Прогнозування розвитку та оптимізація профілактики бронхіальної астми у дітей із сезонною алергією

Автор(и)

  • S. Z. Novikevych Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2015.v23.i2-3.5253

Анотація

Резюме . У статті представлені результати дослідження особливостей перебігу сезонної алергії у 108 дітей.
Сформовано дві групи пацієнтів. Основну групу склали 48 дітей, у яких сезонна алергія проявлялася поєднанням
сезонного ринокон’юнктивіту або риніту та бронхіальної астми, а в групу порівняння увійшли 60 дітей, у яких
сезонна алергія проявлялася сезонним алергічним ринокон’юнктивітом і/або сезонним алергічним ринітом.
Встановлені особливості клінічного перебігу сезонної алергії в групах порівняння і виділені фактори, пов’язані
з формуванням астми у дітей з сезонним алергічним ринокон’юнктивітом або сезонним алергічним ринітом.
Визначення найвагоміших факторів, пов’язаних з прогресуванням сезонної алергії, дозволило запропонувати
шляхи оптимізації профілактики розвитку бронхіальної астми у таких дітей.
Ключові слова : діти, сезонна алергія, астма, профілактика.

Посилання

Alergíchniy rinít ta bronkhíal'na astma pilovoí̈

yetíologíí̈ u dítey : retrospektivne doslídzhennya klíníchno-

go perebígu / S. M. Nedel's'ka, D. O. Yartseva, V. Í. Mazur

[ta ín.] // Sovremennaya pediatriya. – 2013. – № 1(49). –

S. 24–30.

Kariyawasam H. H. Allergic rhinitis, chronic rhinosinusitis

and asthma: unravelling a complex relationship /

H. H. Kariyawasam, G. Rotiroti // Curr. Opin. Otolaryngol.

Head Neck Surg. – 2013. – Vol. 21(1). – P. 79–86.

Pukhlik S. M. Otsenka prichinnykh allergenov i

mikrobiotsenoz bytovoy pyli v kvartirakh bol'nykh s

persistiruyushchim allergicheskim rinitom / S. M. Pukh-

lik, N. A. Yurevich // Klíníchna ímunologíya, alergologíya,

ínfektologíya. –2013. – № 5 (64). – S. 76–78.

Kosakovskiy A. L. Allergicheskiy rinit: etio-

logiya, patogenez, klinicheskiye proyavleniya i patoge-

neticheski obosnovannaya terapiya / A. L. Kosakovskiy,

YU. V. Gavrilenko // Ukraí̈ns'kiy medichniy chasopis.

Aktual'ní pitannya klíníchnoí̈ praktiki. – 2013. – № 6 (98),

T. XI/XII.

World Health Organization Collaborating Center

for Asthma and Rhinitis Allergic Rhinitis and its Impact on

Asthma (ARIA): achievements in 10 years and future needs

/ J. Bousquet, H. J. Schünemann, B. Samolinski [et al.] // J.

Allergy Clin. Immunol. – 2012. – Vol. 130(5). – P. 1049–1062.

Kariyawasam H. H. Allergic rhinitis, chronic rhinosinusitis

and asthma: unravelling a complex relationship /

H. H. Kariyawasam, G. Rotiroti // Curr. Opin. Otolaryngol.

Head Neck Surg. – 2013. – Vol. 21(1). – P. 79–86.

Zaykov S. V. Suchasní mozhlivostí díagnostiki aler-

gíchnikh zakhvoryuvan' / S. V. Zaykov // Novosti meditsiny i

farmatsii. Allergologiya i pul'monologiya, 2011.

Aktual'ní problemi pedíatríí̈. Materíali KH

Kongresu

pedíatrív Ukraí̈ni, 6–8 zhovtnya 2014 roku,

m. Kií̈v ; za red.. YU. G. Antipkína, V. G. Maydanika //

Mezhdunarodnyy zhurnal pediatrii, akusherstva i gi-

nekologii. – 2014. – T. 6. № 1.

Alergíchniy rinít ta bronkhíal'na astma pil-

kovoí̈ yetíologíí̈ u dítey : retrospektivne doslídzhennya

klíníchnogo perebígu / S. M. Nedel's'ka, D. O. Yartseva,

V. Í. Mazur, [ta ín.] // Sovremennaya pediatriya. – 2013. –

№ 1(49), – C. 24–30.

Korneva V. V. Effektivnoye resheniye problemy

allergii v praktike detskogo gastroenterologa /

V. V. Korneva, V. V. Berezhnoy // Sovremennaya pedia-

triya. – 2013. – № 5(53). – C. 100–104.

Kosakovskiy A. L. Allergicheskiy rinit: etio-

logiya, patogenez, klinicheskiye proyavleniya i patoge-

neticheski obosnovannaya terapiya // A. L. Kosakovskiy,

YU. V. Gavrilenko // Ukraí̈ns'kiy medichniy chasopis.

Aktual'ní

pitannya klíníchnoí̈ praktiki. – 2013. – № 6 (98),

T. XI/XII.

Allergic rhinitis, chronic rhinosinusitis and asthma:

unravelling a complex relationship / H. H. Kariyawasam,

G. Rotiroti // Curr. Opin. Otolaryngol. Head Neck Surg. –

– Vol. 21(1). – P. 79–86.

Osobennosti rinita pri ORVI / S. V. Zaykov,

L. V. Kuznetsova, L. S. Osipova, A. P. Nazarenko // Ukra-

í̈ns'kiy medichniy chasopis. Aktual'ní pitannya klíníchnoí̈

praktiki. – 2013. – №5 (97), T. IX/X.

Vazhkí formi polínozu u dítey : poshireníst',

struktura, faktori riziku, líkuvannya / T. Ê. Nedel's'ka,

D. O. Yartseva, Í. V. Solodova [ta ín.] // Aktual'ní pitannya

farmatsevtichnoí̈ í medichnoí̈ nauki ta praktiki. – 2013. –

№ 3 (13). – S. 57–60.

Bogomolov A. Ye. Pollinozy – odna iz naiboleye

aktual'nykh problem / A. Ye. Bogomolov, B. M. Pukhlik //

Zdorov'ye rebenka. – 2013. – № 16 (467).

Опубліковано

2015-11-15

Як цитувати

Novikevych, S. Z. (2015). Прогнозування розвитку та оптимізація профілактики бронхіальної астми у дітей із сезонною алергією. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 23(2-3). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2015.v23.i2-3.5253

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження