СТРУКТУРА СТІНКИ ЕНДОМЕТРІОЇДНОЇ КІСТИ ЯЄЧНИКА ПРИ ВПЛИВІ 76 % ЕТАНОЛУ

Автор(и)

  • С. В. Хміль Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • І. Я. Підгайна Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13512

Ключові слова:

ендометріоїдна кіста яєчника, 76 % етанол, гістологічне дослідження, склеротерапія, овуляторний резерв, яєчник, антимюллерів гормон, генітальний ендометріоз, допоміжні репродуктивні технології, протокол стимуляції

Анотація

РЕЗЮМЕ. Лікування ендометріоз-асоційованого безпліддя залишається дискусійним питанням у практиці акушерів-гінекологів. Дослідження показує, що аспірація під контролем УЗД і склеротерапія є альтернативою хірургічному втручанню в лікуванні «шоколадних» кіст яєчника, особливо у молодих жінок.

Мета дослідження – провести гістологічне дослідження стінки ендометріоїдної кісти за впливу 76 % етанолу через 1, 3, 5 хв і встановити її структурні зміни.

Матеріал і методи. Матеріал, отриманий після проведених оперативних втручань (лапаротомічних кістектомій) та проведеної склеротерапії за допомогою 76 % етанолу із контрольованим впливом спирту відносно часу (1 хв, 3 хв, 5 хв), фіксували в 10 % нейтральному забуференому формаліні згідно із загальноприйнятою методикою. Процесинг тканини здійснювався в гістопроцесорі закритого вакуумного типу Logos ONE. Готовий матеріал заливали в парафінові блоки. Гістологічні зрізи товщиною 4–5 мкм (не менше двох зрізів на кожне гістологічне скло) готували на роторному мікротомі Amos AMR-400, забарвлювали гематоксиліном та еозином. Проводили дослідження та фотореєстрацію препаратів за допомогою мікроскопа Eclipse Ci-E (Японія) з цифровою фотокамерою Sigeta M3CMOS 14000 при різних збільшеннях – ´100, ´200, ´400.

Результати. Виявили, що через 1 хв впливу 76 % етанолу в поверхневому шарі епітеліального пласта візуалізувались виражені дистрофічно-некротичні зміни епітеліоцитів у поєднанні із повнокров’ям судин дрібного калібру та формуванням еритродіапедезів, через 3 хв епітеліоцити зазнавали значного пошкодження із формуванням ділянок некрозу та пошкодженням базальних мембран, гострими розладами кровообігу. Через 5 хв структурні зміни епітелію залишались вираженими і супроводжувались дистрофією та некрозами. В колагеновій стромі навколо залоз візуалізувались помірні розлади кровообігу, незначна лімфо-гістіоцитарна інфільтрація, хід волокон змінювався.

Висновки. Етанол у концентрації 76 % має пошкоджувальний вплив на епітелій ендометріоїдної кісти і призводить до його дистрофічно-некротичних змін. Глибина пошкодження епітеліального шару залежить від періоду впливу. Через 5 хв застосування така концентрація має виражений вплив на епітеліальне вистилання кісти і мінімальні прояви запального характеру на оточуючу тканину.

Дані досліджень зі застосування 76 % етанолу, з урахуванням наведених у літературі даних, є багатообіцяючими і свідчать про малоінвазивну альтернативу кістектомії яєчника для пацієнток з ендометріомою, які бажають зберегти фертильність, особливо у тих пацієнток, які вже перенесли кістектомію у минулому і мають високий ризик подальшого зниження оваріального резерву.

Посилання

Mehedintu, C., Plotogea, M.N., Ionescu, S, & Antonovici, M. (2014). Endometriosis still a challenge. J. Med. Life, 7(3), 349-357. Epub 2014 Sep 25. PMID: 25408753; PMCID: PMC4233437.

Agarwal, S.K, Chapron, C., Giudice, L.C., Laufer, M.R., Leyland, N., Missmer, S.A., Singh, S.S., & Taylor, H.S. (2019). Clinical diagnosis of endometriosis: a call to action. Am. J. Obstet. Gynecol., 220(4), 354.e1-354.e12. DOI: 10.1016/ j.ajog.2018.12.039. Epub 2019 Jan 6. PMID: 30625295.

Necula, D., Gmuer, A., & Mathis, J. 2021The impact of endometriosis on the outcome of assisted reproductive techniques: role of fertility preservation. Horm. Mol. Biol. Clin. Investig., 10, 43(2), 113-121. DOI: 10.1515/hmbci-2020-0082. PMID: 33691349.

Haydardedeoglu, B., & Zeyneloglu, H.B. (2015). The impact of endometriosis on fertility. Womens Health (Lond.). 11(5), 619-623. DOI: 10.2217/whe.15.48. Epub 2015 Oct 8. PMID: 26448139.

de Ziegler, D., Pirtea, P., Carbonnel, M., Poulain, M., Cicinelli, E., Bulletti, C., Kostaras, K., … Ayoubi, J.M. (2019). Assisted reproduction in endometriosis. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab., 33(1), 47-59. DOI: 10.1016/j.beem. 2018.10.001. Epub 2018 Nov 3. PMID: 30503728.

Afors, K., Murtada, R., Centini, G., Fernandes, R., Meza, C., Castellano, J., & Wattiez, A. (2014). Employing laparoscopic surgery for endometriosis. Womens Health (Lond)., 10(4), 431-443. DOI: 10.2217/whe.14.28. PMID: 25259903.

Goodman, L.R., Goldberg, J.M., Flyckt, R.L., Gupta, M., Harwalker, J., & Falcone, T. (2016). Effect of surgery on ovarian reserve in women with endometriomas, endometriosis and controls. Am. J. Obstet. Gynecol., 215(5), 589.e1-589.e6. DOI: 10.1016/j.ajog.2016.05.029. Epub 2016 May 27. PMID: 27242204.

Moreno-Sepulveda, J., Romera, C., Niño, G., & Pérez-Benavente, A. (2022). The Effect of Laparoscopic Endometrioma Surgery on Anti-Müllerian Hormone: A Systematic Review of the Literature and Meta-Analysis. JBRA Assist. Reprod., 26(1), 88-104. DOI: 10.5935/1518-0557. 20210060. PMID: 34755503; PMCID: PMC8769171.

Kitaya, K. (2015). Effect of early endometriosis on ovarian reserve and reproductive outcome. Front Biosci. (Schol Ed)., 7(1), 40-45. DOI: 10.2741/S423. PMID: 25961685.

Han, K., Seo, S.K., Kim, M.D., Kim, G.M., Kwon, J.H., Kim, H.J., Won, J.Y., Lee, D.Y. (2018). Catheter-directed Sclerotherapy for Ovarian Endometrioma: Short-term Outcomes. Radiology., 289(3), 854-859. DOI: 10.1148/radiol. 2018180606. Epub 2018 Aug 28. PMID: 30152743.

Cohen, A., Almog, B., & Tulandi, T. (2017). Sclerotherapy in the management of ovarian endometrioma: systematic review and meta-analysis. Fertil. Steril., 108(1), 117-124.e5. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2017.05.015. Epub 2017 Jun 1. PMID: 28579409.

Ghasemi Tehrani, H., Tavakoli, R., Hashemi, M., & Haghighat, S. (2022). Ethanol Sclerotherapy versus Laparoscopic Surgery in Management of Ovarian Endometrioma; a Randomized Clinical Trial. Arch. Acad. Emerg. Med., 10(1), e55. DOI: 10.22037/aaem.v10i1.1636. PMID: 36033993; PMCID: PMC9397592.

Miquel, L., Preaubert, L., Gnisci, A., Resseguier, N., Pivano, A., Perrin, J., & Courbiere, B. (2020). Endometrioma ethanol sclerotherapy could increase IVF live birth rate in women with moderate-severe endometriosis. PLoS One., 15(9), e0239846. DOI: 10.1371/journal.pone.0239846. PMID: 32986747; PMCID: PMC7521758.

Matalliotakis, I.M., Cakmak, H., Mahutte, N., Fragouli, Y., Arici, A., & Sakkas, D. (2007). Women with advanced-stage endometriosis and previous surgery respond less well to gonadotropin stimulation, but have similar IVF implantation and delivery rates compared with women with tubal factor infertility. Fertil. Steril., 88(6), 1568-1572. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2007.01.037. Epub 2007 Mar 8. PMID: 17349642.

García-Tejedor, A., Castellarnau, M., Ponce, J., Fernández, M.E., Burdio, F. (2015). Ethanol sclerotherapy of ovarian endometrioma: a safe and effective minimal invasive procedure. Preliminary results. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 187, 25-29. DOI: 10.1016/j.ejogrb. 2015.02.004. Epub 2015 Feb 16. PMID: 25739052.

Bahriy, M.M., Dibrova, V.A., Popadynets, O.H., & Hryshchuk, I.M. (2016). Metodyky morfolohichnykh doslidzhen: monohrafiya [Methods of morphological research: monograph]. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Benagiano, G., Petraglia, F., Gordts, S., & Brosens, I. (2016). A new approach to the management of ovarian endometrioma to prevent tissue damage and recurrence. Reprod. Biomed. Online., 32(6), 556-562. DOI: 10.1016/j.rbmo.2016.03.001. Epub 2016 Mar 11. PMID: 27037156.

Aflatoonian, A., & Tabibnejad, N. (2020). Aspiration versus retention ultrasound-guided ethanol sclerotherapy for treating endometrioma: A retrospective cross-sectional study. Int. J. Reprod. Biomed., 18(11), 935-942. DOI: 10.18502/ijrm.v13i11.7960. PMID: 33349801; PMCID: PMC7749973.

André, G.M., Vilarino F.L., Christofolini D.M, Bianco B., Barbosa, C.P. (2011). Aspiration and ethanol sclerotherapy to treat recurrent ovarian endometriomas prior to in vitro fertilization - a pilot study. Einstein (Sao Paulo), English, Portuguese, 9(4), 494-498. DOI: 10.1590/S1679-45082011AO2081. PMID: 26761252.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

Хміль, С. В., & Підгайна, І. Я. (2023). СТРУКТУРА СТІНКИ ЕНДОМЕТРІОЇДНОЇ КІСТИ ЯЄЧНИКА ПРИ ВПЛИВІ 76 % ЕТАНОЛУ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 170–176. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13512

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження