ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ НЕПРОХІДНІСТЬ ТОНКОЇ КИШКИ В УМОВАХ ЗАЩЕМЛЕНОЇ АБДОМІНАЛЬНОЇ ГРИЖІ

Автор(и)

  • В. В. Бенедикт Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • А. М. Продан Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Л. Р. Коробко Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • В. М. Багрій Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • К. Ю. Яцук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Ю. В. Котович Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13497

Ключові слова:

гостра непрохідність тонкої кишки, защемлена абдомінальна грижа

Анотація

РЕЗЮМЕ. У роботі на основі аналізу результатів хірургічного лікування пацієнтів з гострою непрохідністю тонкої кишки (ГНТК) встановлено особливості перебігу даного патологічного стану на фоні защемлення абдомінальних гриж.

Мета – покращити безпосередні результати хірургічного лікування хворих на ГНТК, причиною якої є защемлення абдомінальної грижі, шляхом розробки діагностично-лікувального комплексу, спрямованого на запобігання можливим ускладненням.

Матеріал і методи. Обстежено 221 хворого на ГНТК, в 10 (4,52 %) з них встановлено защемлення абдомінальної грижі. Ретроспективно проаналізовано 32 медичних карти стаціонарного хворого на це захворювання з несприятливим результатом лікування. Визначали індекс коморбідності (Charlson M. E. et аl., 1987), рівень інтоксикації досліджували за допомогою лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ), за шкалою ASA визначали анестезіологічно-операційний ризик.

Результати. Тривалість захворювання у хворих на ГНТК, причиною якої була защемлена грижа, складала в групі з несприятливим перебігом в середньому (3,73±0,36) доби і у пацієнтів, які видужали – (3,56±0,41) доби. У 70,0 % випадків пацієнти всіх вікових груп поступили в хірургічне відділення після 24 годин та в основному це хворі у віці 60 років і більше. На першу добу захворювання було госпіталізовано тільки 30,0 % пацієнтів. Середній час проведення операції в групі цій хворих на ГНТК склав (2,05±0,37) годин, однак, в 46,43 % випадків перевищував 2 години. В 7 (23,33 %) випадках виконана релапаротомія з тривалістю операції 2,15±0,42 годин і у 3 (10,0 %) хворих проведена операція втретє тривалістю 2,06±0,32 годин. У пацієнтів з ГНТК передопераційну підготовку проводили в середньому протягом (40,29±7,28) годин, до 24 годин операція виконана лише у 17 (60,72 %) хворих. У 41,67 % пацієнтів були тяжкі компенсовані захворювання, які становили постійну загрозу для їх життя. У 33,33 % хворих згідно з шкалою ASA анестезіологічно-операційний ризик відповідав V класу, що зумовлювало летальний наслідок у цих пацієнтів.

Висновки. Перебіг гострої непрохідності тонкої кишки, причиною якої була защемлена абдомінальна грижа, більш тяжкий і несприятливий, ніж при інших етіологічних причинах.

Посилання

Kalf-Kalif, Ya. Ya. (1947). Ispolzovanie leykotsitarnogo indeksa avtora v hirurgii [The use of the author's leukocyte index in surgery]. Hirurgiya – Surgery, (7), 40-43 [in Russian].

Charlson, M.E, Pompei, P., Ales, K.L., & MacKenzie, C.R. (1987). A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J. Chronic. Dis., 40(5), 373-83.

Chen, P., Huang, L., Yang, W., He, D., Liu, X., Wang, Y., ... & Zhou, Z. (2020). Risk factors for bowel resection among patients with incarcerated groin hernias: a meta-analysis. The American Journal of Emergency Medicine, 38(2), 376-383.

Jackson, P., & Cruz, M.V. (2018). Intestinal obstruction: evaluation and management. American Family Physician, 98(6), 362-367.

Little, J.P. (1995). Consistency of ASA grading. Anaesthesia, 50(7). 658-659.

Mohammad, A., & Reddy, V.A (2022). Clinical Study of Acute Intestinal Obstruction–Changing Etiologic Pattern. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 9(03), 23-29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

Бенедикт, В. В., Продан, А. М., Коробко, Л. Р., Багрій, В. М., Яцук, К. Ю., & Котович, Ю. В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ НЕПРОХІДНІСТЬ ТОНКОЇ КИШКИ В УМОВАХ ЗАЩЕМЛЕНОЇ АБДОМІНАЛЬНОЇ ГРИЖІ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (4), 53–57. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i4.13497

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження