ШТРИХИ ДО ПАРАКЛІНІЧНОГО «ПОРТРЕТУ» ХВОРОГО З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ В ПОЄДНАННІ З КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Автор(и)

  • Т. О. Добрянський Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • М. І. Швед Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • І. К. Венгер Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12519

Ключові слова:

гострий коронарний синдром, критична ішемія нижніх кінцівок, діагностика, клінічні прояви, прогнозування, лікування

Анотація

Частота мультифокального атеросклерозу (МФА) варіює від 18 до 54 % і значно ускладнює діагностику, прогноз та вибір об’єму і методики лікування.

Мета – визначити вплив критичної ішемії нижніх кінцівок на вираженість змін лабораторно-інструментальних параметрів та тяжкість клінічного перебігу і прогноз у хворих на ГКС (ІМ) з елевацією сегмента ST.

Матеріал і методи. Обстежено 105 хворих на ГКСл ST в поєднанні з критичною ішемією нижніх кінцівок (КІНК) унаслідок стенотичного атеросклерозу клубово-стегнового артеріального сегмента (ІІІ–ІV ст. ХАІ) та 38 хворих на ГКС (ІМ) з елевацією сегмента ST без КІНК (група порівняння). Окрім загальноклінічних методів проводили детальне лабораторне та інструментальне обстеження: біохімічний аналіз крові, ЕКГ, УЗД аорто-стегнових артеріальних сегментів, трансторакальну ЕхоКГ та КАГ для оцінки тяжкості анатомічного ураження ВА. Ризик внутрішньогоспітальної летальності прогнозували за шкалою GRACE.

Результати. В доповнення до «клінічного портрету» хворого на ГКС (ІМ) в поєднанні з КІНК, який у 73 % випадків представлений чоловіками у віці понад 55 років, з наявними коморбідними станами (АГ, некомпенсованим ЦД 2-го типу, МС, ХОЗЛ, дисфункцією ЩЗ) та факторами ризику ІХС (дисліпідемія, куріння, вживання надмірних доз алкоголю та обтяжена спадковість), тяжким і ускладненим перебігом хвороби, зумовленим наявністю комбінованого багатосудинного ураження вінцевих артерій та великим об’ємом міокардіального некрозу, «параклінічний портрет» доповнюється такими лабораторно-інструментальними рисами (ознаками) як виражені прояви некро-резорбтивного та запального синдромів: лейкоцитоз понад 11×109/л, ШОЕ понад 20 мм/год, гіперглікемія >8,4 ммоль/л, гіпераспартатамінотрансфераземія >60 Од/л, Т-тропонінемія понад 600 нг/мл та МВ-креатинфосфатемія понад 50 Од/л і симптомами систолічної (ФВ менше 50 %) та діастолічної дисфункції серця за рахунок його післяінфарктного ремоделювання.

Висновки. Для «параклінічного портрету» хворого на ГКСлST в поєднанні з критичною ішемією нижніх кінцівок (КІНК) внаслідок стенотичного атеросклерозу клубово-стегнового артеріального сегмента характерні яскраво виражені прояви некро-резорбтивного та запального синдромів у комбінації з високою частотою розвитку загрозливих для життя ускладнень, симптомами систолічної (ФВ менше 50 %) та діастолічної дисфункції серця за рахунок його післяінфарктного ремоделювання та ризиком серцевої смерті (понад 160 балів за шкалою GRACE).

Посилання

Handzyuk, V.A., Diachuk, D.D., & Kondratiuk, N.Yu. (2017). Dynamika zakhvoriuvanosti i smertnosti vnaslidok khvorob systemy kovoobihu v Ukraini (rehionalnyi aspekt) [Dynamics of morbidity and mortality due to diseases of the circulatory system in Ukraine (regional aspect)]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bull. Probl. Biol. Med., 2 (136), 319-322 [in Ukrainian].

Bokeriya, L.A., Stupakov, I.N., Samorodskaya, I.V., & Botnar, Yu.M. (2007). Serdechno-sosudistyye zabolevaniya v RF na rubezhe vekov: smertnost, rasprostranennost, faktory riska [Cardiovascular diseases in the Russian Federation at the turn of the century: mortality, prevalence, risk factors]. Byulleten Natsionalnoho nauchno-prakticheskoho tsentra serdechno-sosudistoy khirurgii imeni A. N. Bakuleva Ministerstva zdravokhraneniya Rossiyskoy Federatsii – National Scientific and Practical Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva of the Ministry of Health of the Russian Federation Bulletin, 8, 5-11 [in Russian].

Barbarash, O.L., Zykov, M.V., Kashtalap, V.V., & Barbarash, I.S. (2011). Rasprostranennost i klinicheskaya znachimost multifokalnogo ateroskleroza u patsiyentov s ishemicheskoy boleznyu serdtsa [Prevalence and clinical significance of multifocal atherosclerosis in patients with coronary heart disease]. Kardiologiya – Cardiology, 8, 66-71 [in Russian].

Zykova, D.S. (2013). Kliniko-prognosticheskaya znachimost multifokalnogo ateroskleroza, faktorov nespetsificheskogo vospaleniya i polimorfizma genov u bolnykh ostrym koronarnym sindromom [Clinical and prognostic significance of multifocal atherosclerosis, factors of nonspecific inflammation and gene polymorphism in patients with acute coronary syndrome]. Candidateʼs thesis. Kemerovo [in Russian].

Henyk, S.M., & Symchych, A.V. (2016). Reperfuziinyi syndrom pislia revaskuliaryzatsii ishemii nyzhnikh kintsivok [Reperfusion syndrome after revascularization of lower extremity ischemia]. Sertse i sudyny – Heart and Vessels, 3, 104-108 [in Ukrainian].

Grigoryev, A.M. (2014). Faktory riska neblagopriyatnykh iskhodov koronarnogo shuntirovaniya u patsiyentov s izolirovannym i multifokalnym aterosklerozom [Risk factors for unfavorable outcomes of coronary artery bypass grafting in patients with isolated and multifocal atherosclerosis]. Candidateʼs thesis. Kemerovo [in Russian].

Sinkov, M.A. (2011). Effektivnost pervichnogo ChKV u bolnykh infarktom miokarda i soputstvuiushchim multifokalnym aterosklerozom [Efficiency of primary PCI in patients with myocardial infarction and concomitant multifocal atherosclerosis]. Candidateʼs thesis. Novosibirsk [in Russian].

Van der Wal, A.C. (2007). Coronary artery pathology. Heart, 93 (11), 1484-1489. DOI: 10.1136/hrt.2004.038364.

Fakhry, F., Spronk, S., van der Laan, L., Wever, J.J., Teijink, J.A., Hoffmann, W.H., …, & Hunink, M.G. (2015). Endovascular revascularization and supervised exercise for peripheral artery disease and intermittent claudication: a randomized clinical trial. JAMA, 314 (18), 1936-1944. DOI: 10.1001/jama.2015.14851.

Sabatine, M.S., Giugliano, R.P., Keech, A.C., Honarpour, N., Wiviott, S.D., Murphy, S.A., …, & Pedersen, T.R. (2017). Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N. Engl. J. Med., 376 (18), 1713-1722. DOI: 10.1056/NEJMoa1615664.

Strobl, F.F., Brechtel, K., Schmehl, J., Zeller, T., Reiser, M.F., Claussen, C.D., & Tepe, G. (2013). Twelve-month results of a randomized trial comparing mono with dual antiplatelet therapy in endovascularly treated patients with peripheral artery disease. J. Endovasc. Ther., 20 (5), 699-706. DOI: 10.1583/13-4275MR.1.

(2014). Unifikovanyi klinichnyi protokol ekstrenoi, pervynnoi, vtorynnoi ta tretynnoi medychnoi dopomohy «Hostryi koronarnyi syndrom z elevatsiieiu sehmenta ST». Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 02.07.2014 № 455. Ministry of Health of Ukraine No. 455 from 02.07.2014. Unified clinical protocol for primary, secondary and tertiary care: "Acute coronary syndrome with elevation of the ST segment". No. 455, 78 [in Ukrainian].

Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M.J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H., …, & Widimský, P. (2018). 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J., 39 (2), 119-177. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393.

Karpishchenko, A.I. (2001). Meditsinskaya laboratornaya diagnostika (programmy i algoritmy) Meditsinskiye laboratornyye tekhnologii i diagnostika [Medical laboratory diagnostics (programs and algorithms). Medical laboratory technologies and diagnostics]. Saint Petersburg: Intermedika [in Russian].

Douglas, P.S., Garcia, M.J., Haines, D.E., Lai, W.W., Manning, W.J., Patel, A.R., …, & Weiner, R.B. (2011). ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 appropriate use criteria for echocardiography. J. Am. Soc. Echocardiogr., 24 (3), 229-267. DOI: 10.1016/j.echo.2010.12.008.

Papadopoulos, K., Lekakis, I., & Nicolaides, E. (2017). The predictive value of the syntax score in patients with chronic coronary artery disease undergoing percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass grafting: a pilot study. Open Cardiovasc. Med. J., 11, 28-32. DOI: 10.2174/1874192401711010028.

(2010). An international randomized trial comparing four thrombolytic strategies for acute myocardial infarction. N. Engl. J. Med., 329 (10), 673-682. DOI: 10.1056/NEJM199309023291001.

Rebrova, O.Yu. (2006). Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh. Primeneniye paketa prikladnykh programm STATISTICA. [Statistical analysis of medical data. Application of the STATISTICA software package]. Moscow: MediaSfera [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Як цитувати

Добрянський, Т. О., Швед, М. І., & Венгер, І. К. (2021). ШТРИХИ ДО ПАРАКЛІНІЧНОГО «ПОРТРЕТУ» ХВОРОГО З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ В ПОЄДНАННІ З КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 86–94. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12519

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження