РІВЕНЬ СИРОВАТКОВОГО БЕТА-ЕНДОРФІНУ В ПАЦІЄНТІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА СЕБОРЕЙНИМ ДЕРМАТИТОМ

Автор(и)

  • В. В. Височанська ДВНЗ ”Ужгородський національний університет”

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13500

Ключові слова:

бета-ендорфін, неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічний панкреатит, цукровий діабет 2-го типу, себорейний дерматит

Анотація

РЕЗЮМЕ. Ендогенні опіоїди, що синтезуються в аденогіпофізі, здатні модулювати вивільнення гормонів підшлункової залози безпосередньо впливаючи на експресію μ- і δ-опіоїдних рецепторів. Бета-ендорфін присутній у панкреатичних острівцях, що свідчить про те, що ендогенні опіоїди можуть секретуватися локально для регуляції роботи підшлункової залози. Існує обмежена кількість досліджень у літературі, що описує коливання рівня глюкози та інсуліну в крові після введення бета-ендорфіну та певний зворотний зв'язок. Опіоїди можуть мати гіпоглікемічний ефект при базовому підвищенні рівня глюкози. А ожиріння може мати різний вплив на рівень цукру залежно від дози опіоїду. При дуже низьких концентраціях β-ендорфін підвищує рівень глюкози в крові в осіб із ожирінням, не впливаючи на рівень глюкози в крові в осіб зі здоровою масою тіла.

Мета – визначення рівня бета-ендорфіну в пацієнтів з метаболічним синдром з/без себорейного дерматиту.

Матеріал і методи. Обстежували пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) у поєднанні з хронічним панкреатитом (ХП) на фоні порушенням індексу маси тіла (ІМТ) (надмірна вага тіла чи ожиріння різного ступеня вираження) та цукрового діабету 2-го типу. 1 групу склали пацієнти без захворювань шкіри, 2 групу – з супутнім себорейним дерматитом. Групу контролю склали здорові особи аналогічного віку. Визначення рівня бета-ендорфіну проводили методом ELISA з тест-системою Human Beta-endorphin NBP2 – 78774 Novus Biologicals. Аналіз і обробка результатів виконані у програмі STATISTICA 10.0.

Результати. Рівень бета-ендорфіну в групі пацієнтів із метаболічним синдромом у поєднанні з себорейним дерматитом був високодостовірно вищим, порівняно з контрольною групою (відповідно (38±2,1) pg/mL; (22±4,1) pg/mL; p<0,000001) та достовірно нижчим у осіб з метаболічним синдром без проявів запалення шкіри – (19±2,6) pg/mL. Отримані результати є схожими до описаних у різних дослідженнях, але не пояснюють механізми регуляції рівня цукру бета-ендорфіном, а лише констатують факт наявності інсулін/глюкагон-опосередкованих та незалежних механізмів регуляції.

Висновки. У пацієнтів з цукровим діабетом, гіперглікемією, інсулінорезистентістю у поєднанні з ожирінням та дисліпідемією рівень бета-ендорфіну нижчий, ніж у здорових осіб. Імовірно, себорейний дерматит посилює вивільнення бета-ендорфіну через наявність постійного запалення та свербежу шкіри, що і сприяє його підвищенню у порівнянні із здоровими людьми.

Посилання

Benarroch, E.E. (2012). Endogenous opioid systems: current concepts and clinical correlations. Neurology, 79(8), 807-814.

Shenoy, S.S., & Lui, F. (2022). Biochemistry, Endogenous Opioids. Jun 20. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. PMID: 30422494.

Tudurí, E., Beiroa, D., Stegbauer, J., Fernø, J., López, M., Diéguez, C., & Nogueiras, R. (2016). Acute stimulation of brain mu opioid receptors inhibits glucose-stimulated insulin secretion via sympathetic innervation. Neuropharmacology, 110(A), 322-332.

Reid, R.L., & Yen, S.S. (1981). Beta-Endorphin stimulates the secretion of insulin and glucagon in humans. J. Clin. Endocrinol. Metab,, 52(3), 592-594.

Inder, W.J., Livesey, J.H., Ellis, M.J., Evans, M.J., & Donald, R.A. (1996). The effect of beta-endorphin on basal and insulin-hypoglycaemia stimulated levels of hypothalamic-pituitary-adrenal axis hormones in normal human subjects. Clin. Endocrinol. (Oxf.), 44(1), 7-13.

Brase, D.A., Singha, A.K., Estrada, U., Lux, F., & Dewey, W.L. (1990). Hypoglycemia induced by intrathecal opioids in mice: stereospecificity, drug specificity and effect of fasting. J. Pharmacol. Exp. Ther., 253(3), 899-904.

Khawaja, X.Z., & Green, I.C. (1991). Dual action of beta-endorphin on insulin release in genetically obese and lean mice. Peptides, 12(2), 227-233.

Radosevich, P.M., Lacy, D.B., Brown, L.L., Williams, P.E., & Abumrad, N.N. (1989). Central effects of beta-endorphins on glucose homeostasis in the conscious dog. Am. J. Physiol., 256(2, 1), e322-330.

Giugliano, D., Cozzolino, D., Salvatore, T., Ceriello, A., Torella, R., Franchimont, P., Lefebvre, P.J., & D'Onofrio, F. (1992). Physiological elevations of plasma beta-endorphin alter glucose metabolism in obese, but not normal-weight, subjects. Metabolism, 41(2), 184-190.

Giugliano, D., Salvatore, T., Cozzolino, D., Ceriello, A., Torella, R., & D'Onofrio, F. (1987). Hyperglycemia and obesity as determinants of glucose, insulin, and glucagon responses to beta-endorphin in human diabetes mellitus. J. Clin. Endocrinol. Metab., 64(6), 1122-1128.

Giugliano, D., Cozzolino, D., Salvatore, T., Torella, R., & D'Onofrio, F. (1988). Beta-endorphin-induced inhibition and stimulation of insulin secretion in normal humans is glucose dependent. Diabetes, 37(9), 1265-1270.

Kjaer, A., Knigge, U., Madsen, E.L., Søe-Jensen, P., Bach, F.W., & Warberg, J. (1993). Insulin/hypoglycemia-induced adrenocorticotropin and beta-endorphin release: involvement of hypothalamic histaminergic neurons. Endocrinology, 132(5), 2213-2220.

Pierce, E.F., Eastman, N.W., Tripathi, H.L., Olson, K.G., & Dewey, W.L. (1993). Beta-endorphin response to endurance exercise: relationship to exercise dependence. Percept. Mot. Skills, 77(3, 1), 767-770.

Goldfarb, A.H., & Jamurtas, A.Z. (1997). Beta-endorphin response to exercise. An update. Sports Med., 24(1), 8-16.

Balon-Perin, S., Kolanowski, J., Berbinschi, A., Franchimont, P., & Ketelslegers, J.M. (1991). The effects of glucose ingestion and fasting on plasma immunoreactive beta-endorphin, adrenocorticotropic hormone and cortisol in obese subjects. J. Endocrinol. Invest., 14(11), 919-925.

Scavo, D., Facchinetti, F., Barletta, C., Petraglia, F., Buzzetti, R., Monaco, M., Giovannini, C., & Genazzani, R. (1987). Plasma beta-endorphin in response to oral glucose tolerance test in obese patients. Horm. Metab. Res., 19(5), 204-207.

Wanke, T., Auinger, M., Formanek, D., Merkle, M., Lahrmann, H., Ogris, E., Zwick, H., & Irsigler, K. (1996). Defective endogenous opioid response to exercise in type I diabetic patients. Metabolism, 45(2), 137-142.

Peng, J., Sarkar, S., & Chang, S.L. (2012). Opioid receptor expression in human brain and peripheral tissues using absolute quantitative real-time RT-PCR. Drug Alcohol. Depend., 124(3), 223-228.

Zhang, M., Zheng, M., & Schleicher, R.L. (1992). Localization of beta-endorphin in rabbit pancreatic islets. Mol. Cell Neurosci., 3(6), 536-547.

Paul, A., Guven, N., & Dietis, N. (2014). Opioid receptor-dependent modulation of insulin-release in pancreatic beta-cells. UK J. Pharm. Biosci., 2(6), 22-31.

García-Barrado, M.J., Iglesias-Osma, M.C., Rodríguez, R., Martín, M., & Moratinos, J. (2002). Role of mu-opioid receptors in insulin release in the presence of inhibitory and excitatory secretagogues. Eur. J. Pharmacol., 448(1), 95-104.

Green, I.C., Perrin, D., Pedley, K.C., Leslie, R.D., & Pyke, D.A. (1980). Effect of enkephalins and morphine on insulin secretion from isolated rat islets. Diabetologia, 19(2), 158-161.

Reid, R.L., Sandler, J.A., & Yen, S.S. (1984). Beta-endorphin stimulates the secretion of insulin and glucagon in diabetes mellitus. Metabolism, 33(3), 197-199.

Schleicher, R.L. (1989). Beta-endorphin inhibits insulin secretion from isolated pancreatic islets. Endocrinology, 124(3), 1254-1258.

Su, C.F., Chang, Y.Y., Pai, H.H., Liu, I.M., Lo, C.Y., & Cheng, J.T. (2004). Infusion of beta-endorphin improves insulin resistance in fructose-fed rats. Horm. Metab. Res., 36(8), 571-577.

Mendez, I.A., Ostlund, S.B., Maidment, N.T., & Murphy, N.P. (2015). Involvement of Endogenous Enkephalins and β-Endorphin in Feeding and Diet-Induced Obesity. Neuropsychopharmacology, 40(9), 2103-2112.

Mousa, R.F., Smesam, H.N., Qazmooz, H.A., Al-Hakeim, H.K., & Maes, M. (2021). A pathway phenotype linking metabolic, immune, oxidative, and opioid pathways with comorbid depression, atherosclerosis, and unstable angina. CNS Spectr., 27, 1-15.

Okano, T., Sato, K., Shirai, R., Seki, T., Shibata, K., Yamashita, T., Koide, A., Tezuka, H., Mori,Y., Hirano ,T., & Watanabe, T. (2020). β-Endorphin Mediates the Development and Instability of Atherosclerotic Plaques. Int. J. Endocrinol., 28, 4139093.

Qazmooz, H.A., Smesam, H.N., Mousa, R.F., Al-Hakeim, H.K., & Maes, M. (2021). Trace element, immune and opioid biomarkers of unstable angina, increased atherogenicity and insulin resistance: Results of machine learning. J. Trace Elem. Med. Biol., 64, 126703.

Akintoye, O.O., Owoyele, B.V., Fabunmi, O.A,, Raimi, T.H., Oniyide, A.A., Akintoye, A.O., Ajibare, A.J., Ajayi, D.D., & Adeleye, G.S. (2020). Diabetic neuropathy is associated with increased pain perception, low serum beta-endorphin and increase insulin resistance among Nigerian cohorts in Ekiti State. Heliyon, 6(7), e04377.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

Височанська, В. В. (2023). РІВЕНЬ СИРОВАТКОВОГО БЕТА-ЕНДОРФІНУ В ПАЦІЄНТІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА СЕБОРЕЙНИМ ДЕРМАТИТОМ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 75–82. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13500

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження