ОСОБЛИВОСТІ МОРФОМЕТРИЧНИХ ЗМІН ЯЄЧНИКІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОЄДНАНОГО ВВЕДЕННЯ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ З ЦИТРАТОМ ЗАЛІЗА

I. I. Kolosova

Анотація


Встановлено, що вплив низьких доз ацетату свинцю призводив до зменшення показників товщини поверхневого епітелію та білкової оболонки, зменшення кількості примордіальних фолікулів при збільшенні атретичних. При поєднаному введенні ацетату свинцю з цитратом заліза відносно групи свинцевої експозиції збільшилися показники товщини поверхневого епітелію та білкової оболонки, збільшилась кількість примордіальних фолікулів при зменшенні атретичних.


Ключові слова


ацетат свинцю; цитрат заліза; яєчники; фолікули.

Повний текст:

PDF

Посилання


Association of lead and cadmium exposure with frailty in US older adults / E. García-Esquinas, A. NavasAcien, B. Pérez-Gómez // Environ Res. – 2015. – Vol. 137. – P. 424 – 443.

Vazhki metaly yak faktor ekolohichnoyi nebezpeky / [N. M. Melʹnykova, I. V. Kalinin, YE. A. Derkach ta in.]. – Kyyiv : Vyd-vo. NUBiP, 2009. – 192 s.

Serdyuk A. M. Ekolohiya dovkillya ta bezpeka zhyttyediyalʹnosti naselennya u promyslovykh rehionakh Ukrayiny / A. M. Serdyuk, V. P. Stusʹ, V. I. Lyashenko. – Dnipropetrovsʹk : Porohy, 2011. – 486 s.

Skalʹnyy A. V. Dyahnostyka, profylaktyka y lechenye otravlenyy svyntsom / A. V. Skalʹnyy, A. T. Bykov, B. V. Lymyn. – M. : Zashchyta, 2002. – 52 s.

Avramenko N. V. Aspekty reproduktyvnoho zdorovʹya naselenyya Ukrayny / N. V. Avramenko, D. E. Barkovskyy // Zaporozh. med. zhurnal. – 2010. – № 3. – S. 71–73.

Vylehzhanyna T. A. Morfofunktsyonalʹnaya kharakterystyka reaktsyy nekotorykh orhanov reproduktyvnoy y sympato-adrenalovoy system na deystvye atsetata svyntsa / T. A. Vylehzhanyna, T. E. Kuznetsova, E. L. Ryzhkovskaya // Ksenobyotyky y zhyvye systemy: mater. III mezhdunar. nauchn. konf., Mynsk, 22-24 oktyabrya 2008 h. – Mynsk : Yzd. Tsentr BHU, 2008. – S. 25–27.

From iron oxide nanoparticles towards advanced iron–based inorganic materials designed for biomedical applications / A. Figuerola, R. Di Corato, L. Manna, T. Pellegrino // Pharmaceutical Research. – 2010. – Vol. 62, N. 2. – R. 126–143.

Biobezpechni nanochastynky metaliv v nanomedytsyni na nanobiotekhnolohiyi / Z. R. Ulʹberh, T. H. Hruzina, S. M. Dybkova, L. S. Ryeznichenko // Visnyk problem biolohiyi ta medytsyny. – 2010. – № 4. – S. 72–77.

Yssledovanye zhyznesposobnosty kletok pry vozdeystvyy atsetata svyntsa na orhanyzm krysy / [N. A. Melʹnykova, O. S. Shubyna, N. A. Dudenkova y dr.] // Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya. – 2013. – № 5; URL: http://www.science-education.ru/111-10588

Kalʹyan V. V. Yayechnykovyy rezerv shchuriv v umovakh hipokineziyi pomirnoyi zhorstkosti / V. V. Kalʹyan, H. I. Hubina-Vakulyk, T. YE. Komisova // Bukov. med. visn. – 2009. – № 4. – S. 123–125.

Lebedeva T. S. Morfodynamyka follykuloheneza mlekopytayushchykh / T. S. Lebedeva, YU. V. Khramova // LOMONOSOV – 2014 : tez. dokl. XXI Mezhdunar. konf. studentov, aspyrantov y molodykh uchenykh: Sektsyya «Byolohyya», Moskva, 7–11 aprelya 2014 h. – M. : Yzd. Moskovskoho unyversyteta, 2014. – S. 7.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7078

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.