СТАН ВАЗОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ПСОРІАТИЧНИЙ АРТРИТ

Автор(и)

  • С. І. Сміян Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • А. В. Білуха Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Л. В. Балабан Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13390

Ключові слова:

псоріатичний артрит, ендотеліальна дисфункція, ендотелійзалежна вазодилатація

Анотація

Резюме. Псоріатичний артрит (ПсА) – хронічне запальне захворювання суглобів, що розвивається в хворих із псоріазом. Відомо, що смертність серед них в 1,28 раза перевищує популяційний рівень і в більшості випадків зумовлена серцево-судинною (СС) патологією. Наявність тривалого системного запального процесу є вагомим предиктором розвитку СС захворювань унаслідок розвитку ендотеліальної дисфункції (ЕД). Особливості розвитку ЕД на сьогодення досить добре вивчені у пацієнтів з ревматоїдним артритом, анкілозивним спондилоартритом, у той же час, дана проблема мало обговорюється і досліджується в ряді пацієнтів з ПсА.

Мета – вивчити поширеність дисфункції ендотелію та встановити її взаємозв’язки з активністю запального процесу та ступенем шкірного ураження у хворих на ПсА.

Матеріал і методи. Обстежено 97 пацієнтів з діагнозом ПсА та 30 клінічно здорових пацієнтів, з яких була сформована група контролю. Всім пацієнтам були проведені діагностичні методи, що характеризують перебіг захворювання, оцінку ендотелійзалежної вазодилатації (ЕЗВД) у відповідь на реактивну гіперемію. Клінічну активність недуги визначали за допомогою індексу DAPSA, тяжкість та розповсюдженість псоріазу – PASI.

Результати. Результати дослідження функції ендотелію засвідчили, що ремоделювання судини відбувалося за рахунок ЕЗВД у відповідь на реактивну гіперемію та продемонстрували достовірну різницю за більшістю досліджуваних показників між групою контролю та обстежуваними пацієнтами; також констатовані значуще вищі індекси ВАШ, DAPSA, PASI з достовірно більшими показниками СРБ та ШОЕ. Окрім того, при встановленні взаємозв’язків між параметрами перебігу ПсА та функціональної недостатності ендотелію виявленні суттєві асоціації, які дозволили констатувати залежність ЕД від тривалості захворювання (r=-0,71, р<0,001), активності захворювання (r=-0,69, р<0,001), запального процесу СРБ (r=-0,61, р<0,001), PASI (r=-0,42, р<0,001).

Висновки. Проведені дослідження дозволяють констатувати значну поширеність ЕД у пацієнтів з ПсА. У них реєструють достовірно вищі значення тривалості захворювання та суттєві відмінності його перебігу за показниками ВАШ, СРП, ШОЕ, індексами DAPSA, PASI. Отримані дані підтверджують гіпотезу взаємообтяження тривалого хронічного запалення і ендотеліальної дисфункції та узгоджуються з літературними даними.

Посилання

Singh, J.A., Guyatt, G., Ogdie, A., Gladman, D.D., Deal, C., Deodhar, A., & Reston, J. (2019). 2018 American College of Rheumatology/National Psoriasis Foundation guideline for the treatment of psoriatic arthritis. Journal of Psoriasis and Psoriatic Arthritis, 4(1), 31-58. DOI: https://doi.org/10.1177/2475530318812244

Ocampo, V., & Gladman, D. (2019). Psoriatic arthritis. F1000Research, 8. DOI: https://doi.org/10.12688/f1000research.19144.1

Armstrong, E.J., Harskamp, C.T., & Armstrong, A.W. (2013). Psoriasis and major adverse cardiovascular events: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Journal of the American Heart Association, 2(2), e000062. DOI: https://doi.org/10.1161/JAHA.113.000062

Piepoli, M.F., Hoes, A.W., Agewall, S., Albus, C., Brotons, C., Catapano, A.L., Cooney, M.T., … Richter, D. J. (2016). 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). European Heart Journal, 37(29), 2315-2381. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw106

Zheng, Z., Guo, Q., Ma, D., Wang, X., Zhang, C., Wang, H., ... & Zhang, G. (2022). Related Risk Factors and Treatment Management of Psoriatic Arthritis Complicated With Cardiovascular Disease. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 9. DOI: https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.835439

Papagoras, C., Markatseli, T.E., Saougou, I., Alamanos, Y., Zikou, A. K., Voulgari, P.V., ... & Drosos, A.A. (2014). Cardiovascular risk profile in patients with spondyloarthritis. Joint Bone Spine, 81(1), 57-63. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2013.03.019

Smiyan, S.I., Koshak, B.O., & Gnatko, I.V. (2017). Endothelial dysfunction and cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis. International Journal of Medicine and Medical Research, 3(2), 5-9. DOI: https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2017.2.7935

Castellon, X., & Bogdanova, V. (2016). Chronic inflammatory diseases and endothelial dysfunction. Aging and Disease, 7(1), 81. DOI: https://doi.org/10.14336/AD.2015.0803

Tuleta, I., França, C.N., Wenzel, D., Fleischmann, B., Nickenig, G., Werner, N., & Skowasch, D. (2015). Intermittent hypoxia impairs endothelial function in early preatherosclerosis. Advances in Experimental Medicine and Biology, 858, 1-7. DOI: https://doi.org/10.1007/5584_2015_114

Vanhoutte, P. M., Shimokawa, H., Tang, E. H., & Feletou, M. (2009). Endothelial dysfunction and vascular disease. Acta Physiologica, 196(2), 193-222. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.2009.01964.x

Koshak, B.O. (2017). Vmist tsyrkylyuyuchuh endotelialnuh klitun v krovi yak marker endotelialnoi dysfynkzii v pazientiv z ankilozuvmum sponduloartritom. [Serum levels of circulating endothelial cells as a marker of endothelial dysfunction in patients with ankylosing spondylitis]. J. Clin. Exp. Med. Res., 5(3), 957-963 [in Ukrainian].

Mauro, D., & Nerviani, A. (2018). Endothelial dysfunction in systemic lupus erythematosus: pathogenesis, assessment and therapeutic opportunities. Reviews on Recent Clinical Trials, 13(3), 192-198. DOI: https://doi.org/10.2174/1574887113666180314091831

Harkevych, T. (2012). Endothelium dependent and endothelium independent regulation of vessels in patients with systemic lupus erythematosus with the classic risk factors of atherosclerosis. Ukrayinskyy naukovo-medychnyy molodizhnyy zhurnal – Ukrainian Scientific and Medical Youth Magazine, 3(69), 94-96.

Peluso, R., Caso, F., Tasso, M., Ambrosino, P., Dario Di Minno, M.N., & Lupoli, R. (2018). Cardiovascular risk markers and major adverse cardiovascular events in psoriatic arthritis patients. Reviews on Recent Clinical Trials, 13(3), 199-209. DOI: https://doi.org/10.2174/1574887113666180314105511

Brezinski, A.E., Follansbee, M., Armstrong, J., & Armstrong, A. (2014). Endothelial dysfunction and the effects of TNF inhibitors on the endothelium in psoriasis and psoriatic arthritis: a systematic review. Current Pharmaceutical Design, 20(4), 513-528. DOI: https://doi.org/10.2174/138161282004140213123852

Gonzalez-Juanatey, C., Llorca, J., Miranda-Filloy, J.A., Amigo-Diaz, E., Testa, A., Garcia-Porrua, C., ... & Gonzalez-Gay, M.A. (2007). Endothelial dysfunction in psoriatic arthritis patients without clinically evident cardiovascular disease or classic atherosclerosis risk factors. Arthritis Care & Research, 57(2), 287-293. DOI: https://doi.org/10.1002/art.22530

Francis, A.A., & Pierce, G.N. (2011). An integrated approach for the mechanisms responsible for atherosclerotic plaque regression. Experimental & Clinical Cardiology, 16(3), 77.

Moll, J.M.H., & Wright, V. (1973). Psoriatic arthritis. In Seminars in arthritis and rheumatism, 3(1), 55-78. DOI: https://doi.org/10.1016/0049-0172(73)90035-8

Celermajer, D.S., Sorensen, K.E., Gooch, V.M., Spiegelhalter, D.J., Miller, O.I., Sullivan, I.D., ... Deanfield, J. (1992). Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet, 340(8828), 1111-1115. DOI: https://doi.org/10.1016/0140-6736(92)93147-F

Sharma, A., Reddy, M.H., Sharma, K., Dogra, S., & Vijayvergiya, R. (2016). Study of endothelial dysfunction in patients of psoriatic arthritis by flow mediated and nitroglycerine mediated dilatation of brachial artery. International Journal of Rheumatic Diseases, 19(3), 300-304. DOI: https://doi.org/10.1111/1756-185X.12336

Łosińska, K., Korkosz, M., & Kwaśny-Krochin, B. (2019). Endothelial dysfunction in patients with ankylosing spondylitis. Reumatologia/Rheumatology, 57(2), 100-105. DOI: https://doi.org/10.5114/reum.2019.84815

Tiwari, V., & Brent, L.H. (2022). Psoriatic Arthritis. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547710/.

Ritchlin, C.T., Colbert, R.A., & Gladman, D.D. (2017). Psoriatic arthritis. New England: Journal of Medicine, 376(10), 957-970. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMra1505557

Gudu, T., & Gossec, L. (2018). Quality of life in psoriatic arthritis. Expert Review of Clinical Immunology, 14(5), 405-417. DOI: https://doi.org/10.1080/1744666X.2018.1468252

Augustin, M., Krüger, K., Radtke, M.A., Schwippl, I., & Reich, K. (2008). Disease severity, quality of life and health care in plaque-type psoriasis: a multicenter cross-sectional study in Germany. Dermatology, 216(4), 366-372. DOI: https://doi.org/10.1159/000119415

Smolen, J.S., Schöls, M., Braun, J., Dougados, M., FitzGerald, O., Gladman, D.D., ... & Van Der Heijde, D. (2018). Treating axial spondyloarthritis and peripheral spondyloarthritis, especially psoriatic arthritis, to target: 2017 update of recommendations by an international task force. Annals of the rheumatic diseases, 77(1), 3-17. DOI: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-211734corr1

Allanore, Y., Bozzi, S., Terlinden, A., Huscher, D., Amand, C., Soubrane, C., ... & Distler, O. (2020). Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) use in modelling disease progression in diffuse cutaneous systemic sclerosis: an analysis from the EUSTAR database. Arthritis Research & Therapy, 22(1), 1-11. DOI: https://doi.org/10.1186/s13075-020-02329-2

Stanislavchuk, M.A., Orlova, I.V., & Gunko, I.P. (2017). Kros-kulturalna adaptatsiya ta validyzatsiya ukrayinomovnoyi versiyi gout impact scale [Cross-cultural adaptation and validation ukrainian version of gout impact scale]. Ukrainskyi revmatolohichnyi zhurnal – Ukrainian Rheumatological Journal, 4(70), 42-46 [in Ukrainian].

Shen, J., Shang, Q., & Tam, L.S. (2016). Targeting inflammation in the prevention of cardiovascular disease in patients with inflammatory arthritis. Translational Research, 167(1), 138-151. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trsl.2015.05.006

Järvisalo, M.J., Juonala, M., & Raitakari, O.T. (2006). Assessment of inflammatory markers and endothelial function. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 9(5), 547-552. DOI: https://doi.org/10.1097/01.mco.0000241663.00267.ae

Koshak, B.O., & Smiian, S.I. (2018). Substantiation of necessity and evaluation of endothelial dysfunction correction efficiency in patients with ankylosing spondylitis. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal, 3(1), 93-96.

Anyfanti, P., Margouta, A., Goulas, K., Gavriilaki, M., Lazaridou, E., Patsatsi, A., & Gkaliagkousi, E. (2022). Endothelial Dysfunction in Psoriasis: An Updated Review. Front. Med. (Lausanne), 10(9), 864185. DOI: https://doi.org/10.3389/fmed.2022.864185

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Сміян, С. І., Білуха, А. В., & Балабан, Л. В. (2023). СТАН ВАЗОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ПСОРІАТИЧНИЙ АРТРИТ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 168–175. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13390

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження