ТОКСИЧНЕ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НОРМАЛЬНОЮ ТА НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА, ЩО ОТРИМУЮТЬ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЮ: КЛІНІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • О. В. Прокопчук Тернопільський національний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13730

Ключові слова:

токсичне ураження печінки, поліхіміотерапія, фіброз печінки

Анотація

РЕЗЮМЕ. У статті розглянуто проблему токсичного ураження печінки у пацієнтів із нормальною та надлишковою масою тіла, які отримують поліхіміотерапію (ПХТ). Таке ураження печінки є одним з найсерйозніших ускладнень ПХТ [1, 10–12], тому важливо розуміти його клінічні та лабораторні особливості для ефективного лікування пацієнтів. Актуальність дослідження полягає у необхідності вдосконалення клінічних підходів у лікуванні токсичного ураження печінки та підвищення ефективності лікування основного захворювання.

Мета дослідження полягає в аналізі лабораторних маркерів фіброзу печінки, оцінці їх прогностичної значущості для розвитку та прогресування порушень функцій печінки та обмінних процесів, а також у пошуку зв'язків між біохімічними маркерами.

Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь жінки віком від 35 до 79 років, які були поділені на три групи залежно від наявності токсичного ураження печінки після хіміотерапії. Обстеження хворих включали в себе загальноклінічні лабораторні та інструментальні методи, а саме збір та аналіз анамнезу і скарг пацієнтів, загальний огляд з наступним вимірюванням антропометричних показників, ідентифікацію факторів розвитку і зв’язку токсичного ураження печінки та надмірної маси тіла.

Результати. Встановлено, що у всіх групах були пацієнтки з підвищеною МТ та ожирінням, окрім групи без ознак ТУП, до якої ввійшли репрезентери з нормальною та надлишковою масою тіла. Зі збільшенням МТ стан печінки погіршувався. Прийом стандартних схем протипухлинної терапії зумовив виражений вплив на печінку в обстежених нами пацієнток. Виявлено, що при збільшенні ІМТ та показників ІТС достовірно збільшувались кількість проявів відчуття тяжкості у правому підребер’ї (r=0,47, р<0,05; r=0,54, р<0,05) та випадки гепатомегалії (r=0,58, р<0,05; r=0,59, р<0,05). З прогресуванням процесу показники печінкових проб підвищувались більше аніж вдвічі верхньої межі норми, що свідчить на користь токсичного генезу ураження печінки. У пацієнток з високим ІМТ виявляли більш виражені зміни, які свідчили про глибші ураження печінки. Однією з причин цього може бути передіснуюча НАЖХП з безсимптомним перебігом. Виявлено закономірності щодо цього процесу: показники АЛТ та АСТ достовірно залежали від рівня ІМТ (r=0,56, p<0,05; r=0,57, p<0,05). Ймовірно, що незаперечним етіологічним фактором прогресування фіброзу печінки у пацієнток, пролікованих з приводу раку молочної залози, є порушення ліпідного обміну. Таким чином встановлено взаємозв’язок між ІМТ і вмістом ХС ЛПДНЩ, ТГ (відповідно r=0,884, p<0,05 і r=0,751, p<0,05), а також зворотну залежність з ХС ЛПВЩ (r=-0,636, p<0,05). Вміст ТГ корелював зі ступенем стеатозу печінки (r=0,614, p<0,05).

Посилання

Hepatocellular damage: current concepts, laboratory markers, and their clinical significance. (n.d.). Health of Ukraine. INFOMEDIA information for healthcare professionals. Retrieved from: https://health-ua.com/article/41195-gepatotcelyulyarne-poshkodzhennya-suchasne-ponyattya-laboratorn-markeri-tah.

Nedashkivskyi, S.M. (2019). Medykamentozno zumovleni urazhennya pechinky: pryntsypy diahnostyky, patolohichni zminy y pidkhody do likuvannya [Medicamentally induced liver damage: principles of diagnosis, pathological changes, and approaches to treatment]. Medytsyna nevidkladnykh staniv.– Medicine of Emergency Conditions, 2(97), 63-70 [in Ukrainian].

Khukhlina, O.S., Antoniv, A.A., Rudnytska, L.R., & Stanovych, Kh.G. (2017). Osoblyvosti perebihu nealkoholnoho steatohepatytu u khvorykh na ozhyrinnya [Features of non-alcoholic steatohepatitis course in obese patients]. Colloquium Journal, 9(2), 21-24 [in Ukrainian].

Caballero, B. (2019). Humans against Obesity: Who Will Win? Adv. Nutr., 10(1), S4-S9. DOI: 10.1093/advances/nmy055. PMID: 30721956. PMCID: PMC6363526. DOI: https://doi.org/10.1093/advances/nmy055

Drug-Induced Liver Injury Network. Retrieved from: http://www.dilin.org.

European Association for the Study of the Liver (2019). EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury. J. Hepatol., 70(6), 1222-1261. DOI: 10.1016/j.jhep.2019.02.014. PMID: 30926241. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.02.014

European Association for the Study of the Liver (2019). Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J. Hepatol., 70(1), 172-193.

Floyd, J., Mirza, I., Sachs, B., & Perry, M.C. (2006). Hepatotoxicity of chemotherapy. Semin. Oncol., 33(1), 50-67. DOI: 10.1053/j.seminoncol.2005.11.002. PMID: 16473644. DOI: https://doi.org/10.1053/j.seminoncol.2005.11.002

LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-2022. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/.

Marcellin, P., & Kutala, B.K. (2018). Liver diseases: A major, neglected global public health problem requiring urgent actions and large-scale screening. Liver International, 38(1), 2-6. DOI: 10.1111/liv.13682. DOI: https://doi.org/10.1111/liv.13682

Mitchell, N.S., Catenacci, V.A., & Wyatt, H.R. (2011). Obesity: overview of an epidemic. Psychiatr. Clin. North Am., 34, 717-732. DOI: 10.1016/j.psc.2011.08.005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psc.2011.08.005

Non-alcoholic fatty liver disease: A patient guideline. EASL-The Home of Hepatology. Retrieved from: https://easl.eu/publication/non-alcoholic-fatty-liver-disease-a-patient-guideline/

EASL-The Home of Hepatology (2019). Nutrition in Chronic Liver Disease. J. Hepatol., 70(1), 172-193. DOI: 10.1016/j.jhep.2018.06.024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024

van den Boogaard, W.M.C., Komninos, D.S.J., & Vermeij, W.P. (2022). Chemotherapy Side-Effects: Not All DNA Damage Is Equal. Cancers (Basel), 14(3), 627. DOI: 10.3390/cancers14030627. PMID: 35158895. PMCID: PMC8833520. DOI: https://doi.org/10.3390/cancers14030627

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Прокопчук, О. В. (2023). ТОКСИЧНЕ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НОРМАЛЬНОЮ ТА НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА, ЩО ОТРИМУЮТЬ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЮ: КЛІНІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 154–160. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13730

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження