За період 2011–2015 рр. виконано 7571 ендоскопію, у 959 обстежених (12,7 %) діагностовано ерозивний езофагіт. У 2011 р. виявлений 241 пацієнт з ерозивними змінами стравоходу: ст. А – 230 хворих, ст. В – 10 осіб та ст. D – 1 хворий. За 2012 рік діагностовано 117 випадків езофагіту: 110 – ст. А, 6 – ст. В, 1 – ст. С. Впродовж 2013 року було встановлено 239 випадків езофагіту:197 – ст. А, 34 – ст. В, 5 – ст. С та 3 – ст. D. Структура ендоскопічно позитивної ГЕРХ у 2014 році була наступною: 94 випадків езофагіту ст. А, 20 випадків езофагіту ст. В і 3 випадки езофагіту ст. С. У 2015 році виявлено 245 пацієнтів з ерозивним езофагітом, з них 201 – з езофагітом ст. А, 41 – з езофагітом ст. В та 3 – з езофагітом ст. С.

Висновки. Поширеність ендоскопічно позитивної форми ГЕРХ у 2011–2015 роках на території обслуговування Новояворівської РЛ № 1 становила в середньому 13,4 %. Найхарактернішим для ерозивних уражень стравоходу був езофагіт ст. А. Найчастіше ерозивні езофагіти виявляли у пацієнтів працездатного віку.


Ключові слова


гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; ерозивний езофагіт; поширеність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Babak, O.Ya. (2014). Gastroezofageal'naya reflyuksnaya bolezn'. Ot teorii k praktike [Gastroesophageal reflux disease. From theory to practice]. Suchasna gastroyenterologíya - Modern gastroenterology, 4, 38-44 [in Russian].

Bychkov, M.A. (2016). Gastroyezofageal'na reflyuksna khvoroba: shlyakhi vdoskonalennya díagnostiki ta líkuvannya [Gastroesophageal reflux disease, ways to improve the diagnosis and treatment]. Zdorov’ya Ukraí̈ny - Ukraine Health, 3, 63 [in Ukrainian].

Bychkov, M.A., Mahlovana, G.M. (2015). Stil' zhittya ta poshireníst' simptomív gastroyezofageal'noí̈ reflyuksnoí̈ khvorobi u studentív [Lifestyle and prevalence of symptoms of gastroesophageal reflux disease in]. Acta medica leopoliensia, 4, 38-43 [in Ukrainian].

Krylov, O.O., Maikova, T.V., Kutnyak, V.M., Ershov, S.Yu. (2016). Yendoskopíchna díagnostika gastroyezofageal'noí̈ reflyuksnoí̈ khvorobi [Endoscopic diagnosis of gastroesophageal reflux disease]. Suchasna gastroyenterologíya - Modern Gastroenterologia, 6 (92), 109-118 [in Ukrainian].

Chernobrovyy, V.M., Melashchenko, S.G., Ksenchyn, A.A. (2015). Gastroyezofageal'na reflyuksna khvoroba: funktsíonal'na díagnostika, vibír íngíbítorív protonnoí̈ pompi ta otsínka efektivností íkh kislotosupresivnoí̈ díí̈ [Gastroesophageal reflux disease, functional diagnostics, the choice of proton pump inhibitors and the effect of their actions kyslotosupresyvnoyi]. Suchasna gastroyenterologíya - Modern Gastroenterology, 3 (83), 50-58 [in Ukrainian].

Fadyeyenko, G.D., Halchinska, V.Y., Kushnir, I.E. et al. (2016). Porushennya funktsíonal'nogo stanu yendotelíyu ta yogo rol' u patogenezí gastroyezofageal'noí̈ reflyuksnoí̈ khvorobi v poêdnanní z íshemíchnoyu khvoroboyu sertsya [Violation of the functional state of the endothelium and its role in the pathogenesis of gastroesophageal reflux disease combined with coronary heart disease]. Suchasna gastroyenterologíya - Modern Gastroenterology, 5 (91), 9-14 [in Ukrainian].

Frolova-Romaniuk, E.Yu., (2011). Osoblivostí klíníchnoí̈ kartini ta líkuvannya gastroyezofagal'noí̈ reflyuksnoí̈ khvorobi pri poêdnanní íí z tsukrovim díabetom 2 tipu [Clinical features and treatment of gastroesophageal reflux disease in combination with its type 2 diabetes]. Suchasna gastroyenterologíya - Modern Gastroenterology, 1, 111-115 [in Ukrainian].

Blondeau, K. (2010). Treatment of gastro/esophageal reflux disease:the new kids to block. Neurogastroenterol. Motil., 22, 836–840.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7701

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.