ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ СУДИН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ОБТУРАЦІЙНОМУ ХОЛЕСТАЗІ

M. S. Hnatiuk, L. V. Tatarchuk, S. O. Hrabchak

Анотація


У роботі наведено результати експериментального вивчення особливостей структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі. В результаті проведеного дослідження встановлено, що тривалий обтураційний холестаз призводить до вираженого звуження приносної (артеріол, прекапілярних артеріол), обмінної (гемокапілярів) ланок мікрогемоциркуляторного русла та розширення закапілярних венул і венул, венозного повнокров‘я, гіпоксії, дистрофії, некробіозу клітин і тканин. Виявлена структурна перебудова мікросудин залежала від тривалості обтураційного холестазу.


Ключові слова


дванадцятипала кишка; гемомікроциркуляторне русло; обтураційний холестаз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtyn V. A. Khyrurhycheskaya taktyka lechenyya bolʹnykh so zlokachestvennymy opukholyamy vnepechenochnykh zhelchnykh protokov, oslozhnennymy mekhanycheskoy zheltukhoy / V. A. Bakhtyn, V. A. Yanchenko, S. M. Arakelyan // Vestn. Yvanovskoy medytsynskoy akademyy. — 2007. – T. 12, № 3 –4. – S. 77–78.

Bykov A. D. Sravnytelʹnaya éffektyvnostʹ metodov drenyrovanyya vnepechënochnykh zhelchnykh protokov pry mekhanycheskoy zheltukhe / A. D. Bykov, D. A. Drohan // Vestn. Buryat·skoho hosudarstvennoho unyversyteta. – 2009. – № 12. – S. 152 – 154.

Pylypchuk V. I. Varianty operatsiynykh vtruchanʹ na zhovchovyvidnykh protokakh pry khronichnomu pankreatyti z oznakamy biliarnoyi hipertenziyi / V. I. Pylypchuk // Shpytalʹna khirurhiya. – 2016. – № 2. – S. 27–31.

Zhornyak P. V. Morfolohichni zminy v dvanadtsyatypaliy kyshtsi pislya vykonannya riznykh metodiv rezektsiyi shlunka / P. V. Zhornyak, H. YA. Kostyuk, P. K. Zahnyboroda // Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. – 2007. – № 1. – S. 120–123.

Hnatyuk M. S. Morfometrychna otsinka vikovykh osoblyvostey remodelyuvannya arteriy dvanadtsyatypaloyi kyshky / M. S. Hnatyuk, L. V. Tatarchuk, M. V. Daniv // Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. – 2009. – T. 8, № 4 (30). – S. 54–57.

Patent UA78273, MPK G 09B23/28(2006/01) Cposib modelyuvannya mekhanichnoyi zhovtyanytsi / M. S. Hnatyuk – № U201211327; zayavl.01.10.2012; opubl.11.03.2013, Byul. № 5.

Avtandylov H. H. Osnovy kolychestvennoy patolohycheskoy anatomyy / H. H. Avtandylov. – M. : Medytsy- na, 2002. – 240 s.

Lapach S. N. Statystycheskye metody v medyko-byolohycheskykh yssledovanyyakh Excell / S. N. Lapach, A. V. Hubenko, P. N. Babych. – K. : Moryon, 2001. – 410 s.

Sobazstiano P. Pathophysiology of Chronic Damage / P. Sobazstiano, F. di Molat // Acute and Chronic Pancreatitis, Turin : Editioni Minerva modica, 2013. – P. 63–69.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7073

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.