НЕІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У TORCH-ІНФІКОВАНИХ ХВОРИХ

Автор(и)

  • Є. С. Сірчак ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • М. М. Лукач ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • О. І. Гецко ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • М. Ю. Кочмарь ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • З. Й. Фабрі ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • В. І. Чендей ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13511

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, TORCH-інфекція, діагностика

Анотація

РЕЗЮМЕ. Активно ведеться пошук нових неінвазивних високоінформативних методів дослідження для визначення стадії ураження та функціонального стану печінки, особливо у хворих з поєднаною патологією, а саме при неалкогольній жировій хворобі печінки (НАЖХП) та інфікуванні збудниками TORCH групи.

Мета – дослідити ефективність використання різних неінвазивних методів діагностики для визначення ступеня ураження печінки у хворих на НАЖХП, інфікованих TORCH-інфекцією.

Матеріал і методи. Обстежено 72 хворих на НАЖХП. Хворих поділено на дві групи: в І групу ввійшли хворі на НАЖХП, у яких виявлено антитіла класу ІgG до інфекцій TORCH групи (n=40); ІІ групу склали пацієнти з НАЖХП, у яких тест виявився негативний щодо інфекцій TORCH групи (n=32). Усім обстеженим пацієнтам проведено загальноклінічні дослідження, а також визначення стану вегетативної нервової системи.

Результати. Встановлено більш виражене збільшення показників функціонального стану печінки, а також холестатичного синдрому в пацієнтів І групи. В обстежених хворих обох груп виявлено гіперінсулінемію та інсулінорезистентність із максимально вираженими змінами в обстежених пацієнтів на НАЖХП у поєднанні з TORCH-інфекцією. У хворих І групи результати Фібротесту (що нами розраховано онлайн) та комерційному тесту ФіброМакс вказують на F2-F3 стадію фіброзу за METAVIR, тоді як у хворих ІІ групи – лише на початкову стадію F2. Отримані результати також підтверджують наявність стеатогепатиту у обстежених пацієнтів (SteatoTest – 0,66±0,08 – р<0,01; NashTest – 0,78±0,05 – р<0,01 у пацієнтів І групи та 0,59±0,04 і 0,69±0,09 – р<0,01 відповідно у пацієнтів ІІ групи).

Висновки. У хворих на НАЖХП, інфікованих TORCH-інфекцією, більш виражені лабораторні ознаки цитолітичного, холестатичного синдромів, а також гіперінсулінемія та інсулінорезистентність. Використання неінвазивних методів (еластометрія печінки, онлайн Фібротест на основі сурогатних маркерів фіброзу печінки, комерційний тест ФіброМакс) є ефективними та інформативними методами для визначення стадії фіброзу у хворих на НАЖХП, інфікованих TORCH-інфекцією.

Посилання

Abrahamovych, U.О., Abrahamovych, M.О., & Drobinska, N.V. (2013). TORCH-Infection and Its Possible Role in Syntropic Liver Damage in Patients with Systemic Lupus Erythematosus (literature review and clinical case description). Lviv Clinical Bulletin, 4(4), 43-51.

Semenistaya, M.Ch., Czyanyhao, Fan, & Velichenko, O.V. (2017). Non-alcoholic fatty liver disease: Comparative assessment of approaches to diagnosis and therapy in the Russian Federation and the People's Republic of China. Journal. Gastroenterol. Hepatol. Coloproctol., 27(6), 63-70.

Ivaskin, V.T. (2015). Diagnostika i lecheniye nealkogolnoi zhyrovoi bolezni pecheni: klinicheskiye rekomendatsii [Diagnosis and treatment of nonalcoholic fatty liver disease: clinical recommendations]. Moskva: MED-press-inform [in Russian].

Fadienko, G.D., & Gridnyev, A.E. (2018). Efektivnost i bezopasnost ademetionina pri korektsii funktsii pecheni u patsientov so steatogepatitom. Resultaty otkrytogo sravnitelnogo postmarketingovogo isliedovaniya [Efficiency and safety of ademetionine in the correction of liver function in patients with steatohepatitis. The results of an open comparative post-marketing study]. Gastroenterologiya – Gastroenterology, 52(2), 27-34 [in Russian].

(2016). European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD) and European Association for the Study of Obesity (EASO) EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. Journal of Hepatology, 64, 1388-1402. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.

Sadrin, O.G., Chernega, N.F., & Platonova, O.M. (2016). Osoblyvosti etiolohiyi ta perebihu zakhvoryuvan pechinky u ditey rannoho viku [Peculiarities of the etiology and course of liver diseases in young children]. Dytiachyi likar – Children's Doctor, 3(48), 5-8 [in Ukrainian].

Sira, M.M., Sira, A.M., Elhenawy, I.A., & Khalil, F.O. (2016). Prevalence of Serological Markers of TORCH Infections in Biliary Atresia and Other Neonatal Cholestatic Disorders. Peertechz J. Pediatr. Ther., 2(1), 13-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

Сірчак, Є. С., Лукач, М. М., Гецко, О. І., Кочмарь, М. Ю., Фабрі, З. Й., & Чендей, В. І. (2023). НЕІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У TORCH-ІНФІКОВАНИХ ХВОРИХ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 163–169. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13511

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження