КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ У ПАЦІЄНТІВ ОНКОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

I. R. Mukharovska

Анотація


У роботі проводилося вивчення провідних клініко-психологічних симптомів на етапах лікувального процесу.


Ключові слова


хворі на рак; психологічний стан; психологічні явища; психоонкологія; психологічна допомога.

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedorenko Z. P. Rak v Ukrayini 2013–2014 [Tekst] / [Z. P. Fedorenko, L. O. Hulak, YU. Y. Mykhaylovych ta in.]; red. O. O. Kolesnik. – K.: Natsionalʹnyy instytut raku, 2015. – Rezhym dostupu: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_16/index.htm

Savyn A. Y. Osobennosty psykhohenno obuslovlennykh psykhycheskykh rasstroystv y psykholohycheskye kharakterystyky onkolohycheskykh bolʹnykh pry raznykh opukholevykh lokalyzatsyyakh (podkhod k probleme) / A. Y. Savyn, B. YU. Volodyn // Nauka molodykh – EruditioJuvenium. – 2015. – № 3. – S. 82 – 86.

Nekotorye psykholohycheskye kharakterystyky onkobolʹnykh v svyazy s osobennosyamy psykhokorrektsyonnoy raboty / N. Z. Kayhorodova, O. M. Lyubymova, V. D. Petrova, O. V. Paramonova // Yzvestyya Altayskoho hosudarstvennoho unyversyteta. – 2014. – T. 2, № 2 (82). – S. 22–26.

Kuchyn YU. L. Problemy delyryya u onkolohycheskykh patsyentov [Élektronnyy resurs] / YU. L. Kuchyn // Zdorovʹe Ukrayny. – 2015. – № 1. – Rezhym dostupu: http://health-ua.com/stati/onkologiya-i-gematologiya.html

Life and treatment goals of patients with advanced, incurable cancer / K. L. Rand, D. A. Banno, A. M. Shea, L. D. Cripe // Support Care Cancer. – Vol. 24 (7). – P. 2953–2962.

Psycho-Oncology / J. C. Holland, W. S. Breitbart, P. B. Jacobsen [et al.]. – Oxford University press, 2015. – 772 p.

Factors associated with depression and anxiety symptoms in family caregivers of patients with incurable cancer / R. D. Nipp, A. El-Jawahri, J. N. Fishbein [et al.] // Annual of Oncology. – 2016. – Vol. 27(8). – P. 1607–1612.

Russell K. Perceptions of Burnout, Its Prevention, and Its Effect on Patient Care as Described by Oncology Nurses in the Hospital Setting / K. Russell // Oncol/ Nurs/ Forum. – 2016. – Vol. 1, Issue 43(1). – P. 103–109.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7083

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.