ПЕРЕБУДОВА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

N. O. Davybida, N. M. Bezpalova, L. V. Novakova, A. V. Rutska

Анотація


Глибоке вивчення процесів перебудови кісткової тканини, її будови, хімічного складу, адаптаційних можливостей є необхідною умовою виявлення закономірностей впливу праці, спорту та ряду професій, що виникають у зв’язку з науково-технічним прогресом, на організм. Моделювання різних режимів рухової активності не в повній мірі відповідає тренувальним процесам людини у фізичній культурі та спорті. Однак результати, отримані при даному експериментальному дослідженні, мають відношення до розкриття загальнобіологічних закономірностей, що ґрунтуються на індивідуальних і генетично обумовлених особливостях індивідуумів, знання котрих послужить морфологічним обґрунтуванням тренувального процесу і прогнозуванню структурних перетворень в скелеті при різних режимах рухової активності, запобіганню травм та розвитку остеопорозу.


Ключові слова


фізичні навантаження; витривалість; макро-мікроелементи; плечова кістка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aksenova N. Povyshenye urovnya dvyhatelʹnoy aktyvnosty y dozyrovka fyzycheskoy zahruzky na fyzkulʹturnykh zanyatyyakh / N. Aksenova // Doshkolʹnoe vospytanye. – 2000. – № 6. – S. 37 – 48.

Kavare V. I. Morfometriya epifizarnoho khryashcha dovhykh kistok tvaryn v umovakh ekolohichnoho zabrudnennya / V. I. Kavare, M. KH. Abakarov, V. I. Luzin // Tavrycheskyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. – 2004. – T. 7, № 4. – S. 171–172.

Koveshnykov V. H. Alhorytm osteometrycheskoho yssledovanyya / V. H. Koveshnykov, V. V. Mavrych, S. A. Kashchenko // Bukovynsʹkyy medychnyy alʹmanakh. – 2003. – T. 7, № 3. – S. 180–186.

Lynetsʹ M. M. Osnovni metodyky rozvytku rukhovoyi yakosti : navch. posib. dlya fizkulʹturnykh vuziv. – L. : Shtabar, 1997. – 100 s.

Loza T. O. Rukhova aktyvnistʹ yak nevidʺyemnyy komponent zdorovoho sposobu zhyttya // Formuvannya zdorovʺya ditey, pidlitkiv ta molodi v umovakh navchalʹnovykhovnoho zakladu: materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi. – Sumy : SumDPU im. A. S. Makarenka, 2006. – S. 210–212.

Popov V. V. Varyabelʹnostʹ serdechnoho rytma: vozmozhnosty prymenenyya v fyzyolohyy y klynycheskoy medytsyne / V. V. Popov, L. N. Frytshe // Ukrayinsʹkyy medychnyy chasopys. – 2006. – № 2 (52). – S. 24–31.

Formuvannya navychok zdorovoho sposobu zhyttya molodi / Uporyad. A. Floybman. – K. : TOV Vydavnytstvo «Shkilʹnyy svit», 2002. – 111 s.

Multivariate and multiorgan analysis of cardiorespiratory variability signals: the CAP sleep case / A. M. Bianchi, L. Ferini-Strambi, V. Castranovo, S. Cerutti // Diomed. Tech (Berl). – 2006. – № 51 (4). – P. 167–173.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7074

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.