ВПЛИВ ЦИТРАТУ ВАНАДІЮ ТА ХРОМУ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ЕКЗОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Автор(и)

  • Р. Я. Іскра Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13725

Ключові слова:

щури, підшлункова залоза, цукровий діабет, цитрат ванадію і хрому

Анотація

РЕЗЮМЕ. Цукровий діабет – це метаболічний розлад, що характеризується гіперглікемією, яка виникає внаслідок абсолютної або відносної недостатності інсуліну, необхідного для нормального функціонування багатьох клітин організму.

Мета – вивчити вплив цитратів ванадію та хрому на морфологічний стан екзокринної частини підшлункової залози із змодельованим алоксановим цукровим діабетом.

Матеріал і методи. Експеримент проведено на 30 лабораторних щурах, які поділені на чотири групи: І група – контрольна; ІІ – група тварин із експериментальним цукровим діабетом без корекції, ІІІ та ІV – групи тварин з цукровим діабетом із корекцією. Матеріал дослідження – тканина підшлункової залози. Моделювання експерименту, забір матеріалу та виготовлення препаратів здійснено згідно з загальноприйнятими методиками.

Результати. Підшлункова залоза білих лабораторних щурів І експериментальної групи мала типову будову. У ІІ експериментальній групі міжчасточкова сполучна тканина зазнавала помірного набряку, визначалися структурні зміни елементів кровоносного русла. Секреторні відділи були змінені, панкреатоцити втрачали полярну диференціацію, мали нечіткі контури плазмолеми. Ядра гіпертрофовані, з великою кількістю гетерохроматину. Просвіти більшості вивідних проток розширені, із скупченням секрету, поодиноко зустрічалося відшарування епітеліоцитів.

У ІІІ та ІV експериментальних групах тварин, що вживали питну воду з додаванням розчину цитрату ванадію 0,5 мкг V/мл води та розчину хрому 0,1 мкг Cr/мл води, зміни були виражені менше, порівняно з ІІ експериментальною групою. Зменшувався набряк строми, зберігалася часточкова будова залози. Просвіти судин були менш кровонаповнені, без ознак порушення будови їх стінки. Екзокриноцити мали чіткі форми та контури, їх цитоплазма характеризувалась інтенсивною базофілією базальної частини та оксифілією апікальної частини. Ядра з незначною кількістю гетерохроматину. Внутрішньочасточкові та міжчасточкові протоки мали незначно розширені просвіти з невеликою кількістю секрету.

Висновки. У тварин ІІ групи з експериментальним діабетом виявлені значні порушення компонентів екзокринної частини підшлункової залози, а у тварин ІІІ та ІV груп, які споживали розчини цитрату ванадію та цитрату хрому, спостерігалася нормалізація структури судин, вивідних проток та ацинусів.

Посилання

González-Villalva, A., Bizarro-Nevares, P., Rojas-Lemus, М., Rodríguez-Lara, V., García-Pelaez, I., Ustarroz-Cano, M., … Fortoul, T.I. (2016). Pollution by metals: is there a relationship in glycemic control? Environ. Toxicol. Pharmacol., 46, 337-343. DOI: 10.1016/j.etap.2016.06.023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.etap.2016.06.023

Chandirasegaran, G., Elanchezhiyan, C., & Ghosh, K. (2018). Effects of Berberine chloride on the liver of streptozotocin-induced diabetes in albino Wistar rats. Biomedicine & Pharmacotherapy, 99, 227-236. DOI: 10.1016/j.biopha. 2018.01.007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.01.007

Niyazov, N.K., Gaipov, D.A., & Qoqonboyev, M.I. (2023). Features Of Morphological Changes in the Pancreas. Texas Journal of Medical Science, 16, 79-83. Retrieved from: https://zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/3299.

Correia-Santos, A.M., Vicente, G.C., Suzuki, A., Pereira, A.D., dos Anjos, J.S., Lenzi-Almeida, K.C., & Boaventura, G.T. (2015). Maternal use of flaxseed oil during pregnancy and lactation prevents morphological alterations in pancreas of female offspring from rat dams with experimental diabetes. Int. J. Exp. Pathol., 96(2), 94-102. DOI: 10.1111/iep.12126. Epub 2015 Mar 25. PMID: 25808815. PMCID: PMC4459801. DOI: https://doi.org/10.1111/iep.12126

Domingo, J.L., & Gomez, M. (2016). Vanadium compounds for the treatment of human diabetes mellitus: a scientific curiosity? A review of thirty years of research. Food Chem. Toxicol., 95, 137-141. DOI: 10.1016/j.fct. 2016.07.005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fct.2016.07.005

Prescha, A, Krzysik, M, & Zablocka-Slowinska, K. (2014). Effects of exposure to dietary chromium on tissue mineral contents in rats fed diets with fiber. Biol. Trace Elem. Res., 159, 325-331. DOI: https://doi.org/10.1007/s12011-014-9973-z

Mahendra, D., Sachin Somwanshi, D., Sandeep Ghuge, H., & Nagane, N.S. (2014). Oxidative Stress in Type II Diabetes Mellitus. Biomedical Research, 25, 1, 84-87.

Rohilla, A., & Ali, S. (2012). Alloxan induced diabetes: mechanisms and effects. Int. J. Res. Pharma Biomedical Sci., 3 (21), 819-823.

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., & Ratych, I.B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni [Laboratory methods of research in biology, veterinary medicine: a guide]. Lviv: Spolom [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Іскра, Р. Я. (2023). ВПЛИВ ЦИТРАТУ ВАНАДІЮ ТА ХРОМУ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ЕКЗОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 123–127. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13725

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження