ІНФЕКЦІЙНІ ЧИННИКИ У ФОРМУВАННІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

O. R. Shayhen, L. S. Babinets

Анотація


У статті проаналізовано літературні джерела, в яких висвітлено роль інфекції у виникненні панкреатиту. Враховуючи різноманітність чинників формування хронічного панкреатиту, припускається поєднане ушкодження підшлункової залози кількома факторами одночасно.

Ключові слова


підшлункова залоза; хронічний панкреатит.

Повний текст:

PDF

Посилання


Beketova H. Likuvannya retsydyvuyuchykh hermetychnykh urazhenʹ verkhnikh viddiliv travnoho kanalu u ditey / H. Beketova, N. Savychuk, N. Alyeksyeyenko // Liky Ukrayiny. – 2000. – № 9 – S. 55–57.

Huberhryts N. B. Sochetannye zabolevanyya pecheny y podzheludochnoy zhelezy: étyopatohenetycheskye varyanty y pryntsypy lechenyya / N. B. Huberhryts, H. M. Lukashevych // Cuchasna hastroenterolohiya. – 2002. – № 2 (8). – S. 33–37.

Pasyeshvyly L. M. Byolohycheskaya sushchnostʹ apoptoza pry khronycheskom tsytomehalovyrusnom pankreatyte / L. M. Pasyeshvyly, A. A. Zazdravnov // Cuchasna hastroenterolohiya. – 2004. – №1 – S. 46–48.

Pasyeshvyly L. M. Rolʹ vyrusnoy ynfektsyy v porazhenyy podzheludochnoy zhelezy u bolʹnykh yshemycheskoy boleznʹyu serdtsa / L. M. Pasyeshvyly, A. A. Zazdravnov // Vrachebnaya praktyka. – 2001. – № 4. – S. 43–45.

Ynfektsyy y ykh mesto sredy druhykh prychyn voznyknovenyya pankreatyta / YU. Y. Reshetylov, A. Y. Tokarenko, S. N. Dmytryeva // Cuchasna hastroenterolohiya. – 2002. – № 2 (8). – S. 24–29.

Tumolʹskaya N. P. Rolʹ lyamblyy v patolohyy cheloveka / N. P. Tumolʹskaya // Vrach. – 2000. – № 8 – S. 23–25.

Cherneha N. V. Vneshnesekretornaya nedostatochnostʹ podzheludochnoy zhelezy u detey s khronycheskym vyrusnym hepatytom S / N. V. Cherneha, M. F. Denysova // Cuchasna hastroenterolohiya. – 2014. – № 1 (75). – S. 29–33.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7068

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.