ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ АПОПТОЗУ ЛЕЙКОЦИТІВ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ТА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК

Автор(и)

  • L. Z. Vons ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • L. P. Martynyuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • V. K. Vodvud ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7072

Ключові слова:

хронічна хвороба нирок, цукровий діабет, апоптоз лейкоцитів крові.

Анотація

Метою нашого дослідження було визначити динаміку показників апоптозу лейкоцитів крові у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу та хронічну хворобу нирок (ХХН) І–V стадії.

Під нашим спостереженням знаходилась група із 98 пацієнтів, із них з ХХН І–V стадія та ЦД 2-го типу – 73 хворих та 25 досліджуваних контрольної групи.

Посилання

Burlaka YE. A. Porushennya v systemi kontrolyu apoptozu pry khronichnomu hlomerulonefryti v ditey / YE. A. Burlaka // Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya. – 2013. – T. 12, № 4. – S. 44–48.

Dedov Y. Y. Sakharnyy dyabet – problema XXI / Y. Y. Dedov // Vrach. – 2000. – № 1. – S. 4–5.

Kamynskyy A. V. Sakharnyy dyabet: novye vz·hlyady y starye zabluzhdenyya. Chastʹ 2. Profylaktyka sakharnoho dyabeta 2-ho typa / A. V. Kamynskyy // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. – 2012. – № 4. – S. 42–45.

Loboda O. M. Mekhanizmy rozvytku ta prohresuvannya diabetychnoyi nefropatiyi / O. M. Loboda, I. O. Dudar, V. V. Alyeksyeyeva // Klinichna imunolohiya. Alerholohiya. Infektolohiya. – 2010. – № 9–10. – S. 46–50.

Meretsʹkyy V. M. Vzayemozvʺyazok mizh oksydatyvnym stresom i intensyvnistyu apoptozu neytrofiliv pry cherepno-mozkoviy travmi i tsukrovomu diabeti // V. M. Meretsʹkyy, M. M. Korda // Svit medytsyny ta biolohiyi. – 2013. – № 4. – S. 75–78.

Mekhanizmy nefroprotektornoho vplyvu aktovehinu u khvorykh na diabetychnu nefropatiyu / I. I. Topchiy, YU. S. Yakymenko, P. S. Semenovykh [ta in.] // Ukrayinsʹkyy zhurnal nefrolohiyi ta dializu. – 2015. – № 4 (48). – S. 26–30.

Natsionalʹnyy reyestr khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok : 2010 rik / uklad. N. I. Kozlyuk, H. S. Vladziyevsʹka, M. V. Kulyzʹkyy ; Akademiya medychnykh nauk Ukrayiny, Ministerstvo okhorony zdorovʺya Ukrayiny, Derzhavna ustanova «Instytut nefrolohiyi AMN Ukrayiny»; hol. red. M. O. Kolesnyk. – K., 2011. – 89 s.

Petryshchev N. N. Soderzhanye rastvorymykh markerov apoptoza y tsyrkulyruyushchykh anneksyn v-svyazannykh apoptotycheskykh kletok v krovy bolʹnykh ostrym koronarnym syndromom / N. N. Petryshchev, L. V. Vasyna, A. V. Luhovaya // Vesnyk Sankt-Peterburhskoho Unyversyteta. Ser. 11. Medytsyna. – 2008. – Vyp. 1. – S. 14–23.

Rolʹ hipoksiya-indukovanoho apoptozu v prohresuvanni khronichnoho hlomerulonefrytu u ditey / V. H. Maydanyk, YE. A. Burlaka, I. V. Bahdasarova [ta in.] // Ukrayinsʹkyy zhurnal nefrolohiyi ta dializu. – 2014. – № 4 (44). – S. 41–45.

Stan endokrynolohichnoyi sluzhby Ukrayiny ta perspektyvy rozvytku medychnoyi dopomohy khvorym z endokrynnoyu patolohiyeyu / YU. O. Haydayev, M. P. Zhdanova, N. M. Bodnaruk [ta in.] // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. – 2006. – № 2 (4). – S. 9–14.

Tsalykova F. D. Apoptoz v patoheneze nefropatyy / F. D. Tsalykova // Nefrolohyya y dyalyz. – 1999. – № 5. – S. 1–6.

Vanags D. M. Protease involvement in fodrin cleavage and phosphatidylserine exposure in apo ptosis / D. M. Vanags, S. Coppola, D. H. Burgess // Biol. Chem. – 1996. – Vol. 271, № 49. – P. 31075–31085.

Yarmola T. I. [Specifics of diabetic nephropathy in patients with secondary hypertension general practitioners - family medicine] / T. I. Yarmola // Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis. – 2015. – № 3 (47). – S. 34–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-06

Як цитувати

Vons, L. Z., Martynyuk, L. P., & Vodvud, V. K. (2017). ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ АПОПТОЗУ ЛЕЙКОЦИТІВ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ТА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7072

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження